دیشب 93/10/13 در برنامه سینما مردم انیمیشن چالش سطل آب و یخ پخش شد

ویژه برنامه سینما مردم به مناسبت پنجمین جشنواره مردمی عمار هر شب ساعت 23:30 از شبکه 4 سیما پخش میشه

اکران این انیمیشن در قالب جشنواره دوشنبه 15 در ماه ساعت 21:30 سالن شماره 1 سینما فلسطین

چالش سطل آب و یخ +تولید خودمون

اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه پنجمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار

زمان بندی برنامه های پنجمین جشنواره فیلم عمار در سینما فلسطین

ویدیوی پخش انیمیشن در شبکه 4