.: شرکت مادر تخصصی جوک ،اس ام اس ،سرگرمی ،عکس و مطالب طنز :.

۲۴ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

 • جمعه, ۲۸ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

از من ترول میسازید؟

 • چهارشنبه, ۲۶ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ایستگاه اتوبوس

 • دوشنبه, ۲۴ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

فردا ننتم بیار...

 • دوشنبه, ۲۴ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

حالا یــــــــــــــــــــــــــــــک .........دو

 • دوشنبه, ۲۴ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۵ نظر
نمایش تصویر

کدام یک از دانشجویان زیر خسته به نظر میرسند..........؟

تست هوش

 • دوشنبه, ۲۴ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

....توشامشون

 • دوشنبه, ۲۴ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مراقب

 • دوشنبه, ۲۴ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

همگی آماده............... با اشاره من .........حملـــــــــــــــــــــــــه

همگی آماده

 • دوشنبه, ۲۴ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

میتینگ سالیانه بانوان راننده


میتینگ

 • دوشنبه, ۲۴ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

شوخی داریم؟

 • دوشنبه, ۲۴ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تیم من

 • دوشنبه, ۲۴ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

اول ترم

 • دوشنبه, ۱۷ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

'گزارش

 • دوشنبه, ۱۷ مهر ۹۱
 • پسرخاله :)
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

تروول

پسرم بیا برات تخم مرغ درست کردم...:)

 • دوشنبه, ۱۷ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

پلیس

 • دوشنبه, ۱۷ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

شوخی

 • دوشنبه, ۱۷ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

راز بقا

 • دوشنبه, ۱۷ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

وحشی

 • دوشنبه, ۱۷ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

ارتروز

 • دوشنبه, ۱۷ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

چی شد یهو

 • دوشنبه, ۱۷ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

هیچ

 • دوشنبه, ۱۷ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

خیابانی

 • دوشنبه, ۱۷ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

فرنود

 • دوشنبه, ۱۷ مهر ۹۱
 • فامیل دور :)
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بوش توحلقم......!