عجب رسمیه ، رسم زمونه...!!
خونه‌ مون عیدا ، پر از مهمونه...!!
می‌رن مهمونا ، از اونا فقط ...!! آشغال میوه ، به جا می‌مونه...!!
کجاست اون کیوی...؟؟!!
چی شد نارنگی...؟؟!!
کجا رفت اون موز....!! خدا می‌ دونه...!

 

  ***

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﮔﻒ : ﭼﻦ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ...
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﮔﻒ : ﺁﺧﻲ ﻃﻔﻠﮑﻲ ﺩﻡ ﻋﻴﺪﻱ ﭼﻪ ﺑﻼﻳﻲ ﺳﺮﺷﻮﻥ
ﺍﻭﻣﺪﻩ !!!!...
ﻣﻦ |:
ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ |:
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ |:
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ |:
ﺗﻔﻨﮓ |:
ﺑﺸﺎﺭ ﺍﺳﺪ |:

 

 ***

بعضیام هستن همچین میگن ما بچه فلان جا هستیم که انگار ژنِ برتر دارن :|

بابا بهترین !!!
عند مرام !!
اصل بامعرفتا !!!!
د آخه مهربوووون !!

اصن شما بچه *نازی آباد* خوبه ؟ ;)

همه بچه های جنوب پرچما بالا

 

 ***

 

اونایى که تا میفهمن یه زبون خارجى بلدى میگن یه خورده برامون خارجى حرف بزن ، اونا دلاى خیلى پاکى دارن ! دیگه از این مودب تر نمیشه گفت …

 ***

اصن شبکه4 باید بیاد یه مستند جابه جایی های عظیم برا این بسازه