شب دهم؛ امام حسین(ع)

این روز، پر آوازه ترین روزهاى سال و خاطره آمیزترین تاریخ بشرى است . دراین روز بزرگ ، پاى مردى ، فداکارى و سربلندى گروه اندکى از انسان هاى به خدا پیوسته و در برابر ده ها هزار مردان جنگى و جنایت پیشه به نمایش ‍ درآمد. این روز، روز فداکارى امام حسین علیه السلام و یاران باوفاى وى مى باشد و تا ابد به آنان تعلق خواهد داشت . در این روز، حوادث و رویدادهاى مهمى در سرزمین کربلا به وقوع پیوست که براى همیشه در تاریخ انسان ها ثبت و درج خواهد ماند.در این جا به طور گذرا به اهم رویدادهاى روز عاشورا مى پردازیم:

 
الف - قبل از شهادت امام حسین علیه‌السلام: 
 
1 - تنظیم سپاه:
امام حسین علیه السلام پس از نماز صبح ، سپاه خویش را که متشکل از 32 تن سواره و 40 تن پیاده بودند، به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول را در بخش میمنه ، دسته دوم را در بخش میسره و دسته اى را میان آن دو قرار داد. فرماندهى بخش میمنه را به ((زهیر بن قین )) و فرماندهى بخش میسره را به ((حبیب بن مظاهر)) واگذار کرد و خود در وسط دو سپاه مستقر شد و بیرق سپاه را به برادرش عباس بن على علیه السلام معروف به قمر بنى هاشم سپرد و خیمه ها را در پشت سر قرار داد. عمر بن سعد نیز سپاهیان جنایت پیشه خود را به چند گروه تقسیم کرد. وى ، فرماندهى بخش میمنه را به عمر بن حجاج ، فرماندهى بخش میسره را به شمر بن ذى الجوشن ، فرماندهى سواره نظام را به عروه بن قیس و فرماندهى پیاده نظام را به شبث بن ربعى واگذار کرد. وى بیرق ، ننگین سپاه خود را به غلامش ((درید)) سپرد. دو سپاه در برابر یک دیگر صف آرایى کرده و براى آغاز نبرد سرنوشت ساز، لحظه شمارى مى کردند.
 
2 - اندرزهاى پیش از نبرد
امام حسین علیه السلام براى پیش گیرى از نبرد و خون ریزى نیروهاى دو طرف ، تلاش زیادى به عمل آورد و از هر راه ممکن مى خواست از کشتار مسلمانان جلوگیرى نماید و خون کسى بر زمین نریزد. ولى دشمن که مغرور از کثرت سپاه خود و قلت یاران امام علیه السلام بود، به هیچ صراطى مستقیم نبود و به هیچ پیشنهادى پاسخ مثبت و کار ساز نمى داند و خواهان تعیین تکلیف از راه نبرد و خون ریزى بود. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، برخى از یاران خود را به نزد سپاه دشمن فرستاد تا با آنان گفت و گو کرده و با بیان حقایق و واقعیت ها، آنان را از شرارت و جنایت منصرف کنند. آن حضرت ، خود نیز بارها براى اندرز سپاه کفر پیشه دشمن ، پا پیش نهاد و با بیان خطبه هایى روشن گر، آنان را به حفظ آرامش و عدم خون ریزى دعوت کرد و از جنگ و مبارزه بازداشت . (1) ولى جز تعدادى اندک که از خواب غفلت بیدار شده و حقیقت را دریافتند و به سپاه آن حضرت پیوستند، بقیه آنان در ضلالت و گمراهى خویش باقى مانده و بر آغاز جنگ اصرار مى کردند.
 
3 - پشیمانى حر بن یزید
حر بن یزید تمیمى که از فرماندهان جنگاور و دلیر عمر بن سعد بود و همو بود که در وهله نخست ، راه را بر امام حسین علیه السلام بست و او را به اجبار و اکراه به کربلا رهسپار گردانید گردانید: وقتى بزرگوارى امام حسین علیه السلام و حقیقت خواهى وى را ملاحظه کرد و از سوى دیگر شاهد نیت هاى پلید عمر بن سعد و لشکریان عبیدالله بن زیاد و جنایت ها و ستم کارى هاى آنان بود، از خواب غفلت و دنیاطلبى بیدار شد و در خود احساس نگرانى و ندامت نمود و در وى دگرگونى شگفتى به وجود آمد. به طورى که یکباره سپاه کفر پیشه عمر بن سعد را ترک و به سوى خیمه گاه امام حسین علیه السلام رهسپار شد. حر به نزد امام حسین علیه السلام رفت و از آن حضرت در خواست عفو و بخشش نمود و از کردار و رفتارهاى پیشین خود اظهار پشیمانى کرد. امام حسین علیه السلام با مهربانى تمام حر بن یزید را پذیرفت و از وى استقبال کرد و با رفتار خود موجب تقویت ایمان حر گردید.حر براى روشن گرى سپاه دشمن به سوى آنان برگشت و با معرفى خود و چگونگى هدایت یافتنش ، آنان را به راه خیر و سعادت و پیوستن به سپاه حقیقت جوى امام حسین علیه السلام دعوت کرد. (2) دشمنان که از ملحق شدن حر به امام حسین علیه السلام بسیار نگران و ملتهب شده بودند، وى را سنگباران و تیر باران کرده و از نزدیک شدنش به نیروهاى خود بازداشتند. حر به ناچار به سوى خیمه گاه امام حسین علیه السلام برگشت . پیوستن حر به سپاه امام حسین علیه السلام و سخنرانى وى براى سپاه عمر بن سعد در دفاع از امام حسین علیه السلام ، براى عمر بن سعد و دیگر جنگ افروزان دشمن بسیار گران و نگران کننده بود و تاثیر زیادى در نیروهاى دشمن به وجود آورد.
 
4 - هجوم سراسرى 
سپاه دشمن که از پیوستن حر و چند نفر دیگر به سپاه امام حسین علیه السلام احساس خطر و ریزش نیرو کرده و ادامه این وضعیت را به زیان خود مى دید، فرمان حمله را صادر کرد. عمر بن سعد با رها کردن تیرى به سوى سپاهیان امام حسین علیه السلام جنگ را به طور رسمى آغاز و سپاهیان نگون بخت خود را به نبرد و تهاجم ترغیب و تشویق کرد.در اندک مدتى دو سپاه به یکدیگر نزدیک شده و با ابزارهاى جنگى آن روز به نبرد پرداختند. در این نبرد، شگفتى تاریخ به وقوع پیوست و معادلات نظامى در هم ریخت ، و آن ، دفاع یک سپاه کمتر از صد نفر که برخى از آنان را نوجوانان و یا کهن سالان و سالخوردگان تشکیل مى دادند، در برابر یک سپاه چند ده هزار نفرى بود. این سپاه اندک ، با دلاورى و دلیرى تمام از حیثیت و موجودیت خویش و اعتقادات و اصول مذهبى و سیاسى خود دفاع و پاسدارى نموده و مغلوب دشمن نشدند. هر یک از یاران امام حسین علیه السلام با ده ها تن از نیروهاى دشمن به نبرد نابرابر و تن به تن پرداخت ولى هیچ گونه سستى و تردیدى در وى ملاحظه نمى شد و این روحیه بالاى رزمى اعتقادى براى دشمن ، سنگین و کمر شکن بود. یاران امام حسین علیه السلام با سرافرازى ، به شرف شهادت نایل شده و یا با ادامه دلاورى ، دشمن را مستاصل و زمین گیر نمودند.تصور دشمن در آغاز بر این بود که سپاه کم عده امام حسین علیه السلام در لحظات نخستین هجوم سراسرى ، نابود شده و از هستى ساقط مى شوند و غائله کربلا به راحتى پایان مى پذیرد، ولى پس از درگیر شدن با آنان ، تازه فهمیدند که با کوهى استوار از ایمان و عقیده روبرو شدند و از میان بردن آنان ، کار آسانى نیست .یاران امام حسین علیه السلام از بامداد تا عصر عاشورا نبرد را ادامه داده و تا آخرین قطره هاى خون خود از قیام امام حسین علیه السلام پاسدارى کردند.محدث قمى از محمد بن ابى طالب موسوى روایت کرده است که در این نبرد، پنجاه تن از یاران امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند.(3)
 
5 - نبرد انفرادى
دشمن که از نبرد سراسرى و تهاجمى ، نتیجه اى نگرفته بود، به تدریج به سوى نبرد انفرادى روى آورد. زیرا اگر چه سپاه عمر بن سعد جملگى براى نبرد با امام حسین علیه السلام آمده بودند، ولى در میان آنان مردان زیادى بودند که جنگ با فرزند زاده رسول خدا صلى الله علیه و آله را روا نداشته و به اکراه و اجبار در سپاه عمر بن سعد قرار گرفته و بودند. بدین جهت در کار نبرد عمومى و هجوم سراسرى تعلل نمى ورزیدند و عمر بن سعد را در رسیدن به مقاصد پلیدش ناکام گذاشته بودند.گفتنى است که روى کرد به نبرد انفرادى ، براى سپاه کم تعداد امام حسین علیه السلام نیز خوش آیند و پسندیده تر بود. زیرا در این صورت هر یک از یاران امام علیه السلام مى توانست با چندین نفر از سپاه بى انگیزه دشمن نبرد کند و دشمن را در موضع انفعالى قرار دهد. همین امر باعث طولانى تر شدن مبارزات گردید. یاران امام حسین علیه السلام یکى از دیگرى با انگیزه ایمان و اعتقاد، از آن حضرت اجازه رزم گرفته و وارد صحنه مى شدند و سرانجام شرافتمندانه جام شهادت را سر مى کشیدند. تعدادى از یاران امام علیه السلام تا پیش از ظهر عاشورا به همین نحو به شهادت رسیدند.

 

6 - نماز ظهر عاشورا 
به هنگام ظهر، یکى از یاران امام علیه السلام به نام ابوثمامه صیداوى ، آن حضرت را متوجه وقت نماز ظهر کرد. امام حسین علیه السلام که به نماز اهمیت ویژه اى مى داد، دستور داد که جنگ را متوقف کرده و همگى به نماز پردازند.پیشنهاد امام حسین علیه السلام مورد موافقت دشمن قرار نگرفت و آنان هم چنان به نبرد خود ادامه مى دادند. امام حسین به ناچار، یکطرفه جنگ را متوقف کرد و با یاران اندک خود نماز ظهر را به صورت نماز خوف (نماز ویژه زمان جنگ ) به جاى آورد. یاران آن حضرت دو دسته شده ، دسته اى به نماز امام علیه السلام اقتدا کرده و دسته اى دفاع مى نمودند. اما دشمنان هیچ گونه ترحمى به امام علیه السلام و نمازگزاران نکرده و با رها کردن تیر، آنان را هدف قرار مى دادند. برخى از مدافعان امام حسین علیه السلام ، دشمن را از اطراف نماز گزاران پراکنده کرده و برخى دیگر خود را سپر تیرها قرار داده و مانع رسیدن آنها به وجود امام حسین علیه السلام مى شدند. سعید بن عبدالله حنفى ، از جمله آنانى بود که خود را سپر امام علیه السلام قرار داد. وى هر تیرى که به جانب امام حسین علیه السلام مى آمد، خود را سپر آن مى کرد و آن قدر در این راه ایستادگى کرد تا نماز امام علیه السلام به پایان رسید. در آن هنگام به زمین افتاد و به شرف شهادت نایل آمد. علاوه بر زخم شمشیر و نیزه ، از بدن این شهید دلاور، تعداد سیزده چوبه تیر یافتند.(4) 

 

7 - شهادت سایر یاران
پس از نماز، یاران امام حسین علیه السلام روحیه رزمى تازه اى یافته و به سوى دشمن هجوم آوردند. تمام یاران امام علیه السلام ، از جمله جوانان برومند بنى هاشم و فرزندان ، برادران ، برادرزادگان ، خواهر زادگان و عموزادگان آن حضرت به جهاد و دفاع پرداخته و به شهادت رسیدند.نبرد دلاور مردانى چون زهیر بن قین ، نافع بن هلال ، مسلم بن عوسجه ، حبیب بن مظاهر، حر بن یزید و بریر بن خضیر از میان یاران امام حسین علیه السلام و شیرمردانى چون على اکبر علیه السلام ، عباس بن على علیه السلام ، قاسم بن حسین علیه السلام و عبدالله بن مسلم علیه السلام از جوانان بنى هاشم به یاد ماندنى و فراموش نشدنى است .نبرد هر یک از آنان ، لرزه اى در ارکان سپاه کفر به وجود آورد و شهادت آنان تاثیر شکننده اى در وجود مبارک امام حسین علیه السلام پدید آورد.به طورى که آن حضرت هنگامى که تنها شد و یک تنه با دشمن نبرد مى کرد، به یاد یاران شهید خود مى افتاد و گاهى به سوى آنان نظرى مى افکند و آنان را یارى مى طلبید و مى فرمود: اى عباس ، اى على اکبر، اى قاسم ، اى زهیر، اى حر کجایید؟
 
8 - مبارزه و شهادت امام حسین علیه السلام
امام حسین علیه السلام پس از آن که همه یاران خود را از دست داد، بانوان عصمت پناه را در خیمه اى گرد آورد و آنان را تسلى و دلدارى داد و به صبر و شکیبایى سفارش نمود و با قلبى شکسته از آنان خداحافظى کرد.آن حضرت ، فرزندش امام زین العابدین علیه السلام را که در بیمارى سختى به سر مى برد، جانشین خویش قرار داد و با او نیز وداع کرد و آماده نبرد با دشمن گردید. امام حسین علیه السلام به تنهایى ، ساعاتى چند با دشمن مبارزه کرد و به هر طرف حمله مى کرد گروهى را به هلاکت مى رسانید.هرگاه براى آن حضرت فرصتى به دست مى آمد، به خیمه ها بر مى گشت و با حضور خود، کودکان و زنان بى پناه را تسلى مى داد و بار دیگر با آنان خداحافظى مى کرد. شاید مقصود آن حضرت از تردد میان خیمه و میدان نبرد، براى آمادگى بیشتر بازماندگانش براى پذیرش شهادت آن حضرت بود.
در یکى از خداحافظى ها، فرزند شیرخوار خود را جهت سیراب کردنش به سوى دشمن آورد و از آنها تقاضاى آب براى فرزند شیرخوار خود کرد، ولى سپاه سنگ دل عمر بن سعد به فرزند شش ماهه او رحم نکرد و با هدف تیر قرار دادنش ، وى را در آغوش پدر غرقه به خون کرد.امام حسین علیه السلام بدن غرقه به خون على اصغر علیه السلام را به خیمه برگرداند و بار دیگر به مبارزه پرداخت . آن حضرت ، زخم هاى فراوانى را در میدان مبارزه متحمل شد، تا آن که بر اثر کثرت جراحات به زمین افتاد.در آن حال نیز دشمنان رهایش نکرده و با ابزارهاى گوناگون ، از جمله تیر، نیزه ، شمشیر و سنگ بر بدنش ضرباتى وارد آوردند.سرانجام ، آن حضرت تاب و توان از کف داد و بر خاک گرم کربلا بر زمین افتاد و آماده مهمانى خدا گردید.شمر بن ذى الجوشن ، با قساوت تمام به سوى بدن خونین آن حضرت رفت ، در حالى که رمقى در بدن شریفش بود، سر مبارکش را از قفا جدا کرد و سر بریده را به خولى اصبحى تحویل داد تا به نزد عمر بن سعد منتقل کند. 
 
ب - پس از شهادت امام حسین علیه السلام:
 
دشمنان اهل بیت پس از شهادت جان سوز امام حسین علیه السلام و یارانش ، دست از جنایات خویش برنداشتند، بلکه در این روز غم آلود جنایت هاى دیگرى مرتکب شدند که به اختصار بیان مى کنیم:
 
1 - غارت خیمه ها
سپاه عمر بن سعد، به ویژه دسته نابکار شمر، پس از شهادت امام حسین علیه السلام به خیمه هاى آن حضرت یورش برده و خیمه ها را غارت کردند و چهارپایان ، لباس ها، صندوق ها، اسلحه ها و خوراکى ها را به یغما بردند. آنان ، حتى حریم اهل بیت علیه السلام را مراعات نکردند و زیور و لباس هاى زنان را از آن ها ستاندند، به طورى که زنان اهل بیت علیه السلام به عمر بن سعد پناهنده شده و از شدت جنایت کارى شمر و گروه نابکارش ‍ شکایت کردند و عمر بن سعد به ظاهر، دستور داد که از غارت خیمه ها دست بردارند.( 5) از حمید بن مسلم روایت شد: به اتفاق شمر بن ذى الجوشن و گروهى از پیادگان ، از خیمه ها گذشتیم تا به على بن الحسین علیه السلام رسیدیم که از شدت بیمارى از هوش رفته بود. همراهان شمر گفتند: که این بیمار را هم بکشیم ؟من گفتم : سبحان الله چه بى رحم مردمید شما. آیا این کودک ناتوان را هم مى خواهید بکشید؟ همین بیمارى که بر او عارض شده ، او را کافى است . به هر طریقى بود آنان را از کشتن على بن الحسین علیه السلام بازداشتم ، ولى آن بى رحم ها پوستى را که آن حضرت بر آن خفته بود بکشیدند و به یغما بردند.(6)
 
2 - آتش زدن خیمه ها 
شمنان پس از غارت خیمه ها و به یغما بردن دارایى ها و اشیاى موجود بازماندگان ، خیمه ها را به آتش کشیدند. در این هنگام ، کودکان و زنان بى سرپرست ، از خیمه ها بیرون آمده و به بیابان هاى اطراف گریختند.راوى گفت : پس از غارت خیمه ها، آن ها را آتش زدند و بانوان مکرمات با سر و پاى برهنه در حالى که لباس هاى ایشان را ربوده بودند، از خیمه ها بیرون ریختند و صدا به شیون و گریه بلند نمودند و در حال خوارى به اسیرى رفتند.( 7)
 
3 - تاختن اسب بر پیکر شهیدان 
عمر بن سعد خطاب به سپاه خود گفت : چه کسانى آمادگى تاختن اسب بر کشتگان را دارند؟ ده نفر از آنان اعلام آمادگى کردند که از آن جمله بودند: اسحاق بن حیاة حضرمى ، احبش بن مرثد و اسید بن مالک .این عده پس از نعل بندى اسبان خویش بر پیکر شهیدان کربلا، از جمله اباعبدالله الحسین علیه السلام اسب تاختند و پیکرهاى پر از جراحت و بى سر شهیدان را در هم شکستند.(8) این گروه نابکار وقتى برگشتند، در نزد عبیدالله بن زیاد براى گرفتن جایزه خیانت و جنایت خویش ، از کار خود چنین تعریف کردند: نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بکل یعبوب شدید الاسر؛ ما کسانیم که بر بدن حسین و یارانش اسب راندیم به حدى که استخوانهاى سینه آنان را در زیر سم ستوران چون آرد نرم کردیم !عبیدالله بن زیاد، اعتنایى به آن ها نکرد و دستور داد که جایزه اندکى به آنها بدهند. این عده پس از قیام مختار بن ابى عبیده ثقفى (در سال 66 ه .ق در کوفه به سزاى اعمالشان رسیدند. به دستور مختار دست و پاى آنان را با میخ ‌هاى آهنین بر زمین کوبیدند و بر بدنشان آن قدر اسب دوانیدند که پیش ‍ از هلاکت شدنشان اعضا و اجزاى بدنشان از هم جدا شد.(9)
 
4 - ارسال سر مقدس امام حسین علیه السلام به کوفه 
عمر بن سعد در عصر عاشورا براى خوش خدمتى بیش تر و اعلام وفادارى به عبیدالله بن زیاد و خاندان بنى امیه ، دستور داد سر بریده امام حسین علیه السلام را با شتاب به کوفه ببرند و عبیدالله بن زیاد را از پایان یافتن غائله کربلا با خبر گردانند.
ماموریت رساندن سر مقدس اباعبدالله الحسین علیه السلام با خولى بن یزید اصبحى و حمید بن مسلم بود. آنان شب به کوفه رسیدند. در آن هنگام دارالاماره نیز بسته بود. به همین جهت شب را در خانه خویش گذرانده و بامداد روز یازدهم سر مقدس امام حسین علیه السلام را نزد عبید الله بردند.
سرهاى دیگر شهیدان را پس از بریدن و شست و شو دادن ، میان سرکردگان جنایت کار تقسیم کردند تا نزد عبیدالله برده و پاداش بگیرند و بدین وسیله به وى نزدیک شوند.(10)
 
آن گونه را به خاک منه معجرم که هست
حیف از سر تو نیست بیفتد سرم که هست
گیرم مرا به قتلگهت ره نداد شمر
تا سر نهی به زانوی او مادرم که هست
پس آن همه فرشتۀ سایه فروش کو؟
یادم نبود غصه نخور چادرم که هست
تو دخترم نگو که دگر دختر منند
این خیل پا برهنه به دور و برم که هست
دارم سپاه بهر تو می آورم حسین
گیرم تو بی سپاه شدی لشکرم که هست
گفتم به دست خویش طلای مرا ببر
گفتی طلا برای تو انگشترم که هست
 
 محمد سهرابی
 
 
پی نوشت : 
1- لهوف سید طاووس ، ص 114.
2- الارشاد، ص 451.
3- منتهى الامال ، ج 1، ص 349.
4- همان ، ص 362.
5- الارشاد، ص 468.
6- منتهى الامال ، ج 1، ص 399.
7- لهوف سید بن طاووس ، ص 150.
8- الارشاد، ص 469 و معالم المدرستین ، ج 3، ص 169.
9- ماهیت قیام مختار، ص 456.
10- نک : الارشاد، ص 470 ؛ معالم المدرستین ، ج 3، ص 173 و منتهى الامال ، ج 1، ص 401.
 
منبع: کتاب روز شمار تاریخ اسلام

--- دلنوشته های خود را به ارباب بگویید ---

--- ارسال نظر ازاد ---

 • دوشنبه ۱۲ آبان ۹۳

شب نهم: حضرت عباس

حضرت عباس وقتی دید بیشتر یاران امام به شهادت رسیدند به برادرانش (عثمان – جعفر- عبدالله) فرمود پیش از من به میدان بروید و فدا شوید تا من شهادت و اخلاص شما را نسبت به خدا و رسولش بچشم ببینم. همگی به نوبت اطاعت کردند و بعد از اذن از امام به میدان رفتند و به شهادت رسیدند وقتی حضرت ابوالفضل(ع) تنهایی خودش را می بیند جلو می آید و عرض می کند مولا به من اجازه بدهید من هم بروم امام گریه سختی نمودند و فرمودند تو علمدار من هستی؛حضرت عباس(ع) عرض کرد دیگر طاقت ندارم، سینه ام تنگ شده از زندگانی دنیا بیزارم می خواهم از این گروه منافق خونخواهی کنم مولا فرمود حال که می خواهی بروی، برو مقداری آب برای فرزندان بیاور، قبلا به حضرت عباس لقب سقا داده بودند برای اینکه یکی دو نوبت در شبهای گذشته توانسته بود برود صف دشمن را بشکند و برای اطفال آب بیاورد و اینطور نبود که سه شبانه روز در آن گرمای عراق آب نخورده باشند بلکه سه شبانه روز آب برای آنها ممنوع بود و شریعه فرات را بسته بودند حتی شب عاشورا، آب تهیه کردند و غسل شهادت نمودند وقتی امام به حضرت عباس فرمود حالا که عزم رفتن داری برو آب بیاور حضرت عباس عرض کرد چشم. ببینید چقدر منظره باشکوهی است چقدر عظمت و شجاعت و دلاوری و انسانیت و معرفت و شرافت و فداکاری یک تنه خودش را به جمعیت سر تا پا مجهز به سلاح می زند در برابر سپاه دشمن می ایستد و به پند و اندرز می پردازد ولی آنها را سودی نمی بخشد.

عباس(ع) خدمت امام می رسد و آنچه از لشکر عمر سعد دید به امام رساند حضرت عباس ناگهان صدای کودکان را شنید که فریاد می زدند العطش العطش برای حضرت عباس خیلی سخت بود. صدای العطش کودکان را بشنود و کاری نکند از این رو سوار اسب شد و نیزه به دست گرفت و مشک آبی را همراه خود برد و به طرف شط فرات راهی شد شریعه فرات با 4 هزار نیرو محافظت می شد اسب را داخل آب  می برد. اول مشک را پر از آب می کند و به دوش می اندازد حضرت عباس تشنه است و هوا بسیار گرم. زمان واقعه عاشورا به روایتی دیگر مهرماه بوده است او جنگیده تا به فرات رسیده خسته و کوفته وارد آب شده، همانطوریکه سوار بر اسب است  آب تا زیر شکم اسب را فر می گیرد، دست زیر آب می برد مقداری آب با دو دستش بر می دارد تا نزدیکیهای لبانش می آورد آنهایی که از دور ناظر بودند ، گفته اند: اندکی تامل کرد بعد دیدیم آب را نخورد و روی آب فرات ریخت هیچکس نفهمید چرا قمر بنی هاشم آب نخورد.
 
برای دریافت با کیفیت بالا، روی تصویر فوق کلیک نمایید.
 
اطاعت محض را ببینید با کلمه چشم برای آوردن آب راهی می شود، ایشان آب نمی خورد و با رجزی که بعد از خروج از آب می خواند دلیل آب نخوردن خود را بیان کرده است شاید هم حضرت عباس فکر کرده است که مولایش فرموده آب برای بچه ها بیاور یعنی حسین نمی خواهد آب بخورد یعنی به عباس اجازه نداده است که او هم آب بخورد.حضرت عباس همین که از آب خارج شد رجزی خواند که در رجز، مخاطب خودش بوده است، نه دیگران و از این رجز فهمیدند که چرا آب نخورده است:
 
یا نفس من بعدالحسن هونی               فبعده لا کنت ان تکونی
هذالحسین شارب المنون                    و تشربین باردالمعین
و الله ما هذا فعال دینی                      و لافعال صادق الیقین
 
یعنی ای نفس ابوالفضل می خواهم بعد از حسین زنده بمانی – حسین شربت مرگ می نوشد و او در کنار خیمه ها با لب تشنه ایستاده است و تو آب بیاشامی پس مردانگی کجا رفت ، شرف کجا رفت، مواسات و همدلی کجا رفت مگر حسین امام تو نیست هرگز دین چنین اجازهای به من نمی دهد هرگز وفای من چنین اجازه ای به من نمی دهد .
 
حضرت ابالفضل مسیر برگشت خود را عوض نمود و از داخل نخلستانها برمی گردد تا شاید مشک را سالم برساند چون قبلا از راه مستقیمی آمده بود ولی حالا همراهش امانتی گرانبها دارد و تمام همتش این بود که آب را سالم برساند لذا از داخل نخلستانها که امنیت بیشتری داشت برگشت دشمنان راه را بر او بستند و او را محاصره کرند تا آنکه نوفل ازرق شمشیری به دست راست حضرت زد و آن را زا بدن جدا نمود. در همین حال بود که دیدند ابالفضل رجز را عوض کرد و معلوم شد که حادثه ای تازه پیش آمده او می فرمود: والله ان قطعتم یمینی – انی احامی ابداً عن دینی (بخدا قسم اگر دست راستم را ببرید من دست از دامن حسین بر نمی دارم) مشک آب را برشانه چپ قرار داد بار دیگر نوفل ازرق، ضربه ای دیگر زد و دست چپ حضرت را از مچ جدا نمود. طولی نکشید که رجز دوباره عوض شد در این رجز فهماند که دست چپش هم بریده شده است . راویان نوشته اند به هر زحمت بود مشک آب را چرخاند و آن را به دندان گرفتن و خودش را روی آن انداخت تا سالم بماند اما سپس تیری آمد و به مشک رسید و  آب مشک از دست رفت . ببینید آن لحظه چه حالی پیدا می کند دیگر با چه روئی دست خالی به خیمه ها برگردد و بچه ها به عمو عباس بگویند العطش؟!
 
یا نفس لا تخشی من الکفار            و ابشری برحمه الجبار
 مع النبی السید المختار                  قد قطعوا الببغیهم سری
 

قربانت ای حضرت عباس !!! تیری دیگر می آید بر سینه حضرت می نشیند و عده ای گفته اند عمودی آهنی بر فرق مبارکش می خورد و او را از اسب به زمین می اندازد. اینجا بود که برادر خود حسین را برای اولین بار به نام برادر مرا دریاب خطاب می کند مقام معنوی عباس آنقدر زیاد بود که به خود اجازه نمی داد کمتر از مولا به برادرش بگوید حضرت صدای برادر را شنید خود را به بالین برادرش رساند همین که بدن پاره پاره و دستهای جدا شده او را می بیند گریه می کند و می فرماید الان انکسر ظهری و قلت حیلتی   اکنون پشتم شکست و چاره من گسسته و کم شده حضرت عباس نقش زمین است از مولایش حسین درخواست می کند که:  یک چشمم باز است آن را از خون پاک کن تا یکباره دیگر تو را ببینم دیگر در خواستش اینکه مرا کنار خیمه ها مبر من به بچه ها قول آب دادم خجالت می کشم مرا اینطور ببینند . ام البنین دختر خزام بن خالد بن ربیعه است ام البنین خواهر شمر ذی الجوشن یعنی شمر دایی حضرت عباس و دایی ناتنی امام حسین بوده است.
برای دریافت با کیفیت بالا، روی تصویر فوق کلیک نمایید.
 
محل دفن حضرت عباس (ع):
حضرت عباس قبرش نزدیک محل شهادتش کنار شریعه فرات است و سن ایشان لحظه شهادت 34 سال بوده است .
حسین عماد زاده ،ایشان نویسنده متبحری است که رحلت نمودند ایشان کتابی مخصوص حضرت عباس می نویسد و وقتی جناب عمادزاده به عتبات عالیات تشریف می برند خدّام مرقد حضرت ابوالفضل (ع) بخاطر کتابی که راجع به حضرت عباس نشوته است خوشحال می شوند لذا خدّام به او احترام زیادی می گذارند حتی به ایشان اجازه می دهند تا قبر حضرت را برای او باز کند و ایشان به زیر جایگاه تصریح حضرت بروند. خدّام می گفتند جایگاه را فقط برای بز رگان باز می کنیم و این جایزه توست که برای حضرت عباس زحمت کشیدی.وقتی عمادزاده به کنار قبر می رود یک چاله ای را کنار مرقد حضرت می بیند و داخل چاله را آب گرفته است عماد از خدام می پرسد چرا اینجا چاله ای است و درونش را آب گرفته است خدام گفتند مرقد حضرت کنار فرات است و سطح زمین با آب زیاد فاصله ندارد لذا ما چاله ای کندیم تا داخل قبر را آب نگیرد ببینید چه قدر دردناک است چون حضرت زمان شهادت آب نخورند و آب هم  تا کنا ر حضرت می آید ولی داخل قبر نمی تواند برود سپس عماد می گوید حالا که لطفی شامل من شده است دو رکعت نماز هم کنار حضرت بخوانم رکعت دوم در قنوت به مرقد حضرت چشمم افتاد دیدم حضرت با آن قد رشیدی که داشته چقدر مرقد کوچکی دارند که مانند قبر طفلی می ماند لا حول و لا قوه بالله العلی العظیم.

حال نمی دانم این چه رابطه ای است که بعد از قرنها اشک از رخسارمان سرازیر می گردد این میوه دل علی (ع) وجود مقدس ابالفضل وقتی دستش را قطع می کنند دشمنان، جرات می یابند و به سوی ایشان می ریزند به او حمله می کنند تیری به چشم مبارکش می زنند و  آقا دیگر نمی بیند ، از طرفی هم دست ندارد که تیر را بیرون بیارود، زانوی ها و پایش را جمع می کند و تیر را از چشم خود خارج می کند خون چشم آقا را گرفته جایی را نمی بیند دشمنان به او شمشیر می زنند حضرت که هیچوقت مولایش را برادر صدا نمی کرد فریاد می زند یا اخا ادرک اخا لا یوم کیومک  یا ابا عبدالله ...
 
محبوب دل حضرت زهراست ابالفضل 
در خانه ی زهراست که سقاست ابالفضل
اولاد علی مست جمال علویَش 
در ماهرخان، ماه دل آراست ابالفضل
در اوج مناجات سحر موقع سجده  
دیدار رخ فاطمه می خواست ابالفضل
با خطبه ی کوتاه که درکعبه سروده 
فهماند که پرورده ی مولاست ابالفضل
او صاحب علمی است که فرمود لدنّی است 
در علم چنان زینب کبری است ابالفضل
درکرب و بلا بر همه زوار حسینش 
با دست قلم گشته پذیراست ابالفضل 
تا بود، کسی چشم سوی خیمه نینداخت 
چون غیرت حیدر به رو دنیاست ابالفضل

--- دلنوشته های خود را به ارباب بگویید ---

--- ارسال نظر ازاد ---

 • يكشنبه ۱۱ آبان ۹۳

شب هشتم: علی اکبر

کنیه «علی اکبر» را «ابوالحسن» دانسته‌اند؛(1) ابوالحسن علی اکبر، در یازدهم ماه شعبان سال سی و سه هجری ولادت یافت. در حادثه کربلا حدود بیست و هفت سال داشت.(2) این نقل با سخن «ابن ادریس» و نقل دانشمندان تاریخ‌نگار و نسب‌شناس همخوانی دارد. آنان گفته‌اند:

«علی بن الحسین علیه السلام در اوائل خلافت عثمان بن عفان به دنیا آمده و از جد بزرگوارش حضرت علی بن ابیطالب(علیه السلام) نقل حدیث فرموده است.»(3)
در بین علمای اهل نسب و تاریخ مشهور از وی با لقب اکبر و بزرگترین فرزند امام حسین (علیه السلام) گزارش نموده‌اند.(4) ولی برخی علمای شیعه وی را کوچکتر از امام سجاد(علیه السلام) دانسته‌اند(5) که این نظر توسط مرحوم تستری مورد نقد واقع شده است.(6)
مادر آن بزرگوار را «لیلا» دانسته‌اند. پدر لیلا، «ابی مرّة» بوده که او خود پسر «عروة بن مسعود ثقفی» است. (7) «عروة بن مسعود» یکی از بزرگان در قومش بوده(8) و او را شبیه‌ترین مردم به حضرت عیسی علیه السلام دانسته‌اند.(9) مادر لیلا، «میمونة» دختر «ابی‌سفیان» پسر «حرب» پسر «امیّه» می‌باشد.(10) از امام رضا(علیه السلام) نقل شده که علی اکبر، کنیزی را به همسری برگزیده بود.(11)
 
ویژگی‌های علی اکبر(علیه السلام)
به شهادت و اقرار امام حسین (علیه السلام)، علی اکبر (علیه السلام) آینه تمام‌نمای ظاهر و باطن رسول الله (صلی الله علیه و آله) بوده است.(12) بنابراین، او بسیار خوش‌چهره و خوش خُلق بوده است.(13)
درباره دوران کودکی علی اکبر، روایتی نقل شده که گویای اعجاز و کرامت و تربیت او در دامان حسین بن علی (علیهماالسلام) است. در کتاب «ضیاء العالمین» از «زفیر بن یحیی» و او از «کثیر بن شاذان» گزارش کرده که گفت: «خودم شاهد بودم که علی اکبر در غیر فصل مناسب، از پدر بزرگوارش انگور طلب کرد. ناگاه امام حسین(علیه السلام) با دست به کناره دیوار مسجد زد که انگور و موزی از آن خارج شد. پس فرزند خود را از آن خورانیده و فرمود: «ما عندالله لاولیائه اکثر؛ از آنچه نزد خدای تعالی است به اولیائش بیشتر می‌رسد.»(14)
«ابوالفرج اصفهانی» از مغیره نقل کرده که روزی معاویه از اطرافیان خود پرسید: «به نظر شما چه کسی سزاوار خلافت است؟» اطرافیان در پاسخ گفتند: «خود شما.» او گفت: «نه، به اعتقاد من سزاوارترین کس بر خلافت علی بن الحسین است؛ هم او که آینه‌ی جدش رسول خدا و دارای صفات ممتازی چون شجاعت بنی‌هاشم و سخاوت بنی‌امیه، زیبایی چهره و فخر و فخامت ثقیف است.» آری، دشمنی چون معاویه، علی اکبر را اینگونه وصف می‌کند!(15)
 
حق از دیدگاه علی اکبر علیه السلام
ابی مخنف از عقبة بن سَمْعان گزارش کرده، کاروان حسینی به «قصر بنی مقاتل» رسیده بود، در آخر شب ناگاه امام جوانانش را فراخواند و فرمان حرکت داد. کاروان در شب آرام آرام سیر می‌کرد. زمزمه آرام امام در حالی که کلمات«انّا لله و انّا الیه راجعون و الحمدلله ربّ العالمین» را تکرار می‌فرمود، به گوش می‌رسید. این عبارت بیانگر واپسین روزهای عمر امام بود. علی اکبر از آن حضرت علت انتخاب آن گفتار را سؤال کرد. گفت و گوی امام با او و پرسش‌های دیگر او چنین است:
پسرم! مرا خواب ربود و چشمم گرم شد، ناگاه شنیدم سواری می‌گوید: این قوم حرکت می‌نماید و مرگ، آنها را تعقیب می‌کند، از این گفتار فهمیدم که مرگ ما فراخواهد رسید. علی اکبر گفت: پدر جان! خداوند بر شما بدی نبیند، مگر ما بر حق نیستیم؟ امام فرمود: آری، به حق آن کسی که همه بندگان به سوی او باز می‌گردند.
با شنیدن این کلام امام، علی اکبر گفت: ای پدر! در هنگامی که بر حق استوار باشیم از مرگ ابائی ندارم. امام در حق علی دعای خیر فرمود: خداوند بهترین اجر و پاداش فرزندی را از جانب پدر به فرزند خویش به تو عنایت فرماید.»(16)
برای دانلود با کیفیت بالا روی عکس کلیک کنید 
 
حرکت علی اکبر(علیه السلام) به سوی میدان
از زیارات ناحیه مقدسه اینگونه برمی‌آید که «علی اکبر» (علیه السلام) نخستین یاور امام از اهل بیت رسالت است که عازم میدان رزم شده است. چنانچه در آن زیارت اینگونه آمده است: «السلام علیک یا اوّل قتیلٍ، من نسل خیر سلیلٍ من سلالة ابراهیم(17)؛ سلام بر تو، ای اول کشته از نسل بهترین دودمان ابراهیم خلیل.»
علاوه بر زیارت ناحیه مقدسه، ابوالفرج اصفهانی نیز پس از یاران امام حسین(علیه السلام) اولین شهید را علی اکبر (علیه السلام) دانسته است.(18)
پس از ظهر بود که با شهادت یاران امام حسین (علیه السلام) علی اکبر با همگان وداع کرد. در این هنگام اهل حرم و همه بستگان، دور تا دور او را گرفته می‌گفتند: «اِرحَم غُربَتَنا لا طاقَةَ لَنا عَلی فِراقِکَ؛ به غربت ما رحم کنید، ما تحمل و فراق و دوری تو را نداریم.»
حضرت علی اکبر می‌دید چگونه امام زمان او از هر طرف تحت فشار قرار گرفته است و دشمنان برای ریختن خون پاک او اجتماع کرده‌اند؛ بدین سبب به زن‌ها و گفته‌هایشان چندان توجهی نداشت. آخرالامر به خدمت پدر بزرگوار رسید و اجازه میدان خواست و بر اسبی که «لاحق» نامیده می‌شد و متعلق به امام بود سوار شد.(19) آن اسب را برخی «ذوالجناح» نیز نامیده‌اند.(20)
 
حمایت علی اکبر از امام
در روز عاشورا هنگامی که علی اکبر وارد میدان کربلا شد. مردی فریاد برآورد: «ای علی! تو با امیرالمؤمنین (یزید) نسبت خویشاوندی داری و ما قصد ملاحظه و مراعات حال خویشان او را داریم، اگر بخواهید شما را امان می‌دهیم.» آن حضرت در پاسخ فرمودند: «اِنَّ قَرابَةَ رَسولِ اللهِ اَحَقُّ اَنْ تُرعی(21)؛ مرآعات خویشاوندی رسول خدا به حقیقت نزدیک‌تر است.»
 
شعار حماسی علی اکبر علیه السلام
پس از آن که علی اکبر (علیه السلام) امان‌نامه سپاه ابن سعد را با بی‌اعتنایی رد کرد، حملات پی در پی خود به آن قوم را با این شعار آغاز کرد:
«انا علی بن الحسین بن علیّ                               نحن و بیت الله اولی بالنّبی
  تالله لایحکم فینا ابن الدّعی                                اضرب بالسّیف اُحامی عن ابی
                                ضرب غلامٍ هاشمیٍّ قرشی؛(22)
من علی فرزند حسین، فرزند علی هستم، به خانه خدا (کعبه) قسم، ما به پیامبر سزاوارتریم؛ سوگند به خداوند این زنازاده نمی‌تواند بر ما حکم راند، با شمشیر شما را می‌کشم و از پدرم حمایت می‌کنم؛
آن هم شمشیر زدن نوجوانی از تبار هاشم و قریش.»
 
درسی که می‌توان گرفت
در شعارهای حماسی علی اکبر، نکاتی چند نهفته است:
1. او نخست خود را معرفی فرموده است؛
2. پیوند با پیامبر را بر خود اولی دیده تا پاسخی به امان آورندگان باشد؛
3. آن حرامزاده (ابن زیاد) را زشت شمرده است؛
4. اعلام می‌کند که هرگز تحت فرمان ابن زیاد نخواهد رفت؛
5. اعلام می‌کند که با ابن زیاد جنگ و جهاد خواهد کرد؛
6. اعلام می‌کند که از پدرش حمایت خواهد کرد؛
7. فخر خود را انتساب به پیامبر، قبیله بنی‌هاشم و قریش دانسته تا حساب خود را از بنی‌امیه جدا سازد.
علی اکبر (علیه‌السلام) پس از دیدار با امام، برای حمله دوم وارد رزمگاه شده و اینگونه شعار حماسی خود را فراخواند:
«الحرب قد بانت لها الحقائق            و ظهرت من بعدها مصادق
  والله ربّ العرش لا نفارق                       جموعکم او تغمد البوارق(23)؛
در این جنگ، حقایق و تعصبات جاهلی آشکارا شد، و پس از آن افراد صادق، شناخته شدند؛ به خدا - پروردگار عرش - سوگند، شما را رها نکنیم تا شمشیرها در نیام شوند.»
 
سخن امام حسین درباره حضرت علی اکبر(علیهماالسلام)
امام حسین(علیه السلام) نظاره‌گر حماسه‌سازی علی اکبر بود که ناگاه منقلب شد و اشک از چشمان مبارکش سرازیر شد.(24) امام فریاد برآورد: «یابن سعد، قطع الله رحمک کما قطعت رحمی و لم تحفظنی فی رسول الله (صلی الله علیه و آله)(25)؛ ای ابن سعد! خداوند نسل تو را قطع کند، همانگونه که تو نسل مرا قطع کردی و خویشاوندی مرا با رسول الله (صلی الله علیه و آله) مراعات نکردی، خداوند کسی را بر تو مسلط کند تا سرت را در بسترت از تن جدا سازد.»(26)
سپس امام حسین(علیه السلام) محاسن شریفش را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود: «اللهم اشهد علی هؤلاء فقد برز الیهم اشبه النّاس برسولک محمّد خَلقاً و خُلقاً و منطقاً(27)؛ پروردگارا! تو را بر این قوم شاهد می‌گیرم، در برابر اینها شخصی به رزم آمده که او شبیه‌ترین مردم در خلقت ظاهری و اخلاق باطنی و گفتار به رسول تو – محمد صلی الله علیه و آله – است.»
دیگر این که فرمود: «و کُنّا اِذا اشتقنا الی رُؤیةِ نَبیّکِ نَظرنا اِلیهِ(28)؛ آری (پروردگارا) هرگاه ما شیفته دیار (جمال) پیامبر تو بویدم، به او (علی اکبر) نظر می‌انداختیم.»
همچنین امام فرمود: «خداوندا! برکات زمین را از آنها منع کن و بین آنها تفرقه بینداز، و آنها را سخت از هم جدا کن و در فرقه‌های مختلف قرارشان ده،(29)  هرگز والیان و سردمداران را از آنان خشنود مساز، در واقع آنها ما را دعوت کردند تا یاری کنند، سپس با ما دشمنی کردند و به جنگ ما در آمدند.»
سپس امام این آیه را تلاوت کرد: «إنّ الله اصطفی آدم و نوحاً و آل إبراهیم و آل عمران علی العالمین . ذرّیّةً بعضها من بعضٍ والله سمیعٌ علیمٌ(30)؛ خداوند، آدم، نوح، آل ابراهیم، و آل عمران را بر جهانیان برگزید، نژادی را از دیگر نژاد، البته خداوند شنوا و عالم است.»(31)
در سخن امام حسین(علیه السلام) تنها سیمای زیبای علی اکبر مورد توجه نیست؛ بلکه اخلاق و گفتار او که از همه شبیه‌تر به رسول گرامی بود، مدنظر است. سخن امام، نوعی شهادت به عصمت علی اکبر نیز هست. امتیاز هر انسانی بسته به کمالات ظاهری و باطنی اوست. درجه پیشرفت انسان در رفتار، گفتار، منطق و اخلاق او معرف نزدیک بودن او به خدای تعالی است. امام فرزند خود را شبیه‌ترین خلق خدا به رسول خدا که والاترین مخلوق خداوند است، معرفی کرد.
 
نخستین جهاد علی اکبر(علیه السلام)
فرزند حسین در حمله نخست به سپاه دشمن گاه به جناح راست و گاه چپ و گاه به قلب سپاه کوفه حمله می‌برد. هیچ گروهی تاب مقاومتش را نداشت. گفته‌اند در این درگیری صد و بیست سوار را به خاک انداخت. دیگر تشنگی توان او را برده بود. برای تجدید قوا به سوی پدر بازگشت تا از دیدار آن حضرت بهره‌ای گیرد و از تشنگی خود، پدر را با خبر سازد.
امام به محض اطلاع از وضعیت علی، به گریه افتاد و فرمود: «زبانت را بیاور و سپس زبان علی را مکید [ممکن است که امام با این کار می‌خواستند به فرزندش بفهماند که؛ علی جان لب‌های بابایت نیز خشکیده است و تشنه است] و سپس نگین انگشترش را به علی داد و فرمود: «این نگین را بگیر و در دهانت بگذار، امیدوارم به زودی جدت را ملاقات کنی و آن حضرت شما را به کاسه‌ای سیراب خواهد فرمود که بعد از آن هرگز تشنگی نباشد.»(32)
 
امام جان‌نثاری و گذشت علی در راه ولایت را بی پاداش ننهاد و زبان در دهان او نهاد. این بدان سبب بود که علی از شیره جان مقام ولایت بنوشد تا از علم الهی آن ولی خدا بهره‌مند شود؛ در گذشته پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) زبان در دهان امام علی علیه السلام نهاد و امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: «هزار باب علم بر من گشوده شد که از هر بابی، هزار باب دیگر را یکجا دریافت کردم»(33) تردیدی نیست که علم الهی(لدنی) با علوم رسمی فرق دارد و راه دستیابی به آن بسته به خواست اولیای الهی است.
 
دومین جهاد علی اکبر
علی بن الحسین (علیه السلام) امام را زیارت کرد و با خوشحالی و خرسندی فراوان از بشارت امام به ملاقات با پیامبر، به میدان بازگشت. در این مرتبه نیز، علی با همان قوت اولین حمله با اهل کوفه پیکار کرد. گرد و غبار همه جا را فرا گرفته بود؛ مردم درمانده شده بودند. آیا علی مرتضی (علیه السلام) نیست که بار دیگر به میدان رزم آمده است؟ تعداد کشتگان اهل کوفه لحظه به لحظه بیشتر می‌شود. گویند در این حمله «علی» حدود دویست نفر از اهل کوفه را به خاک انداخت.(34) با این همه، اهل کوفه چندان رغبتی در قتل علی اکبر از خود نشان نمی‌دادند.(35)
 
شهادت علی اکبر علیه السلام
هنگامی که علی اکبر با آن حملات شجاعانه بر دشمن می‌تاخت، ناگاه چشم «مُرّةُ بن مُنقذ عبدی» به جناب علی افتاد؛ او گفت: «گناهان عرب به گردن من باشد اگر پدرش را به عزای او ننشانم.»(36) ناگهان «مُرة بنُ مُنقذ بن نعمان عبدی» شمشیری بر فرق علی زد. علی از آن ضربه بی تاب شد. دیگران نیز بر او حمله‌ور شدند و با شمشیر او را قطعه قطعه کردند.(37)
«علی» دست به یال اسب خویش انداخت تا از آن معرکه او را بیرون کشد.(38) آن قوم از هر طرف آن سلاله زهرا (علیهاالسلام) را زخمی می‌زدند. هنوز رمقی در تن داشت که فریاد برداشت: «یا أبتاه! علیک منّی السّلام هذا جدی رسول الله یقرئک السلام و یقول: عجّل القدوم إلینا و شهق شهقةً فارق الدنیا(39)؛ ای پدر! سلام بر تو باد، این جدم رسول خداست، او به جامی لبریز مرا سیراب کرد، او همی گوید: به سوی ما شتاب کن، و سپس نفسی کشید و به دیدار باقی شتافت.»
 
پس از شهادت علی اکبر
پس از سلام علی بود که امام به بالین فرزند خود آمد. گفته‌اند: «وَ اَنکبَ علیهِ و اَصفا خَدَّهُ عَلی خَدِّهِ؛ و خود را روی علی انداخت و گونه بر گونه فرزند نهاد.»(40) بدن قطعه قطعه شده‌ی علی، چنان امام را متأثر ساخت که آن قوم را نفرین کرد: «قتل الله قوماً قتلوک(41)؛ خداوند بکشد قومی که تو را کشت.» سپس فرمود: «یا بنیّ ما اجراهم علی الرّحمن و علی انتهاک حرمة الرّسول؛ ای پسرم! اینها نسبت به خدا چه گستاخ و بی شرم‌اند و هتک حریم رسول خدا می‌کنند.»
در آن حال اشک از چشمان مبارک امام سرازیر شد و فرمود: «علی الدّنیا بعدک العفا؛ پس از تو ای پسرم! افّ بر این دنیا باد.»(42) و نیز فرمود: «یعزّ علی جدّک و ابیک ان تدعوهم فلا یجیبوک، تستغیث بهم فلا یغیثوک؛ بر جد و پدرت گران است که تو آنها را بخوانی، ولی آنها تو را پاسخ نگویند، و به آنها پناه بری ولی پناهی ندهند.»(43)
 
پاشیدن خون علی به آسمان
سپس امام مشتی از خون پاک علی را بر گرفت و به طرف آسمان پاشید. قطره‌ای از آن روی زمین نریخت؛(44) در زیارت صحیح السندی که امام صادق (علیه السلام) به ابوحمزه ثمالی آموخته‌اند، اینگونه آمده است:
بِابی انتَ و امّی من مذبوح و مقتولٍ من غیر جرم، و بابی انت و امّی دمک المرتقی به الی حبیب الله، بالبی انت و امّی من مقدّمٍ بین یدی ابیک یحتسبک و یبکی علیک، محرقاً علیک قلبه، یرفع دمک بکفّه الی عنان السّماء لا ترجع منه قطرةٌ، و لا تسکن علیک من ابیک زفرةٌ(45)؛
پدر و مادرم فدای آن سر ببریده که بدون هیچ جرم و گناه کشته شد. پدر و مادرم فدای خون بالا رونده تو، به سوی حبیب خدا، پدر و مادرم به فدای تو، ای کسی که از پدرت پیشی گرفتی در حالی که او تو را به شمار آورد و بر تو بگریست. دل او به سبب مصیبت تو آتش گرفت و خونت را به آسمان می‌پاشید، به گونه‌ای که قطره‌ای از آن بازنگشت، و آه پدرت بر مصیبت تو هرگز آرام نگرفت.
انتقال شهید به خیمه شهدا
برای انتقال بدن مطهر علی، امام جوانان اهل بیت را اینگونه امر فرمود: «اِحمِلوا اخاکم؛ برادرتان را حمل کنید» آنها همه رفتند تا بدن مبارک علی را آورده، در برابر خیمه‌هایی که محل رزم آنها بود بگذارند.(46)
پس از آن بانوان خانه وحی از خیمه‌ها بیرون دویدند و نظاره کردن که چگونه علی بر روی دست جوانان، در حالی که به خون آغشته بود، و بر اثر شمشیر و نیزه قطعه قطعه شده بود، به سوی خیمه‌گاه حمل می‌شود. همه با دل‌های سوخته و گیسوان افشان و ناله‌هایی که تا ملکوت می‌رفت به استقبال او آمده بودند.
پیشاپیش همه عقیله بنی هاشم زینب کبری (علیهاالسلام) قرار داشت. او فریادزنان و ناله‌کنان جلو آمده(47) فریاد می‌زد: «یا اخاه! یا اخاه؛ وای برادرم! وای برادرم!» او آمد و خود را بر نعش علی انداخت. امام به سوی خواهر آمد، دست او را گرفت و به خیمه‌گاه روانه کرد و بعد از آن از خیمه‌گاه بیرون شده به جوانان اهل بیت فرمود: «احملوا اخاکم؛ برادرتان را حمل کنید» جوانان علی را از قتلگاهش برداشتند و در برابر خیمه‌گاه بر زمین نهادند.(48)
در زیارت ناحیه مقدسه قاتل حضرت علی اکبر، «مرّة بن منقذ بن نعمان عبدی لیثی» مورد لعن امام زمان(عج) قرار گرفته است. عبارت زیارت ناحیه این است: «... حَکمَ اللهُ علی قاتِلکَ مُرّةِ بن مُنقِذِ بنِ نُعمان العبدی، لَعنهُ الله و أخزاهُ و مَن شَرَکَ فی قَتلِکَ و کانَ عَلیکَ ظَهیراً(49)؛ خدا خود حکم کند بر قاتل تو، مرة بن منقذ بن نعمان عبدی لیثی، او را خداوند لعنت کند و ذلیلش سازد و هر که در کشتن شما شریک شد و یاور آنها بود، خداوند جهنم را به آنها بچشاند که چه بد جایگاهی است.»
وای بر قومی که مورد لعن امام قرار گرفته‌اند! زبان امام «لسان الله»، دست او «یدالله»، چشم او «عین الله»، گوش او «اذن الله»، و چهره‌اش «وجه الله» است؛ در یک کلام، او آینه تمام‌نمای الهی و خواسته او همان خواسته خداوند، و نفرت او نفرت خداوند است؛ چرا که اراده و مشیت او عین اراده پروردگار است. اگر امام دوری قومی را از رحمت خداوند طلب کرد، به حقیقت آنها از رحمت او برای همیشه دور خواهند بود.
 
  ای کوکب همیشهء خیمه ، سفر مکن
  باشد برو ، ولی جگرم را خبر مکن
 
  این قامت تو ، پیر شُدم تا بزرگ شد
  دیگر به جان ِ عمّه مرا پیر تر مکن
 
  جائی زمین بیفت، که عمّه نبیند ات
  این خواهر ِ غریب مرا ، خون جگر مکن
 
  از من مخواه ! جمع کنم پیکر تو را
  هرگز چنین معامله ای با پدر مکن
 
پی‌نوشت‌ها:
1. مقاتل الطالبین، ص 80 .
2. مقتل الحسین مقرم، ص 318؛ ابن شهر آشوب «علی اکبر» را هجده و بیست و پنج سال نیز دانسته است. مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 109.
3. ابصار العین، ص 49؛ کتاب السرائر، ج 1، ص 655 .
4. تسمیة من قتل مع الحسین علیه السلام، ش 8؛ طبقات ابن سعد، ج 5، ص 211؛ تاریخ الامم  الملوک، ج 5، ص 446؛ انساب الاشراف، ج 3، ص 361 .
5. الارشاد، ج 2، ص 114؛ رجال شیخ طوسی، ص 76 .
6. قاموس الرجال، ج 7، ص 420 – 419 .
7. الارشاد، ج 2، ص 106 .
8. الاصابة فی تمییز الصحابة، ج 4، ص 406 .
9. اسدالغابة، ج 3، ص 529 .
10. مقاتل الطالبین، ص 80 .
11. اصول الکافی، ج 5، ص 361 .
12. در آینده به بیان امام در این زمینه به تفصیل خواهیم پرداخت.
13. ابصار العین، ص 51 .
14. ذخیرة الدارین، ص 259 .
15. مقاتل الطالبیین، ص 80؛ ابصار العین، ص 49؛ منتهی الآمال، ج 1،ص 689 .
16. تاریخ الامم و الملوک، ج 5، ص 408 – 407؛ ابصارالعین، ص 51-50.
17. اقبال الاعمال، ج 3، ص 73 .
18. مقاتل الطالبین، ص 114 .
19. مقتل الحسین مقرم، ص 320 .
20. ابصار العین، ص 51؛ اللهوف، ص 49 .
21. ترجمة الحسین ابن عساکر، ص 227 .
22. مقتل الحسین مقرم، ص 321؛ الارشاد، ج 2، ص 106.
23. مقتل الحسین خوارزمی، ج 2، ص 31.
24. مثیر الاحزان، ص 68 .
25. ابصار العین، ص 51 .
26. مقتل الحسین خوارزمی، ج 2، ص 30 .
27. مثیر الاحزان، ص 68 .
28. مقتل الحسین خوارزمی، ج 2، ص30: اللهوف، ص 49 .
29. واجعلهم طرایق قدداً .
30. آل عمران، 33 و 34 .
31. مقتل الحسین خوارزمی، ج 2، ص 30 .
32. مقتل الحسین خوارزمی، ج 2، ص 31؛ همین عبارت با قدری اختلاف از سید بن طاووس نقل شده است: «واغوثاه، قاتل یا بنیّ قلیلاً واصبر. فما اسرع الملتقی بجدّک محمد صلی الله علیه وآله فیسقیک بکاسه الاوفی شربةً لا نظمؤ بعدها ابداً». اللهوف، ص 49.
33. رسائل المرتضی، ج 1، ص 317؛ کتاب سلیم بن قیس، ص 211؛ کتاب سلیم بن قیس، ص 211؛ بحارالانوار، ج 14، ص 411.
34. مقتل الحسین مقرم، ص 323.
35. الارشاد، ج 2، ص 106.
36. الارشاد، ج 2، ص 106؛ تاریخ الامم و الملوک، ج 5، ص 449.
37. مقاتل الطالبیین، ص 115؛ الارشاد، ج 2، ص 106.
38. ابصار العین، ص 52 .
39. مقاتل الطالبین؛ ص 115؛ اللهوف، ص 49؛ بحارالانوارف ج 45، ص 44.
40. اللهوف، ص 4.
41. الارشاد، ج2، ص 106.
42. مقاتل الطلبین؛ اللهوف، ص 49؛ الارشاد، ج 2، ص 106.
43. مقتل الحسین مقرم، ص 324.
44. مقتل الحسین مقرم، ص 324.
45. کامل الزیارات، ص 416.
46. الارشاد، ج 2، ص 107؛ تاریخ الامم و الملوک، ج 5، ص 447.
47. مقتل الحسین مقرم، ص 324.
48. تاریخ الامم و الملوک، ج 5، ص 447 - 446.
49. اقبال الاعمال، ج 3، ص 74.
برگرفته از کتاب یاران شیدای حسین بن علی علیهماالسلام، استاد مرتضی آقا تهرانی.

--- دلنوشته های خود را به ارباب بگویید ---

--- ارسال نظر ازاد ---

 • شنبه ۱۰ آبان ۹۳

شب هفتم: علی اصغر

«عبدالله بن الحسین» طفل شیرخوار امام حسین(علیه السلام) مشهور به «علی اصغر» بود. نام مادرش «رباب» دختر «امرء القیس بن عدی بن اوس بن جابر بن کعب بن علیم بن جناب بن کلب» بود. مادر رباب «هند الهنود» دختر «ربیع بن مسعود بن مضاد بن حصن بن کعب بن علیم بن جناب»(1) بوده است. در واقع «جناب» جد اعلای پدری و مادری حضرت علی اصغر(علیه السلام) می‌باشد.

عبدالله در مدینه النبی(علیه السلام) ولادت یافت.(2) سماوی می‌گوید: این که برخی گفته‌اند علی اصغر در کربلا ولادت یافته است، چندان درست نیست. در مدح رباب همسر گرامی او شعری به امام حسین(علیه السلام) داده شده است:
«اعمرک اننی لاحب دارا                                     تکون بها سکینة والرباب
  احبهما و ابذل جل مالی                                   و لیس لعاتب عندی عتاب(3)
«به جانت قسم، من خانه‌ای را دوست دارم که در آن سکینه و رباب باشند؛
آنها را دوست دارم و تمام مالم را برای آنها خرج می‌کنم و هرگز خسته کننده‌ای مرا خسته نخواهد کرد.»
امرء القیس سه دختر خود را در مدینه به ازدواج حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) و امام مجتبی(علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) در آورد که عبدالله و سکینه حاصل ازدواج رباب با امام حسین(علیه السلام) است.(4)
 
وداع امام با شیرخواره(علیه السلام)
اصفهانی و طبری و دیگران گزارش کرده‌اند: که امام حسین(علیه السلام) از حیات خود مأیوس شده بود.(5)(یعنی می‌دانست که دیگر آخر عمرش است) آن حضرت به سوی خیمه‌گاه بازگشت و آل ابیطالب همگی به شهادت رسیده بودند. آن حضرت در برابر خیمه‌ها نشست (6) تا قدری بیاساید. طفل خود - علی- را طلب کرد تا با او وداع کند. خواهرشان حضرت زینب (سلام الله علیها) آن شیرخواره را در دست گرفت و در دامان امام نهاد. امام او را در دامن خود نشانید و بوسید.(7) پس از آن فرمود: بعدا لهولاء القوم اذا کان جدک مصطفی خصمهم(8)؛ این قوم از رحمت الهی دور باشند، هنگامی که جدت مصطفی دشمن آنها باشد» سپس امام، علی را به سوی قوم آورده و برای او طلب آب کردند.
برای دریافت تصویر با کیقیت بر روی آن کلیک کنید
 
شهادت علی اصغر(علیه السلام)
امام به علی اصغر می‌نگریست که ناگاه تیری به گلوی علی نشست و او را ذبح کرد.(9) در این هنگام «حرمله بن کاهل اسدی» با تیری علی را نشانه گرفت و او در دست امام ذبح شد. آن حضرت دست خود را زیر گلوی او گرفت، دستش پر از خون شد و آن را به جانب آسمان پاشید.(10)
امام باقر(علیه السلام) فرمودند: هرگز قطره‌ای از آن خون به زمین نریخت.»(11)
سید بن طاووس اینگونه گزارش کرد: امام حسین(علیه السلام) طفل را از دست خواهرش زینب گرفت و جلو آمد تا او را ببوسد که ناگاه تیری آمد و کودک را ذبح کرد. علی را به دست خواهر داد و فرمود: «او را بگیر»، سپس خون‌ها را به آسمان پاشید و با خداوند سخن گفت.(12)
 
برای دریافت تصویر با کیقیت بر روی آن کلیک کنید
 
حوادث پس از شهادت علی اصغر (علیه السلام)
سپس امام حسین (علیه السلام) فرمود:«هوّن بی، ما نزل بی انّه بعین الله(13)؛ پروردگارا هر چه بر سر من می‌آید، در برابر چشمان توست؛ از این رو (همگی) بر من آسان است.» سپس ادامه دادند: «پروردگارا اگر یاری‌ات از آسمان را از ما دریغ داشتی پس آن (نصر و یاری) را برای کسی (مهدی) که از ما بهتر است قرار ده، و انتقام ما را از این ستمکاران بگیر. و آنچه بر ما می‌گذرد ذخیره آخرتمان قرار ده.»(14)
و نیز گزارش شده که امام(علیه السلام) به درگاه خداوند چنین عرض کرد: «پروردگارا! تو شاهد بر قومی هستی که آنها شبیه‌ترین مردم به رسول تو محمد(صلی الله علیه و آله) را کشته‌اند»(15) به دنبال این سخنان امام بود، که ندایی شنیده شد: دعه یا حسین فانّ له مرضعاً فی الجنه(16)؛ ای حسین! علی را واگذار، او در بهشت دایه‌ای خواهد داشت» پس از آن امام، علی را از اسب پایین آورد و برای او با شمشیر، قبری حفر فرمود و بدن کوچکش را دفن کرد. بدن کودک، غرق در خون شده بود. امام بر او نماز گزارد.(17) و نیز گفته شده که او را در کنار سایر شهیدان اهل بیت نهاد.(18)
 
نوزادی شهید در کربلا
یعقوبی می‌گوید: امام (علیه السلام) بر اسب خود سوار و عازم میدان بود، کودکی که در همان ساعت متولد شده بود نزد آن حضرت آوردند. امام (علیه السلام) در گوش فرزند خود اذان گفت و کام او را برداشت. در آن هنگام تیری به حلق آن طفل اصابت کرد و او را به شهادت رسانید. امام آن تیر را از حلق طفل بیرون کشید و کودک را به خونش آغشته ساخت و گفت: «به خدا سوگند، تو گرامی‌تر از ناقه (ناقه صالح) در پیشگاه خدای تعالی هستی و جد تو رسول خدا، نزد خداوند گرامی‌تر از صالح پیامبر است» آنگاه بدن خون آلود کودک را نزد سایر فرزندان و برادرزادگان خود نهاد.(19)
 

 

مرثیه شهادت حضرت علی اصغر(گروه طوبی)

سماوی می‌گوید: این که برخی گفته‌اند حضرت علی اصغر در کربلا ولادت یافته چندان درست نیست.(20) شاید هم عبدالله رضیع در کربلا به دنیا آمده و غیر از حضرت علی اصغر(علیه السلام) باشد.
 
اولین روز است بی گهواره میگردی علی
یک شبه مادر برای خود شدی مردی علی
آخرین باری که بستم بند این قنداق را
در دلم افتاد دیگر برنمی گردی علی
بیشتر شرمنده می سازی پدر را گریه کن
بس کن این لبخند اشکم را در آوردی علی
زانویت را جمع کردی بس که پیچیدی به تیر
دست ها را جمع کردی بس که پر دردی علی
باز کن از ساقه ی این تیر انگشتان خود
نیست هم بازی تو ، بیچاره ام کردی علی
بی تعادل هستی و ماتم چگونه با سرت
حجم تیر حرمله را تاب آوردی علی
میزنی لبخند پیدا می شود سرهای تیر
عاقبت دندان شیری هم در آوردی علی
 
پی‌نوشت‌ها:
1- مقاتل الطالبیین، ص 89 .
2- ابصارالعین، ص 54 .
3- ابصارالعین، ص 54، مقاتل الطالبیین، ص 90 .
4- ابصارالعین، ص 54 .
5- تاریخ الامم و الملوک، ج5، ص448 .
6- الارشاد، ج 2، ص 108 .
7- اللهوف، ص 50 .
8- بحارالانوار، ج45، ص46؛ مقاتل الحسین خوارزمی، ج2، ص32 .
9- تاریخ الامم و الملوک، ج5، ص448؛ مقاتل الطالبیین، ص 90 .
10- مقتل الحسین خوارزمی، ج2، ص 32 .
11- عن الباقر(ع):«انه لم تقع من ذلک الدّم قطره الی الارض». الملهوف علی قتلی الطفوف، ص 169؛ اللهوف، ص 59، بحارالانوار، ج45، ص 46؛ مثیرالاحزان، ص 70 .
12- اللهوف، ص 50.
13- انه بعینک یا ارحم الرّاحمین. اللهوف، ص 50؛ الملهوف علی قتلی الطفوف، ص 169 .
14- مثیرالاحزان، ص 70؛ مقتل الحسین خوارزمی، ج2، ص 32، تاریخ الامم و الملوک، ج5، ص448 .
15- المنتخب للطریحی، ص 431 .
16- تذکره الخواص، ص 252 .
17- مقتل الحسین خوارزمی، ج2، ص 32 .
18- الارشاد، ج 2، ص 108؛ مثیرالاحزان، ص 70.
19- تاریخ الیعقوبی، ج2، ص 245.
20- ابصارالعین، ص 54 .
برگرفته از کتاب یاران شیدای حسین بن علی علیهماالسلام، استاد مرتضی آقا تهرانی

--- دلنوشته های خود را به ارباب بگویید ---

--- ارسال نظر ازاد ---

 • جمعه ۹ آبان ۹۳

شب ششم: قاسم بن حسن

نوجوان شهید عاشورا در رکاب سید الشهدا (ع) برای میدان رفتن از امام خویش اجازه خواست. حضرت ابا عبدالله چون نگاه به او افکند، وی را در آغوش کشید و گریست و  آنگاه اجازه داد . قاسم خوش سیما بود. سوار بر اسب شد و عازم میدان گشت و در جنگی دلاورانه به شهادت رسید. هنگامی که بر زمین می افتاد عمویش ابا عبدالله (ع) خود را بر بالین او رساند. ولی او در حال جان دادن بود. پیکر او را آورد و کنار شهدای اهل بیت علیهم السلام قرار داد.

قاسم بن الحسن علیه السلام به عزم جهاد قدم به سوی معرکه نهاد، چون حضرت سیدالشهداء علیه السلام نظرش بر فرزند برادر افتاد که جان گرامی بر کف دست نهاده آهنگ میدان کرده، بی‌توانی پیش شد و دست به گردن قاسم درآورد و او را در بر کشید و هر دو تن چندان بگریستند که در روایت وارد شده حَتّی غٌشِی عَلَیْهِما، پس قاسم گریست و دست و پای عم خود را چندان بوسید تا اذن حاصل نمود، پس جناب قاسم علیه السلام به میدان آمد در حالی که اشکش به صورت جاری بود و می‌فرمود:
 
اِنْ تَنْکرُوٌنی فَانَا اْبنُ الْحَسَنِ
هذا حُسَیْنٌ کَالْاَسیرالْمُرْتَهَن
سِبْطِ النَّبِیّ الْمُصْطَفی الْمُؤْتَمِن
بَیْنَ اُناسٍ لاسُقُوا صَوْبَ المَزنِ
 
 
پس کارزار سختی نمود و به آن صغر سن و خردسالی سی و پنج تن را به درک فرستاد. حمید بن مسلم گفته که من در میان لشکر عمر سعد بودم پسری دیدم که به میدان آمده گویا صورتش پاره ماه است و پیراهن و ازاری در برداشت و نعلینی در پا داشت که بند یکی از آنها گیسخته شده بود و من فراموش نمی‌کنم که بند نعلین چپش بود، عمرو بن سعد ازدی گفت: به خدا سوگند که من بر این پسر حمله می‌کنم و او را به قتل می‌رسانم، گفتم سبحان الله این چه اراده است که نموده‌ای؟ این جماعت که دور او را احاطه کرده‌اند از برای کفایت امر او بس است دیگر ترا چه لازم است که خود را در خون او شریک کنی؟ گفت به خدا قسم که از این اندیشه برنگردم، پس اسب برانگیخت و رو برنگردانید تا آنگاه که شمشیری بر فرق آن مظلوم زد و سر او شکافت.
پس قاسم به صورت بر روی زمین افتاد و فریاد برداشت که یا عماه چون صدای قاسم به گوش حضرت امام حسین علیه السلام رسید تعجیل کرد. مانند عقابی که از بلندی به زیر آمد. صفها را شکافت و مانند شیر غضبناک حمله بر لشکر کرد تا به عمرو (لعین) قاتل جناب قاسم رسید، پس تیغی حواله آن ملعون نمود، عمرو دست خود را پیش داد حضرت دست او را از مرفق جدا کرد پس آن ملعون صیحه عظیمی زد. لشکر کوفه جنبش کردند و حمله آوردند تا مگر عمرو را از چنگ امام علیه السلام بربایند همین که هجوم آوردند بدن او پامال سم ستوران گشت و کشته شد. پس چون گرد و غبار معرکه فرو نشست دیدند امام علیه السلام بالای سر قاسم است و آن جوان در حال جان کندنست و پای به زمین می‌ساید و عزم پرواز به اعلی علیین دارد و حضرت می‌فرماید سوگند با خدای که دشوار است بر عم تو که او را بخوانی و اجابت نتواند و اگر اجابت کند اعانت نتواند و اگر اعانت کند ترا سودی نبخشد، دور باشند از رحمت خدا جماعتی که ترا کشتند.
هذا یَوْم وَاللهِ کَثُرَواتِرُهُ وَ قَلَّ ناصِرُهُ.
 
 
آنگاه قاسم را از خاک برداشت و در بر کشید و سینه او را به سینه خود چسبانید و به سوی سراپرده روان گشت در حالی که پاهای قاسم در زمین کشیده می‌شد. پس او را برد و در نزد پسرش علی بن الحسین علیه السلام در میان کشتگان اهلبیت خود جای داد. آنگاه گفت بارالها تو آگاهی که این جماعت ما را دعوت کردند که یاری ما کنند. اکنون دست از نصرت ما برداشته و با دشمن ما یار شدند، ای داور دادخواه این جماعت را نابود ساز و ایشان را هلاک کن و پراکنده گردان و یک تن از ایشان را باقی مگذار، و مغفرت و آمرزش خود را هرگز شامل حال ایشان مگردان.
آنگاه فرمود ای عموزادگان من صبر نمائید. ای اهل بیت من شکیبائی کنید و بدانید بعد از این روز، خواری و خذلان هرگز نخواهید دید.
 
آشنا بود آن صدایِ آشنایی که زدی
کربلا بیت الحسن شد با صدایی که زدی
خواهرم را بیشتر از هر کسی خوشحال کرد
بانگ إنّی قاسم بن المجتبایی که زدی
لشکری را ریختی، آخر تنت را ریختند
کار دستت داد آخر ضربه هایی که زدی
استخوان سینه ات می گفت اینجایم عمو
خوب شد پیدا شدی با دست و پایی که زدی
ذرّه ذرّه چون علیِّ اکبرم می بوسمت
این به جای بوسه هایِ بر عبایی که زدی
سیزده تا سیزده تا نیزه بیرون می کشم
در إزای سیزده جام بلایی که زدی
 
علی اکبر لطیفیان
 
 
درسهای عاشورایی -1
حب به دنیا باعث زیادی گناه و زیادی گناه باعث قساوت قلب و آن باعث خشکی اشک چشم می شود. تمام جنایات و بدی ها و خطاها به دلیل حب به دنیا داشتن است. راه رهایی از حب دنیا، گریستن بر مصیبت عظیم روز عاشورا و امام حسین علیه السلام است.

--- دلنوشته های خود را به ارباب بگویید ---

--- ارسال نظر ازاد ---

 • پنجشنبه ۸ آبان ۹۳

شب پنجم: عبدالله بن حسن

عبدالله بن حسن بن علی بن ابی طالب(ع) کودک 11 ساله امام مجتبی(علیه السلام) است. مادر عبدالله دختر «شلیل بن عبدالله بجلّی» بوده است.(1)

شیخ مفید چنین نقل می کند: پس از آن که «مالک بن نسر کندی» با شمشیرش به سرمبارک امام حسین(علیه السلام) زد، امام پارچه ای درخواست فرمود و با آن سر مبارکش را محکم بست و عمامه ای بر کلاه خود بست. شمر و دیگران هم به جایگاه خود بازگشتند. زمانی گذشت تا امام بار دیگر به میدان بازگشت و آنها هم بازگشتند و آن حضرت را محاصره کردند.

عبدالله پسر امام مجتبی(علیه السلام) هنوز به حد بلوغ نرسیده بود و درخیمه گاه با زنان به سر می برد. هنگامی که متوجه حمله دشمن به جانب امام شد، ازخیمه گاه بیرون دوید. او سراسیمه و شتابان رو به جانب امام حسین(علیه السلام) رفت ودر کنار عمویش ایستاد. حضرت زینب (علیهاالسلام) او را دنبال کرد و به اورسیده بود. او تلاش کرد که آن کودک را نگه دارد.

امام حسین(علیه السلام) به خواهرش فرمود: «احبسیه یا اخیه؛ ای خواهرم! او را نگهدارید.» آن کودک از این که بازداشته شود، سخت امتناع می ورزید. او به عمه اش گفت: «والله لا افارق عمّی(2)؛ سوگند به خدا، از عمویم جدا نمی شوم.

 

برای دانلود تصویر سازی روی آن کلیک کنید.
 
نحوه شهادت عبدالله بن الحسن(علیه السلام
 
ناگاه «ابجر بن کعب» شمشیر خود را به سوی امام پایین آورد. عبدالله فریاد زد: ای پسر زن ناپاک! وای بر تو! آیا می خواهی عمویم را بکشی؟» بَجر قصد ضربه زدن به امام را داشت.ناگاه عبدالله دستش را پیش آورد تا ضربه را از امام دور سازد. ولی دست مبارکش تا پوست قطع شد و دست آویزان گشت. کودک فریادش بلند شد: «یا امتاه؛ ای مادرم!» امام حسین علیه السلام اورا در بر گرفت و به سینه چسبایند و فرمود: "ای فرزند برادرم! بر آنچه به تو رسیده صبر کن و آن را به حساب خیر بگذار؛ چرا که خداوند تو را به پدران صالحت ملحق خواهد کرد." (3( امام دست خود را به آسمان بلند کرد: "پروردگارا! قطرات باران را ازاینها دریغ بدار و برکات زمینت را از اینها باز دار؛ پروردگارا! پس اگر تا هنگام مرگ  آنها را مهلت داده و بهره مند می سازی، بین آنها تفرقه بینداز و هر کدام رابه راهی جداگانه بدار؛ و سردمداران را هرگز از اینها راضی مدار؛ چرا که اینها ما رادعوت کردند تا که یاریمان کنند، سپس بر ما دشمنی کردند و ما را کشتند." (4( در این هنگام، حرمله تیری به سوی آن کودک انداخت و او را در آغوش عموی خویش به شهادت رساند. (5)
 
برای دانلود تصویر سازی روی آن کلیک کنید.
ابوالفرج گوید: در نهایت عبدالله به دست «حرملة بن الکاهل الاسدی» به شهادت رسید.(6) در زیارت ناحیه مقدسه آمده: «السلام علی عبدالله بن الحسن بن علی الزکی» وسپس بر قاتل او به نام «حرملة بن کاهل الاسدی» نفرین شده است.(7)
 
 
گر چه از بی کسی ات جان و دلم آگاه است
یک نفس خیمه بیا شام حرم بی ماه است
جای هر شعبه که بر حنجر اصغر زده اند
خیمۀ مادرِ اصغر پر تیر آه است
سپر جسم عمو گشت پسر، می دانست
راه دیدار پدر، آه همین یک راه است
خوب شد قطع شده دست بلندم اما
حیف شد دست من از دامن تو کوتاه است
سر یک نیزه سر پاک اباعبدالله
به سر نیزه دیگر سر عبدالله است
 
شاعر جواد حیدری
 
«سخت‌ترین مصیبت امام حسین(ع)».
 
 
 
....................................................
منابع:
 
1- ابصار العین، ص 73 
2- الارشاد، ج 2، ص 110 
3- همان 
4- همان، ص 111
5-  لهوف سید بن طاووس، ص 146
6- مقاتل الطالبیین، ص 89 
7- اقبال الاعمال، ج 3، ص 75 .
 • چهارشنبه ۷ آبان ۹۳

شب چهارم: فرزندان حضرت زینب

زمانی که کاروان کربلا، از مدینه حرکت کرد و در مکه فرود آمد،  عبدالله جعفر و  فرزندانش همراه این کاروان نبودند.

چون حضرت مسلم بن عقیل (ع) با نامه حضرت حسین (ع) ماموریت کوفه یافت، ابتدا به مدینه آمد و در این موقع بود که عبدالله ابن جعفر فهمید که حضرت حسین (ع) برای سفر به عراق مصمم است. بر این اساس، با توجه به شناختی که از بنی­ امیّه داشت، نامه ای خطاب به آن حضرت نوشت و آن نامه را به همراه فرزندانش – عون و محمد – به مکه فرستاد. او در نامه نوشته بود:

” در رفتن به عراق عجله مکن، از آن می­ترسم که  اگر توکشته شوی، نور زمین خاموش شود. تو روح هدایت و امید و امیر مومنان هستی“

پاسخ روشن بود و حضرت اباعبدالله (ع) در این طریق مصمم. پس برای آن که عبدالله را از اصرار خود، مبنی بر ممانعت از سفر باز دارد، او را از رویای صادقه خویش، با خبر فرمود :

انّی قد رأیت جدّی رسول الله (ص) فی منامی فأخبرنی باَمرٍ،  انا ماضٍّ له

همانا من جدّم رسول­ الله را در خواب دیدم که مرا  به این امر آگاه کرد که من به انجام آن اصرار دارم.

در این موقع بود که عبدالله جعفر، به پسران خود وصیت کرد تا همراه آن حضرت بروند و در رکاب او بجنگند. آنها پس از حرکت امام حسین از مدینه ، در پی کاروان راه افتادند و در منزگاه ذات عرق خدمت امام رسیدند .

محمد با برادر خود تا روز عاشورا، در کنار حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حضور داشت. در بعضی مقاتل آمده که محمد قبل از عون، با اجازه از مولایش به میدان جنگ رفت و در مقابل دشمن چنین رجز خواند:

اشکوا الی الله من العدوان     ***    فعال قوم فی الردی عمیان
قد بدلوا معالم القران         ***    و محکم التنزیل و التبیان

ترجمه: از دشمنان به خدا شکایت می کنم، جنگ با مردمی که کور کورانه در گمراهی اند، آنها دستورات قرآن را رها کردند و آیات و نشانه های آن را فراموش نمودند.

جنگ سختی با دشمن کرد و 10 نفر از آنها را کشت و ناگهان «عامر بن نهشل تمیمی» به او حمله کرد و به شهادتش رساند.

برای دریافت با کیفیت بالا برو عکس کلیک کنید


سلیمان بن قته، از شاعران شیعه که ظاهرا اولین نفر بوده که در کربلا بر امام حسین علیه السلام، نوحه سرایی کرد، در شهادت محمد، چنین گوید:
همنام پیامبر میان آنها تنها ماند و آنها (دشمن) با شمشیر آبدیده به سراغش آمدند، پس ای دیده من! چون خواستی گریه کنی، سیلاب اشکت را بر او فرو ریز.
محمد در زیارت ناحیه مقدسه، مورد خطاب و سلام امام زمان (ع) واقع و قاتلش مورد لعنت آن حضرت است.
السلام علی «محمد بن عبدالله بن جعفر» الشاهد مکان ابیه، و التالی لاخیه، و واقیه ببدنه، لعن الله قاتله «عامر بن نهشل التمیمی.
«
سلام بر محمد بن عبدالله فرزند جعفر، گواه بر جایگاه پدرش، دنبال رو برادرش و نگاهدار او با بدنش، خداوند قاتلش را لعنت کند

عون در کنار دایی بزرگوارش تا روز عاشورا حاضر بود و آنگاه که اجازه گرفت تا بعد از برادرش به میدان رود، چنین رجز می خواند.

ان تنکرونی فانا بن جعفر *** شهید صدق فی الجنان ازهر
یطیر فیها بجناح اخضر *** کفی بهذا شرفا فی المحشر

ترجمه: اگر مرا نمی شناسید، من فرزند جعفر طیارم، شهید راستینی که با چهره ای درخشان در بهشت است و با بال های سبز در آنجا پرواز می کند و روز قیامت همین افتخار برای من کافی است.
سپس در جنگ تن به تن با دشمن آنقدر مبارزه کرد تا 18 نفر از پیادگان و چند نفر از سواران آنها را کشت که ناگهان با ضربه «عبدالله بن قطبه نبهانی طائی» به شهادت رسید.

سلیمان بن قته تابعی، یکی از شاعران شیعه که گفته شده اولین فردی بود که در کربلا بر امام حسین علیه السلام نوحه سرایی کرده، از «عون بن عبدالله» چنین یاد می کند و می گوید: ای دیده! کرم نما و سرشکی با ناله بیفشان و بر خاندان پیامبر نوحه سرایی کن. شش نفر از نسل علی علیه السلام و هفت تن از خانواده عقیل به شهادت رسیدند، در مصیبت برادرشان عون، آه و فغان نما که در صحنه کارزار، دست از یاری آنها برنداشت، به جانم سوگند! از این مصیبت به «ذوالقربی» بسیار صدمه وارد شد.


این بزرگوار، در زیارت ناحیه مقدسه، مورد سلام امام زمان علیه السلام و قاتلش، مورد لعنت آن حضرت قرار گرفته است.

منقول است حضرت زینب سلام الله علیها زمانی که هر یک از بنی هاشم علیه السلام به شهادت می رسید به کمک سیدالشهدا(ع) برای تعزیت می آمد، ولی هنگام شهادت این دو بزرگوار پرده خیام را انداخت و از خیمه گاه خارج نشد.

اشعار دو طفلان حضرت زینب (س)***
گیرم که رد کنی دل ما را خدا که هست
باشد؛محل نده قسم مرتضی که هست
وقتی قسم به معجر زینب قبول نیست
چادر نماز حضرت خیر النسا که هست
آیا فقط سعادت زینب اضافی است؟!
بیرون مکن مرا تو از این خانه جا که هست
از درد گریه تکیه نده سر به نیزه ات
زینب نمرده شانه  دارالشفا که هست
قربانیان خواهر خود را قبول کن
گیرم که نیست اکبر تو طفل ما که هست
گفتی که زن جهاد ندارد برو برو
لفظ«برو»چه داشت برادر؟بیا که هست
خون را بیا به دست دو قربانی ام بکش
تو خون مکش به دست عزیزم حنا که هست
گفتی مجال خدمتشان بعد از این دهم
از سر مرا تو باز مکن کربلا که هست
گفتی که بی تو سر نکنم خوب! نمی کنم
بعد از تو راه کوفه و شام بلا که هست
***محمد سهرابی***

--- دلنوشته های خود را به ارباب بگویید ---

--- ارسال نظر ازاد ---

 • سه شنبه ۶ آبان ۹۳

شب سوم: حضرت رقیه ؛ سفری به خرابه های شام

عبدالوهّاب بن احمد شافعى مصرى ، مشهور به شعرانى (متوفّى به سال 397 ق )، در کتاب المنن ، باب دهم ، نقل مى کند:

نزدیک مسجد جامع دمشق ، بقعه و مرقدى وجود دارد که به مرقد حضرت رقیّه علیهاالسلام دختر امام حسین علیه السلام معروف است . بر روى سنگى واقع در درگاه این مرقد، چنین نوشته است :


هذَا البَیْتُ بُقْعَةٌ شُرِّفَتْ بِآلِ النّبِىّ صلى الله علیه و آله و سلم وَ بِنْتُ الحُسَیْنِ الشَّهید، رُقَیَّة علیهاالسلام


این خانه مکانى است که به ورود آل پیامبر صلى الله علیه و آله سلم و دختر امام حسین علیه السلام ، حضرت رقیّه علیهاالسلام شرافت یافته است


به گواه تاریخ نگاران و مقتل نویسان رحلت شهادت‌ گونه حضرت رقیه (سلام الله علیها) اندکی پس از واقعه خونین کربلا در سال شصت و یکم هجری رخ داده است و در این هنگام وی سه یا چهار ساله بوده است و نخستین نکته شگفت درباره حضرت رقیه (سلام الله علیها)، شاید همین باشد که با چنین عمر کوتاهی، از مرزهای تاریخ عبور کرد و به جاودانگی رسید، آن گونه که برادر شیرخوارش علی ‌اصغر (علیه السّلام) به چنین مرتبه‌ای نایل شد.
به عبارت دیگر یکی از جلوه‌ های رویداد بزرگ عاشورا تنوع سنی شخصیت‌های آن می‌باشد که از پایین‌ترین سن آغاز و به بالاترین سنین (حضرت حبیب‌ بن مظاهر) ختم می‌گردد. نکته قابل تأمل دیگر در بررسی این مهم آن است که در پدید آوردن این حماسه بی ‌بدیل و شکوهمند تنها یک جنسیت سهیم نبوده، بلکه در کنار اسامی مردان و پسران جانباز و ایثارگر این واقعه، نام زنان و دختران نیز حضوری پررنگ و تابناک دارد

.

حضرت رقیه

 

مصائب و شدائدی را که رقیه (سلام الله علیها) از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام متحمل می‌شود، آنچنان تلخ و دهشتناک است که وجدان هر انسان آزاده و صاحبدلی را می‌آزارد و قلب و روح را متأثر و مجروح می‌سازد. تحمل گرمای شدید کربلا همراه با تشنگی، حضور در صحنه شهادت خویشاوندان، اسارت و ناظر رفتارهای شقاوت آلود بودن، آزار و شکنجه‌ های جسمی و روحی فراوان، دلتنگی برای پدر در خرابه شام و ... نشانگر مصائب عظمایی است که یک کودک خردسال با جسم و روح لطیف خود با آن مواجه شده است. از دیگر سو همین قساوت سپاه یزید است که بر عظمت نهضت سترگ عاشورا می‌افزاید، زیرا حضرت امام حسین (علیه السّلام) با شناخت و پیش‌بینی تمام این مصائب و شدائد به قیام در راه احیاء دین جد بزرگوار خویش قد علم فرمود و چنین دشواری‌هایی نتوانست هیچ گونه خللی بر عزم استوار آن حضرت در راه آزمایش بزرگ الهی پدید آورد.

رقیه (سلام الله علیها) برهان بزرگ دیگری است بر حقانیت قیام امام حسین علیه السّلام که تنها کسی می‌تواند چنین به مبارزه و مقابله با ستم برخیزد که مقصدی الهی داشته باشد، و رقیه (سلام الله علیها) برهان بزرگ دیگری است بر مظلومیت عترت پاک پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و رسواکننده سیاهکارانی است که داعیه ی جانشینی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را سر دادند و رقیه (سلام الله علیها) برهان بزرگ دیگری است برای آن که اوج توحش و سنگدلی دژخیمان دستگاه بنی ‌امیه برای همیشه تاریخ به اثبات بماند، و رقیه (سلام الله علیها) فاتح شام و سفیر بزرگ عاشورا در این سرزمین است، و رقیه (سلام الله علیها) برهان بزرگ دیگری است بر این حقیقت بزرگ که حق بر باطل پیروز خواهد شد و اینک پس از قرن‌های متمادی آنان که به مرقد مطهر آن حضرت در شام مشرف می‌شوند به عینه تفاوت میان مقام و مرتبه این کودک سه ساله را با خلیفه جابری چون یزید درمی‌یابند.

 

حضرت رقیه

 

حضرت رقیه بعد از شهادت امام حسین(ع) و یارانش در عصر عاشورا به همراه دیگر زنان بنی‌هاشم توسط سپاه یزید به اسیری رفت. از درون خرابه‌های شام، صدای کودکی به گوش می‌رسید. همه آنهایی که در میان اسرا بودند، خوب می‌دانستند که این صدای رقیه، دختر کوچک امام حسین (ع) است. او حالا از خواب بیدار شده بود و سراغ پدرش را می‌گرفت. انگار که خواب پدرش را دیده بود. یزید دستور داد سر امام حسین (ع) را به دختر کوچک نشان دهند و او را ساکت کنند، اما وقتی حضرت رقیه (ع) و امام حسین ع باز هم به هم رسیدند، اتفاق جانسوزی افتاد. این بار، پدر در سوگ رقیه نشست:

 چقدر بی‌تابی دخترم! این همه دلشکستگی چرا؟ مگر دست‌های کوچکت در امتداد نیایش عمه، تنها از خدا آمدن بابا را طلب نکرد؟ اینک آمده‌ام در ضیافت شبانه‌ات و در آرامش خرابه‌ات. کوچک دلشکسته‌ام! پیش‌تر نیز با تو بودم و می‌دیدمت. شعله بر دامان و سوخته‌تر از خیمه آه می‌کشیدی و در آمیزه خار و تاول، آبله و اشک، صحرای گردان را به امید سر پناهی می‌سپردی. مهربان دلشکسته‌ام! صبور صمیمی! مسافر غریب و کوچک من! مگر نگفتی که بابا که آمد، آرام می‌گیرم. این همه ناآرامی چرا؟ مگر نگفتی بابا که آمد سر بر دامانش می‌گذارم و می‌خوابم؟ نه ...، نه دخترکم نخواب! می‌دانم اگر بخوابی، دیگر عمه نمی‌خوابد. می‌دانم خواب تو، خواب همه را آشفته می‌کند. نه ... نخواب دخترم! دخترم! بگذار لب‌های چوب خورده‌ام امشب میهمان بوسه‌ای باشد از پیشانی سنگ خورده‌ات؛ از گیسوی پریشان چنگ خورده‌ات؛ از شانه‌های معصوم تازیانه دیده‌ات؛ از صورت رنگ پریده سیلی خورده‌ات. بگذار امشب، مثل شب آرامش تنور بر زانوان زهرا آسوده بخوابم. نه دخترم! نخواب! بگذار بابا بخوابد. و چنین شد که رقیه (س)، هنگامی که سر پدر در آغوشش بود، جان سپرد.

آرامگاه‎‎‎ ملکوتی دخت سه سـالـه امـام‎‎ سـوم شیعیان در شام کنـار بـاب‎ "الفـرادیـس " مابین کوچه های تاریخی و پر ازدحام دمشـق است‎‎ که‎‎ هر ساله بسیاری از شیفتگان اهل بیت (علیهم السّلام) را از مناطق مختلف جهان به سوی خود جلب می کند.پروردگارا حرم این فاطمه صغیره در سوریه را از شر دشمنان اسلام و شیعیان رهایی بخش.

خراب آباد ویرانه هوای تازه ای دارد
نوای بلبل ویران نشین آوازه ای دارد
ببین ای مرغ قنطاره فضای آشیانم را
قدو بام خراباتم چه سقف و سازه ای دارد
میان دخترت در دفتر غم برگ زرین شد
کتاب عمر کوتاهم عجب شیرازه ای دارد
لبت را بیشتر وا کن اگر خون ریخت ان با من
دم گرم یتیمانه شفای تازه ای دارد
سحر با سر تو را خواندم به ویر ان یک سخن گویم
که بابا انتظار طفل هم اندازه ای دا رد
من از لبخند این مردم به اشک عمه میمیرم
ندیدی شهر نامردان عجب دروازه ای دارد
-------------------------------------

منابع:

- بهایی علاءالدین طبری

-  سید بن طاووس

-  روز عاشقانه، محمدرضا سنگری

-  ‌نامه محرم و صفر

-  تبیان

--- دلنوشته های خود را به ارباب بگویید ---

--- ارسال نظر ازاد ---

 • دوشنبه ۵ آبان ۹۳

شب اول: حضرت مسلم بن عقیل ؛ میهمان غریب کوفه

کاش می شد بنویسم که گرفتار شدم
مثل خورشید گرفتار شب تار شدم
 
گرد این شهرم و بر پیر زنی مدیونم
این هم از غربت من بود که ناچار شدم
 
من نمی خواستم علّت دلواپسی
معجر زینب کبری شوم انگار شدم
 
من بدهکاری خود را به همه پس دادم
به تو اندازه یک شهر بدهکار شدم
 
من در این خانه تو در خانه خولی ، تازه
با تو همسایه دیوار به دیوار شدم
 
کاش می شد بنویسم کفنی برداری
کفنی نیست اگر ، پیرهنی برداری

 میهمان غریب کوفه

--- دلنوشته های خود را به ارباب بگویید ---

--- ارسال نظر ازاد ---

 • شنبه ۳ آبان ۹۳

محرم آمد

محرم امد

بسم الله

امام رضا (ع) فرمود: محرم ماهى است که اهل جاهلیت در گذشته، تجاوز و جنگ را در آن حرام می دانستند و آن را محترم می شمردند ولى این امت، حرمت ماه خود را و حرمت ماه پیامبر خود را نگاه نداشتند. در این ماه فرزندان او را کشتند و خانواده او را به اسارت بردند..حادثه عاشورا اشک ما را روان ساخت و خون از چشم ما جارى کرد و عزیز ما را در سرزمین غم و اندوه، خوار ساخت و تا روز قیامت براى ما غم و غصه به میراث گذاشت گریه کنندگان باید بر کسى همچون حسین علیه السّلام گریه کنند، چرا که گریستن براى او، گناهان بزرگ را فرو مى ریزد. 
وقتى ماه محرم مىرسید پدرم را کسى خندان نمی دید و غم و اندوه بر او چیره می گشت تا روز عاشورا فرا می رسید و روز عاشورا روز مصیبت و اندوه و روز گریه او بود و می فرمود: این همان روزى است که حسین علیه السلام کشته شد. 


الأمالی للصدوق ص190, عنه البحار ج44 ص283, العوالم ص538, إقبال الأعمال ج3 ص28, روضة الواعظین ص169, مناقب آشوب ج3 ص238, وسائل الشیعة ج10 ص394 مختصراً.

محرم آمد ؛ ماه غم امد

محـــــــــــرم آمـــــد                 مـــــــــاه غـــم امـد

بــزن بر سـر بر ســینه مـَـه مــاتم آمـد

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِاللَّهِ (ع)

===================================================

ضمن عرض تسلیت شهادت ثــارالله امام حسین (علیه السلام)

این وبگاه تا بعد از این ایام محرم به روز نخواهد شد

مطالب به صورت موقت از دید بازدید کنندگان مخفی می ماند

===================================================

از کودکی به گردن ما شال ماتم است

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

از کودکی به گردن ما شال ماتم است:::نابرده رنج ، گنج به ما داده ای " حسین"!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- دلنوشته های خود را به ارباب بگویید ---

--- ارسال نظر ازاد ---

 • شنبه ۳ آبان ۹۳

عید سعید غدیر خم مبارک باد

ز ولای مُرتضی دل را چراغان می کنیم
بـا علی بار دگر تجدید پیمـان می کنیم

عید سعید غدیر خم مبارک باد

ای اهل ولا هستی خود به کف بگیرید
عیدی خود از شهشنشه نجف بگیرید

عید سعید غدیر خم مبارک باد

در غدیر خــــــــم، بیا کامل شویم
«یاعلی» گوییم و صاحبدل شویم
«یاعلی» گوییم تــــــــا بالا شویم
قطره‌ها، ای قطره‌ها دریـــا شویم


عید "کامل شدن دین خدا" و "ولایت ولی مسلم خدا" بر همه مبارک

عید سعید غدیر خم مبارک باد

شکر لله که گدای در اوییم فقط ...
حیدر...

عید سعید غدیر خم مبارک باد

عیدتــــــــــــــــــون مبارک
و غمگینم به قدر شانه ی سنگین گاری ها
که ساکم را به سختی تا خیابان تو آوردند

و مسکینم به قدر آن گدایانی که در غربت...
فقط امید دارم از تو ای شـــــــــاه نجف لبخند

عید سعید غدیر خم مبارک باد

 • يكشنبه ۲۰ مهر ۹۳

عید قربان مبارک باد

عید سعید قربان

از دیشب در آغل باز بود الانم بازه !

خودت میدونی ، میتونی فرار کنی !

وگرنه ….!

عید قربان مبارک

 

ادامه مطلب مملو از اس ام اس های سرکاری تبریک عید قربان

 

 • يكشنبه ۱۳ مهر ۹۳

.پروردگارا به عرفه ودعایش سوگندت می دهم

پروردگارا به عرفه ودعایش سوگندت می دهم.

به خواب خویشان و دوستانم "آرامش"
به بیداریشان "آسایش"
به زندگیشان "عافیت"
به عشقشان " ثبات"
به مهرشان "وفا"
به عمرشان"عزت"
به رزقشان"برکت"
وبه وجودشان"صحت"
عطا فرما. الهی آمین . پیشاپیش عید سعید قربان مبارک. التماس دعا .

 • شنبه ۱۲ مهر ۹۳

خواستگاری به لهجه شیرین مشهدی

خواستگار: ملاک های شما بریـ یه ازدواج چیه!؟

دختر: بری مو همی تفاهم خِیله مهمه!

خواستگار: تفاهم که ها! دِگه؟

دختر: مهم تفاهمه و یکدِنه خانه!

خواستگار: خب ها! دِگِه چی!؟

دختر: مهم تفاهمه و یه دِنه خانه و یه باغ تو طرقِبه!!

خواستگار: دگِه چه ملاکایی دِرِن؟!

دختر:خب همو تفاهم و یه دِنه خانه و یَک ماشین مدل بالا هم خوبه خب!

خواستگار:دگه!؟

دختر:خب تفاهم و خانه و ماشین ره گفتُم. یه عالمه هم پول دِشتهِ بِشی بد نِمِره

خواستگار: دِگِه امری نِدِرِن!؟

دختر: ها! نِماخوام که شما هم زیاد به زحمت بیُفتِن و روتان فشار بیه! "تفاهم" ره هم فراهم نکردِن اشکال نِدِره!!

خواستگار: ها! ای دست گلتا درد نکُنه... مو بُرُم یه دوری بِزِنُم باز میام!!!
 • پنجشنبه ۱۰ مهر ۹۳

السلام و علیک یا عالم آل محمد حضرت امام محمد باقر (علیه السلام)

بسم الله

شیعه زند بر ســـــــر و سینه      کرب و بلا گشته مــدینه
فرزند زهرا جان داده مظلوم      امام باقر گردیده مسموم

شهادت غریبانه ی امام مسموم، امام باقر(ع) بر شما تسلیت باد.

============================================

ضمن عرض تسلیت شهادت عالم آل محمد (ص) امام محمد باقر (علیه السلام)

این وبگاه تا بعد از این ایام به روز نخواهد شد

مطالب به صورت موقت از دید بازدید کنندگان مخفی می ماند

============================================

امام محمد باقرعلیه السلام

============================================

امام محمد باقر (ع) : بهترین چیزى که می خواهید مردم به شما بگویند ، به آنها بگویید.
الکافى ، ج 2، ص 165


شهادت عالم آل محمد(ص) حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) را به عموم شیعیان 
  تسلیت عرض می‌نماییم.

============================================

آشنایی با حضرت امام محمد باقر(علیه السلام)

 نام: محمد بن علی امام محمد باقرعلیه السلام
 لقب معروف: باقر، شاکر،امین و شبیه(زیرا شباهت به پیامبر(ص)داشت)
 پدر و مادر: امام سجاد و فاطمه(دختر امام حسن مجتبی(ع))

 وقت و محل تولد: اول رجب یا سوم صفر سال 57 هجری در مدینه

 وقت و محل شهادت: روز دوشنبه 7 ذیحجه سال 114 هـ ق در سن 57 سالگی به دستور هشام بن عبدالملک(دهمین خلیفه بنی امیه) مسموم شده و در مدینه به شهادت رسید.

 مرقد: مدینه در قبرستان بقیع.

 دوران زندگی: در سه بخش:

1- سه سال و شش ماه و ده روز با جدش امام حسین(ع)

2- سی و چهار سال و پانزده روز با پدرش امام سجاد(ع)

3- نوزده سال و ده ماه و 12 روز مدت امامت. در این دوره که فرصتهایی برای نهضت فکری به دست آمده بود،امام باقر(ع) کمال استفاده را در جهت تربیت شاگرد و استحکام و گسترش تشیع و انقلاب فرهنگی نمود.

امام محمد باقرعلیه السلام

امام محمد باقرعلیه السلام

دلم پر مى ‏زند امشب براى حضــــــــرت باقر
که گویم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقر
ندیده دیـــــــــده ى گیتى به علم و دانش و تقوا
کسى را برتر و اعلم به جاى حضرت بـــــاقر

التماس دعا در شب شـــهادت غریبانه ی امام محمد باقر «سلام الله علیه»

 • چهارشنبه ۹ مهر ۹۳

خدا در کنار ماست

تنها بازمانده ی یک کشتی شکسته توسط جریان آب به جزیره ای دور افتاده برده شد.
او با بیقراری به درگاه خداوند دعا کرد تا نجات پیداکند.
ساعت ها به اقیانوس چشم میدوخت شاید نشانی از کمک بیابد اما چیزی بچشم نمی آمد.
سرانجام با ناامیدی تصمیم گرفت کلبه ای کوچک کنارساحل بسازد تا از خود و وسایل اندکش محافظت کند.
یک روز پس از آنکه از جست و جوی غذا بازگشت ،
خانه ی کوچک را در آتش یافت؛
اندک لوازمش دود شد و به آسمان رفت.
بدترین چیزممکن رخ داده بود...
عصبانی و اندوهگین فریاد زد:
"خدایا چگونه توانستی با من چنین کنی؟"
صبح روز بعد با صدای کشتی که به جزیره نزدیک میشد از خواب برخاست آن کشتی می آمد تانجاتش دهد..!
مرد از نجات دهندگان پرسید:
"چطور متوجه شدید من اینجا هستم؟"
آنها گفتند:"ماعلامت دودی که فرستادی دیدیم.!"
.

آسان میتوان دلسرد شد ،هنگامی که بنظر می رسد کارها به خوبی پیش نمیرود، اما نباید امیدمان را ازدست بدهیم زیرا خدا در کنار ماست ،حتی در میان درد ورنج...!
دفعه ی بعد که کلبه یا دلتان در حال سوختن است به یاد آورید که آن شاید علامتی برای فراخواندن رحمت خداوند باشد
درباره اتفاقات زندگی زود قضاوت نکنیم
وجود هر چیز و هرکس دلیلی دارد
به خدا خوش گمان باشیم

 • دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۳

عشق و موفقیت و ثروت

ﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ 3 ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺭﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻨﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺸﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﺁﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ؟
ﺯﻥ ﮔﻔﺖ:ﺧﯿﺮ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﯼ
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ:ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﯿﻢ.
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺁﻣﺪ،ﺯﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ:ﺑﺮﻭ ﺑﮕﻮ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ.
ﺯﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ:ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﻢ ﯾﮑﯽ ﻋﺸﻖ ﯾﮑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
ﺯﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺖ.
ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺖ:ﺧﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺯﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺭﺍ
ﺩﻋﻮﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ؟
ﻋﺮﻭﺱ ﺧﺎﻧﻪ که ﺻﺪﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ:ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮐﺮﺩﻥ.
ﺯﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻣﺎﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺯﻥ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ:ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ 3 ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ همه ی اهالی خانه ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﺱ ﻋﺒﺮﺗﯽ
ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ 3ﻣﺮﺩ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﺪﻫﻨﺪ.
والاااااا
 • دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۳

به سلامتی پسرا

قابل توجه دخترانی که میگویند خوش به حال پسرااا اونا آزادند....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

پسر بودن یعنی نافتو که بریدن روش 2 سال حبس هم بریدن..

پسر بودن یعنی فقط تا اخر دبستان بابا مامان پشت سرتن بعدش جامعه بزرگت میکنه..

پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی..

پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری..

پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درسخوندن بدون استرس..

پسر بودن یعنی بعد بابا مردِ خونه بودن سنم نمیشناسه یعنی چی؟؟ یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله..

پسر بودن یعنی حفظ خواهر و مادر و همسرت ازهر چی چشم ناپاک..

پسر بودن یعنی آزادی که از ( آ ) اولش تا ( ی ) آخرش همش مسئولیته و حصار..

پسر بودن یعنی جنگ که شد "گوشت تنت سپر ناموسته"..

پسر بودن یعنی یه سگ دو زدن واسه یه لقمه نون که جلو زن و بچه کم نیاری..

پسر بودن یعنی واسه عید لباس نخری که دخترت واسه خرید لباس هر چی دوست داره بخره..

پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشی.

پسر بودن یعنی حرفایی که میمونه تو دل.

پسر بودن یعنی " مرد که گریه نمیکنه.

یه بارم به سلامتی پسرا....
 • دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۳

تجربیات عشقی

مورد داشتیم دخدره ماشینش خراب شده، رفته تعمیرگاه
مرده بهش گفته شمع های ماشینتون باید عوض بشه...
دخدره گفته :
قنادی این دوروبر کجاس...؟؟؟ :|
***
تکنیک جدید آقایون برای تماشای فوتبال ...
مرد: بزن 3 میخوام فوتبال ببینم
زن: دارم سریال می بینم…
مرد: جوووون زنه چه خوشگله!
زن: بیا فوتبالت رو ببین سریالش تکراریه
***
بچه همسایمون ۶ سالشه اومده بود خونمون اومدم واسش قصه بگم بخوابه گفتم :قصه شنگول منگول بگم؟ برگشته میگه :نه بیخیال برام از تجربیات عشقیت بگو دادا…
اینا چین ؟؟؟ یکی بگه اینا کین ؟؟؟؟؟
***
رفتم کلانتری میگم گوشیم رو گم کردم!
میگه کجا گم گردی؟
میگم پارک!
میگه چرا رفتی پارک؟
اصلا با کی رفته بودی؟
گروهبان صفدری اقا میرن بازداشتگاه !!
اصن یه وضی
***
ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻫﻤﻮﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺯﺷﺘﯽ ﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺵ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ !!
مطلب سنگین بود 10 دقیقه هوا خوری
***
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﮐﻠﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺭﻭ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺯﺩﻡ ﻭﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩ :|
.
.
.
.
.
.
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﭘﯿﺮ مرده ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ
ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﻢ نمی شد :|
 • دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۳

درمان سرطان

در آلمان ، "بانک خون" کشورش بیش از 30 میلیون عضو داره! یعنی اگه کسی سرطان بگیره احتمال مداواش خیلی بالاست 👍

اما در ایران نزدیک به 20 هزار عضو از 70 میلیون بیشتر نداره :(

خیلیا منتظرن که شما فرشته ی نجاتشون بشید.

سرطان قابل درمانه با کمک تک تک شما می پرسید چطور؟

نه عضوی از بدن شما بر میدارن نه چیزی دیگه ؟!

💢فقط یه کم از بزاغ دهانتون با گوش پاک کن بر میدارن و هر موقع کسی سازگار با خون شما پیدا شد، یه کم از شما خون میگیرن و پلاکت هاشو میزنن به طرف دوم💢

به نظرتون خیلی کار سختیه؟!

🏥بیمارستان شریعتی تهران از ساعت 9 صبح تا 1.5 این کار رو توی طبقه دوم اورژانس انجام میده می تونید با بیمارستان تماس بگیرید و اطلاعات بیشتر رو ازشون بگیرید.

شاید شما فرشته نجات یک انسان باشید 👰👍

❌ ذخایر بانک خونی در کشور به وضعیت هشدار رسیده است ❌

هرکس کاری از دستش بر میاد الان وقتش است.⏰

💥 شماره اورژانس خون بیمارستان شریعتی رو از 118 بگیرید.
 • دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۳

دستان خدا

یک توپ بسکتبال تو دست من تقریبا 19 دلار می ارزه ، تو دست مایکل جردن تقریبا 33 میلیون دلار!

بستگی داره توپ تو دست کی باشه!

یک عصا تو دست من میتونه سگ ها رو دور کنه، تو دست موسی دریای بزرگ رو میشکافه!

بستگی داره عصا تو دست کی باشه!

دو تا ماهی و یه تیکه نون تو دست من یه ساندویچ میشه ، تو دست حضرت عیسی هزاران نفرو سیر میکنه!

همونطور که میبینی بستگی داره هرچی. تو دست کی باشه!

پس دلواپسی هایت ، نگرانی هایت، ترس هایت ، امیدها یت و خانواده ات و نزدیکانت را به دستان خدا بسپار… چون…
بستگی داره چی. تو دست کی باشه !
دستهایت در دستان خدا ........

واما ...
سلام پاییز..
برای تو مینویسم پاییز رنگارنگم...
به تو پیشاپیش تبریک و خوش آمد گویی دارم ای پادشاه فصل ها...
تو را دوست دارم چون زمزمه های عاشقی داری...
عطر و بوی احساسی شدن داری....
هرکه میگوید که تو غمناک و غم انگیزی به همان خش خش برگ هایت که تو از هر شب و روزم دل انگیز تری....
از خدای خوبم پیشاپیش بهترین شب و روز های پاییزی رو واسه تک تک دوستان آرزومندم.
 • يكشنبه ۳۰ شهریور ۹۳

دوس دختر آرمین 2fm

سه چیز در دنیا هیچوقت تموم نمیشه
.
.
.
.
.
1-خیانت دوس دختر آرمین 2fm

2-عکس انداختن امیر تتلو با رکابی!

3- حریم سلطان! !

***

من حداقل 14حقیقت رو راجع به شما میدونم
1.الان بیداری
2.گوشیت روشنه
3.یه انسان هستی
4.داری اس ام اس منو میخونی
5.تو نمیتونی وقتی زبونت بیرونه بگی ژ
7.الان داری امتحان میکنی
8.الان خندت گرفت
9.اصلا ندیدی که عدد6رو جا انداختم
10.الان برگشتی چک کنی ببینی جا انداختم یا نه
11.الان باز خندیدی
12.نمیدونی که من یه عدد رو هم چندبار نوشتم
13.الان چک کردی ببینی کدومه
14.پیداش نکردی داری فحش میدی!

***

قاضی :خب خانم شما برای دفاع از خودتون چی دارید بگید؟
زن :بچه از شکم من اومده بیرون پس باید پیش من بمونه!
مرد :آقای قاضی وقتی شما یه سکه میندازید تو دستگاه یه نوشابه میگیرید نوشابه مال شماس یا مال دستگاه؟
قاضی : تا حالا اینقد قانع نشده بودم ...بچه با پدرش میمونه، ختم جلسه

***

ﺧلاصه ﻫﺮﮐﺎﺭ ﺗﻮﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﭘﯿﺮ ﺑﺸﯿﺪ
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺨﺘﻠﻄﻪ. ..طرح تفکیک جنسیتی هنوز اجرا نشده !؟!
 • يكشنبه ۳۰ شهریور ۹۳

جهت های ماهواره

همه این خاطره هایی که دهه هفتادیا با کلیپساشون دارن

دهه پنجاهیا ها با epol هاشون داشتن ...

***

دیروز آن مرد آمد ، آن مرد با اسب آمد ، گفت :


ضعیفه غذا حاضر است ؟


امروز آن مرد آمد ، آن مرد با پراید آمد ، گفت :


عشقم غذا حاضره ؟


فردا آن مرد می آید ، آن مرد با پیشبند میاید ، میگوید :


عجقم غذا چی درست کنم ؟ !

***

ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﭼﻦ ﻭﻗﺘﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ !!
ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﻭ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﻻﯾﻦ ﻭ ﻭﺍﻳﺒﺮ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﺑﯿﺪﺍﺭﻥ،
ﺣﺎﻻ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺩﺯﺩﺍ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﮐﻨﻦ !

***

یه ﺑﺎﺭ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ 110 ...............
.
.
.
.
.
.
.
ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻟﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ﭘﻠﯿﺲ !!!
ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﮐﻤﮏ ! ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻣﺮﺩﻩ
ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ !!!
ﮔﻔﺖ : ﯾﺎ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ! ﮐﺠﺎﺋﯽ ؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﻗﺒﺮﺳﺘﻮﻥ !!! O-0
.
.
.
.
.
.
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ !!!
ﻓﻌﻼ " ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻭﺛﯿﻘﻪ
ﺁﺯﺍﺩﻡ ﮐﺮﺩﻥ

***

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﯾﺪﻡ ﭘﺸﺖ ﭘﯿﮑﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
Go With With
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻠﯽ ﺗﺤﻗﯿﻖ ﻭ ﺗﻔﺤﺲ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﻫﺴﺖ :
... ﺑﺮﻭ ﺑﺎﺑﺎ !!
Go = ﺑﺮﻭ
With = ﺑﺎ
With = ﺑﺎ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ،ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﻮﺍﺑﻐﻪ

***

اعتراف یارو :
,
.
من فکر میکردم یُبوسَت یکی از جهت های ماهواره است
 • يكشنبه ۳۰ شهریور ۹۳

پروفسور سمیعی

پروفسور سمیعی:

ﭼﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ؟؟؟؟؟
- ﺍﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺍﻋﺼﺎﺏﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ، ﻣﻮﺯ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﻧﺴﺎﺯﺩ،
ﺯﺭﺩﺁﻟﻮﺩ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.
- ﺍﮔﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥﺗﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻛﺸﻤﺶ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.
- ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍﯼ ﻣﻌﺪﻩ ﺭﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ، ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ، ﻋﺴﻞ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.
- ﺍﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ، ﻓﻠﻔﻞ
ﺩﻟﻤﻪﺍﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﻛﻠﻢ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺍﻧﺠﯿﺮ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺭﯾﺤﺎﻥ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
- ﺍﮔﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﻮﺯﺵ ﻣﻌﺪﻩ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﺎﯼ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ
بهﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﻭستشان ﺩﺍﺭﯾﺪ.

ده ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ:
۱ - ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
۲ - ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ
۳ - ﺩﺧﺎﻧﯿﺎﺕ
۴ - ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﻜﺮ
۵ - ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﻮﺍ
۶ - ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺧﻮﺍﺏ
۷ - ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﺏ
۸ - ﻛﺎﺭ ﻛﺸﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﻣﻐﺰﺗﺎﻥ در ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ
۹ - ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ
۱۰ - ﻛﻢ ﺣﺮﻓﯽ

ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ
ﭘﺪﺭ ﻣﻐﺰ ﺩﻧﯿﺎ
 • جمعه ۲۸ شهریور ۹۳

وصیت پدری

ﺭﻭﺯﯼ ﭘﺪﺭﯼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒﮔﻔﺖ: ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻡ امیدوارم ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ.
1.ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪﺳﺮﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺑﮑﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺵ.
2.ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ .
3.ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﯾﺎ ﺍﻓﯿﻮﻧﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻦ !
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﭘﺪﺭ، ﭘﺴﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪﭘﺪﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﻪﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪر ﺁﻥ ﻣﻠﮏ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﭘﺲﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ.ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮﯼﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ .ﺩﯾﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻠﺘش را ﭘﺮﺳﯿﺪﮔﻔﺖ:ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ!ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﯽ ﺑﺮﺩ.و میخواستﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶﺑﻮﺩ ﺩﻭﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﺪ ﻭ شروع هم کرد و اتفاقاً معتاد قابلى هم شد و گند زد به داستان ما!!!
 • جمعه ۲۸ شهریور ۹۳

تفاوت پسرا و ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺎﻡ

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺎﻡ :
ﺣﻮﻟﻪ ...
ﺳﺸﻮﺍﺭ ....
ﮐﺮﻡ ﺩﺳﺖ ....
ﻣﺎﻡ .....
ﮐﺮﻡ ﺻﻮﺭﺕ ....
ﻟﻮﺳﯿﻮﻥ .....
ﻋﻄﺮ ....
ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺯﻝ ﺯﺩﻥ ﺟﻠﻮ ﺍﯾﯿﻨﻪ ...


ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮﺍ ...
. .
. .
. .
. .
. ﻧﻨﻪ ﺷﻮﺭﺗﻢ ﮐﻮ ..
..
..
..
. .
..
..
10 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ
... ﻧﻨﻪ ﺷﻮﺭﺗﻤﻮ ﮐﺠﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ..
30 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ..
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﻫﻤﻮﻥ ﻗﺒﻠﯿﺮﻭ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪﻡ

***

پدر مسن همراه پسرش در اتوبوس نشسته بودند که کنار آنها یک زوج جوان بود. اتوبوس که حرکت کرد پسر 25ساله رو به پدرش کرد و گفت: ببین پدر درخت ها با ما حرکت میکنند!
زوج جوان کنجکاو شدند که جوان چرا اینطوریه. بعد از مدتی دوباره پسر رو به پدرش کرد و گفت: پدر خانه ها هم با ما حرکت میکنند!
زوج جوان بسیار کنجکاو بودند که پسر دست خود را از پنجره بیرون برد و قطره ای باران رو دستش چکید. بعد رو به پدرش کرد و گفت: پدر باران روی دست من چکید و پدر لبخندی به او زد!
زوج جوان که دیگر طاقت نداشتند رو به پدر کردند و گفتند: آیا پسر شما تازه بینایی خود را بدست اورده ؟؟؟
پدر گفت نه اون مال داستاناس! !!
پسر من واقعا اسکوله...
 • پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۳

ﺍﻧﺴــــﺎﻥ

'ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺷـــــﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ!!
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨــــﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻢ!
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎ ﺭﻭﯼ ﯾﻮﻧــــﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ! ﺍﻣــــﺎ ﺩﻟـــــﯽ ﺭﺍ، ﺩﻓﻦ ﻧﮑﻨﻢ!
ﮔﺮﮔﯽ ﺑﺎﺷﻢ..ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻡ..ﺍﻣــــﺎ ﺑﺪﺍﻧﻢ، ﮐﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻫـــــﻮﺱ!
ﺧﻔﺎﺵ ﺑﺎﺷﻢ، ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﮐﻮﺭ...ﺍﻣﺎ ﺧـــــﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﭘﺮ ﻧﮑﻨـــﻢ!
ﮐﻼﻏﯽ ﺑﺎﺷﻢ...ﮐﻪ ﻗﺎﺭﻗﺎﺭ ﮐﻨﻢ.... ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻧﮑﻨــــﻢ ﻭ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺪﺳـــﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡ!
ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺷﺎﯾـــﺪ... ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻫﯿــــــﻦ... ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ "ﺍﻧﺴــــﺎﻥ" ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ!
 • پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۳

هی!رفیق دهه پنجاهی و دهه شصتی !

هی!رفیق دهه پنجاهی !
دهه شصتی !میدونم تو جوونی, خیلی سختی کشیدی!!!
میدونم آهنگ یویو بازی کردنت, آژیر قرمز بود!
میدونم واسه دوچرخه و آتاری, معدل ۲۰ آوردی و هرگز برات نخریدن…!
میدونم کلاسای درست با نیمکتای سه نفره بود و تخته سیاه و گچای رنگی...
میدونم واسه شانسی خریدن و هفت سنگ بازی کردن تو کوچه, چقدر دعوات کردن…!
میدونم اسکناسای ۲۰ تومنی و ۱۰ تومنی رو مینداختی تو قلک که پولاتو جمع کنی…!
میدونم تابستونا بستنی کیم دوقلو میخریدی و با دوستت نصف میکردی …!
میدونم بایه مداد سیاه, عکس یه سکه ۵ریالی رو کپی میکردی رو کاغذ, واسه سرگرمی...
میدونم دفتر خاطراتت, سر کلاس, زیر میزا میچرخیدو همکلاسیات توش خاطره مینوشتن...
حالا………
باید همکلام نسل جاستین بیبر بشی!!!!
کسایی که شلوارشونو تا نصفه میکشن بالا و افتخار میکنن! سخته برات میدونم …
سخته فهمیدن کلمه عجیجم و عجقم!!!
سخته حفظ کردن آهنگای سلنا و جنیفر…
ببین منو!!! سرتو بگیر بالاو افسوس نخور!!!
درعوض همه ی اینا, تو , یه مرد, یا زن واقعی بار اومدی!!!!
به افتخار همه ی دهه پنجاهیا دهه شصتیها!

 • پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۳

خیانت

اینقد دوس داشتم مخاطب خاص بهم خیانت کنه منم عکسای مخاطب خاصمو تو شومینه بسوزونم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اما راستش مخاطب خاص ندارم

عکساشم ندارم :|

بین خودمون بمونه ما اصن شومینه نداریم :|

ولی کلا کاره با کلاسیه هرکی شرایطشو داره انجام بده ناموسن

****

روزی مردی به دختری گفت: با من ازدواج میکنی؟
دختر گفت: نه!
از آن روز به بعد آن مرد کلی شاد زیست و تا سرحد مرگ فوتبال دید و به اخبار گوش داد و پای لـپ تاپش نشست و هنگام خوردن چای هورت کشید وهر جا که دلش خواست آروغ زد و گو زی د تا مُرد. روحش شاد

***

ازگناه تنفرداشته باش نه گناهکار.
اگرروزی خیانت دیدی،بدان قیمتت بالاست...
اگرروزی ترکت کردند،بدان باتوبودن لیاقت میخواهد...


خلاصه هر دفعه کار و خراب کردی خودتو یه جوری قانع کن وگرنه خودت اذیت میشی.

***

جملات سنگین و پر معنا...
هرکس که والدین خود نیکی کند انگار که به پدر و مادر خود نیکی کرده است :)
هرگز کسی را مسخره نکنید،شاید او از شما مسخره تر باشد :)
به یک دیگر احترام بگذارید تا یکدیگر هم به شما احترام بگذارد...
 • پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۳

جملات بامزه ی فامیل دور:

- یه وقتایی حسش نیست غصه بخوری،غصه رسما تورو
می‌خوره!


- بیشترین شکست هایی که تو زندگیم خوردم بخاطر دروغهایی بود که باید میگفتم و نگفتم!


- شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه،بدشانسی دستش رو از رو زنگ بر نمیداره،بدبختی هم که کلا کلید داره !


- وقتی توی یک رابطه دچار احساسات شدید شدی، بدون خودت نیستی،خر درونته!


- انقدر الکی خندیدم که وقتی ناراحتم کسی جدیم نمیگیره!- آقای مجری ما بی تربیت نیستیم،تربیت داریم منتها صلاح نمیدونیم ازش استفاده کنیم!- بعضی ها اینقدر قشنگ دروغ میگن،آدم حیفش میاد باور نکنه!- بطور مشکوکی داره بهم خوش میگذره،فکر کنم دارم میمیرم!- یه عده آدم هستن که میفهمن که نفهمن اما نمیفهمن که میفهمیم نفهمن!- باور کنید بعضی وقتها "باشه مرسی " یعنی خفه شو!


- من نظرمو به کسی تحمیل نمیکنم،اما کسی که نظرش با من مخالف است خر است،تمام شد رفت!- بعضی وقتها ما کسی رو دوست داریم اما او نمیفهمد،بعضی وقتها کسی مارا دوست دارد ما نمیفهمیم،خلاصه یه مشت نفهم دور هم جمع شدیم تشکیل اجتماع دادیم!
 • چهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۳

ساپورت

ساپورت لباس زنان ....
آیا می دانستید که در دهه 1980 میلادی در کنکره آمریکا طرحی مطرح شد مبنی بر اینکه زنانی که در کلوپ ها و بارها و مراکز فساد مشغول به خود فروشی هستند ، باید یک وجه تمایزی با بقیه زنان اجتماع داشته باشند که در این زمان بفکر طراحی لباسی جذاب ودر عین حال منحرف کننده افتادند که این دسته از زنان را از جامعه متمایز کنند. " ساپورت " محصول این تفکر غربی بود که امروزه برای کشورهای جهان سوم تبدیل به فرهنگ و مد شده است. کاش استفاده کنندگان این لباس سخیف می دانستند که در چه دامی افتادند و چطور مورد تمسخر سران کشورهای غربی قرار گرفتند...

پ.ن: فقر یعنی اینکه لباس محلی و اصیل و فرهنگ 2500 ساله ی خودت وفراموش کنی و به لباس سخیف و فرهنگ و مد غربی دل ببندی :/
 • سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۳

ایرانسل

اگه وقتی بچه بودیم ب جای اینکه بهمون یاد بدن شبا تو جامون ن ش ا ش یم!!!........یادمون میدادن روزا تو زندگیمون ن ری نی م!!!
الان به مراتب موفق تر بودیم ;)))
زیاد راجبش فکر نکن فقط بدون جمله سنگینیه :|

***

محبت را از آبشار بیاموز کہ سقوط کرد اما...
.
.
حالا اما شو نمیدونم!
ولے تو بیاموز کاریت نباشہ😐
شاید به توفانی ربط داشته باشه نمیدونم شایدم نداشته باشه
ولى کلا توفانی خوبه :)

***

ایرانسل پیام داده با هر برد پرسپولیس جایزه بگیرید
.
.
.
.
.
.
خو لامصب نمیخوای جایزه بدی چرا شرطهای تخیلی میزاری؟!! :)))

***

ﻣﻼﮎ بیشتر ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ :
ﺗﯿﭗ ﻭ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺭﯾﮑﯽ ﻣﺎﺭﺗﯿﻦ
ﻫﯿﮑﻞ ﺍﻧﺮﯾﮑﻪ
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ
ﺍﺧﻼﻕ آیت الله جنتی
ﺁﺧﺮﺷﻢ چی ﮔﯿﺮشوﻥ ﻣﯿﺎﺩ :
.
.
.
.
.
.
.
یه ﺳﻤﻨﺪﻭﻥ ﺧﺴﺘﻪ ...... :/

***
مورد داشتیم اسید پاشیدن به صورت دختره ولی هیچیش نشده. لامصب آرایش نیست که… ایزوگام دلیجانه! نم پس نمی ده.

***

بچه : ﺑﻮﺍ ﻧﻘﺎﺷﯿﻢ ﻗﺸﻨﮕﻪ؟

ﻫﺎ ﺑﻮﺍ! ﭼﯽ ﮐﺸﯿﺪﯼ؟

ﯾﻪ ﮔﺎﻭ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻋﻠﻒ ﺍﯾﺨﻮﺭﻩ

ﭘﻪ ﮐﻮ ﻋﻠﻔﺶ؟

ﮔﺎﻭ ﺧﻮﺭﺩﺵ ...

ﮐﻮ ﮔﺎﻭ؟

ﻋﻠﻔﺸﻮ ﺧﻮﺭﺩ ﺭﻓﺖ !...

ﻫﺎ ﺑﻮﺍ !...ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﻪ...
 • سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۳

ماجراهای "ملکه ی انگلیس"

ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻱ" ملکه ی انگلیس "

_________________________________
ﻋﺰﺭﺍﻳﻴﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﺒﺾ ﺭﻭﺡ ملکه ی انگلیس ﺭﺳﻤﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻲ ﻣﻴﮑﻨﺪ ...
_________________________________
ملکه ی انگلیس ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﻧﻮﺡ :ﺭﻭﺕ ﮐﻢ ﺷﺪ؟ ... _________________________________
ﻓﻴﻠﻢ ﺟﺪﺍﻳﻲ ملکه ی انگلیس ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺗﺨﻴﻠﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﺷﺪ ...
_________________________________
ﺑﺮﺭﺳﻲ ( ﻋﻠﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻀﺮﺕ ﻧﻮﺡ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺵ ) ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺧﺒﺮﻱ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﺟﺮﺍ ملکه ی انگلیس ... _________________________________
ملکه ی انگلیس ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﮐﻞ ﺟﻬﺎﻥ : ﺍﻱ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﻡ؟ ...
_________________________________
ملکه ی انگلیس ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﻴﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺎ ﭘﺎﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﺮﻩ،ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻨﻮﺯ ﻗﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﻬﻢ ﻭﺻﻞ ﺑﻮﺩﻥ ... _________________________________
ﺳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺫﻫﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺪﺍﺭﻩ (ملکه ی انگلیس) ...
_________________________________
ﻧﺎﻑ ﭼﻴﺴﺖ؟ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﻤﻴﻦ ملکه ی انگلیسه ﻓﻀﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺒﻴﻨﻪ ﮔﻞ ﺁﺩﻡ ﺳﻔﺖ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻪ ...
_________________________________
 • سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۳

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

« اللهّمَ صَلّ عَلی عَلی بنْ موسَی الرّضا المرتَضی الامامِ التّقی النّقی و حُجّتکَ عَلی مَنْ فَوقَ الارْضَ و مَن تَحتَ الثری الصّدّیق الشَّهیدصَلَوةَ کثیرَةً تامَةً زاکیَةً مُتَواصِلةً مُتَواتِرَةً مُتَرادِفَه کافْضَلِ ما صَلّیَتَ عَلی اَحَدٍ مِنْ اوْلیائِکَ »

آن رازها که از همه پوشیده داشتم
تنها در این حرم به تو گفتم
تو محرمی
....

» دلتنگی هاتون رو به آقا بگید"نظر آزاد" «

 • پنجشنبه ۱۳ شهریور ۹۳

السلام علیک یا جعفر بن محمد الصادق (ع)

============================================

ضمن عرض تسلیت شهادت رئیس مکتب جعفری امام ششم شیعیان حضرت امام جعفر صادق (ع)

این وبگاه تا بعد از این ایام به روز نخواهد شد

مطالب به صورت موقت از دید بازدید کنندگان مخفی می ماند

============================================

امام جعفر صادق (ع) : هر که برای خدا دوست دارد و برای خدا دشمن دارد

و برای خدا عطاء کند ،ئاز کسانی است که ایمانش کامل است .

شهادت امام جعفر صادق (علیه‌السلام) را به عموم شیعیان 
  تسلیت عرض می‌نمایم.

============================================

امام جعفر صادق علیه السلام

============================================
امام جعفر صادق (ع) : چون خدا خیر بنده ای را خواهد او را نسبت به دنیا بی رغبت

و نسبت به دین دانشمند کند و به دنیا بینایش سازد و به هر که این خصلتها داده شود خیر دنیا و آخرت داده شده .

============================================

============================================

برای مشاهده ی برندگان و نتایج سری دوم مسابقات چیستان کلیک کنید


 • جمعه ۳۱ مرداد ۹۳

غزه در خون و آتش

کاری از برو بچه های توفانی 
برای مردم غزه 
....

صفر تا صد با گوشی galaxy note 3 و صدا گذاری با corel video studio 

منتشر شده در 

شبکه اجتماعی افسران

بسیج پرس

برترین فیلم هفته افسران در تاریخ 29/5

آپارات

سایر ویدیو های گروه توفانی

 • پنجشنبه ۲۳ مرداد ۹۳

باید و نباید های سربازی

به نام یگانه هستى بخش

سربازی

استفاده از همه ظرفیت ها در خدمت سربازی

با سلام خدمت همه دوستاى گلم، شمایى که چندوقتى هست  که همه برنامه هاى زندگیتون رو کنسل کردید و همین روزهاست که عازم خدمت سربازى بشید. میدونم که کم و بیش ممکنه که تو دلتون اضطرابى وجود داشته باشه که خوب البته طبیعیه. راستش من هم مثل شما سربازم. یک ماهى هست که دوره ى آموزشیم تو پادگان شهید مدرس کرج تموم شده و الان تو یکى از یگان هاى سپاه مشغول خدمتم. قبل از اینکه بیام خدمت من هم مثل شما یه سرچى تو اینترنت زدم تا ببینم واسه دوره ى دوماه آموزشى چه چیزهایى نیازه که با خودمون بیاریم پادگان و چه چیزهایى هم نیاز نیست. که متأسفانه اطلاعات کم و بیش ناقصى دوستان تو سایت ها و وبلاگ ها گذاشته بودند. واسه همین خواستم فرمایشات و نظرات دوستان رو تکمیل کرده باشم. پس خوبه خوب به اونچه که میگم گوش کنید تا کمتر دچار مشکل و زحمت بشید.

اولین چیز نوع نگاه شماست که باید عوض بشه، همه میگن میرى سربازى مرد میشى، در صورتى که این اصلا لفظ مناسبى نیست. سربازى و بخصوص دوره آموزشى اون محلیه براى بالا بردن سطح توانایى شما و بقول معروف جایى که توش پوستتون کلفت میشه. همین !

شما یاد میگیرید که سحرخیز باشید، یاد میگیری که ورزش جزئى از برنامه زندگیت باشه، یاد میگیرى که امور مربوط به شستشو و نظافت رو خودت انجام بدى، یاد میگیرى تو مواجه با شرایط ناگهانى چه عکس العمل هایى رو باید نشون بدى و خیلى کارهاى دیگه که مهمترینشون بالا بردن آستانه تحملتون تو مواجه با شرایط سخت و داشتن نظم و انظباط  تو کارهاتونه.

دوره ى آموزشى خدمت سربازى بهترین دوره ى زندگى شما خواهد بود و همه عمرتون خاطراتش رو تعریف خواهید کرد. اوج فشارى که به شما وارد میشه ١٠ روز اول خدمتتونه. بعد از اون با روال کار تو محیط نظامى آشنا میشید و کمتر فشار رو حس میکنید.

روز اول به شما وسایل و تجهیزاتى داده میشه که شما نیاز نیست اونها رو از خونه با خودتون بیارید به شرح زیره:

١.لباس خدمت سربازى(٣دست) ٢.کلاه(٢عدد) ٣.جوراب(٦جفت) ٤.شرت(٤عدد) ٥.زیرپیراهن(٣عدد) ٦.واکس(٢قوطى) ٧. برس واکس ٨.فرچه ٩.پودر رخت شویى(٢بسته) ١٠.مسواک(١عدد) ١١.خمیردندان(٢تیوب) ١٢.پتو(٢دخته) ١٣.ملحفه تخت(٢شیت) ١٤.ملحفه بالش(٢شیت) ١٥.اُورکت(همان کاپشن سربازى) ١٦.پوتین(٢جفت) ١٧.لباس خواب ١٨.کمربند ١٩.کیسه سرباز(همون ساک سربازى) ٢٠.حوله(٢عدد) ٢١.شامپو(٢قوطى) ٢٢.دمپایى(١جفت) ٢٣.چفیه ٢٤.قرآن(١جلد) ٢٥.دست کش پشمى(١جفت) ٢٦.کلاه پشمى(١عدد)

و این هم لیست چیزهایى که باید با خودتون بیارید:

١.کپى مدارک شامل صفحات شناسنامه و کارت ملى

٢.اصل برگ اعزام به همراه کپى اون

٣.چسب زخم

٤.چسب نوارى

٥.قیچى کوچک تاشو

٦.مام:حواستون باشه که اسپرى و عطر رو نمیتونید وارد کنید مگر اینکه لا به لاى وسایلتون قایمکى بیاریدش تو

٧.نخ و سوزن

٨.کش بلند و محکم: براى گِتر کردن پاچه شلوار

٩.پول نقد حدود ١٠٠ هزار تومن: یادتون باشه که پولتون رو تو جیب هاى لباس سربازیتون تقسیم کنید

١٠.عابربانک

١١.قفل کوچک : براى قفل کردن کمدتون، حواستون باشه که کلید قفل کمدتون رو تو دو تا جیب مختلف بزارید که اگه یکیشون گم شد یکى دیگه باشه

١٢.ماژیک کوچک سیاه: براى نوشتن کدتون روى وسایلتون که احیاناً گم نشه

١٣.ناخن گیر: ناخن هاتون رو از ته نزنید

١٤.ژیلت: باید تو وسایلتون جاسازى کنید که دژبان درب گیر نده

١٥.اگه اهل مطالعه هستید یکى دوتا کتاب کوچک و اگه اهل خاطره نویسى هستید یه دفترچه با یه خودکار

١٦. کرم مرطوب کننده و ضد آفتاب: بچه ها تو فصول گرم شما بخاطر اینکه ساعت هاى زیادى زیر آفتاب قرار میگیرید پوست بدنتون به شدت خشک میشه و سوخته شدنش رو حس میکنید. بخصوص صورت و دست هاتون. من خودم با وجودى که اردیبهشت اعزامم بود همون روز اول خشکى لب گرفتم و تا ٢ هفته نوک انگشت هام پوست پوست میشد. واسه همین هر روز صبح به صورت و دست هام کرم مرطوب کننده میزدم ١٧.قاشق و چنگال فلزى و یک چاقو پلاستیکى: ظرف غذا بهتون میدن ولى قاشق و چنگال رو باید با خودتون بیارید

١٨.لیوان

١٩.تنقلات انرژى زا(بخصوص توت خشک، خرما خشک، انجیر خشک و نخود و کشمش): بین صبحانه تا نهار و از نهار تا شام، یا سر کلاس هستید یا زیر آفتاب تحت فعالیت فیزیکى قرار دارید که این باعث میشه خیلى سریع گرسنه بشید، من خودم همیشه هر روز صبح یکى از جیب هام رو پر از این تنقلات میکردم و واقعاً هم جواب میده

٢٠.سنجاق قفلى(٢٠عدد): تو آموزشى یه چیز مزخرفى بنام آنکادر کردن تخت وجود داره که باید ملحفه روى تشک تخت خیلى صاف و شق و رق باشه و هیچگونه چین و چروکى نداشته باشه. از این سنجاق ها براى صاف و صوف کردن و به قول معروف آنکادر کردن ملحفه تُشک و روبالشتى استفاده میشه. البته آنکادر شامل مرتب تا کردن پتوها و همچنین نظم ترتیت داخل کمدهاتون هم میشه. بچه ها آنکادرها هرچند روز یکبار توسط فرمانده ها بازدید میشه و اگه احیاناً آنکادر کسى نامرتب باشه، اون شخص تنبیه میشه. سبک ترین تنبیه اینه که بهت نظافتِ علاوه بر سازمان میدن. اگه بازهم تکرار کنى، نظافت بعلاوه درج در پرونده دارى و اگه بازهم تکرار کنى نظافت، درج در پرونده و اضافه خدمت خواهى داشت. پس اگه دوست ندارى سرویس بهداشتى یا سلف غذا رو بشورى یا محوطه گردان یا آسایشگاه رو جارو کنى حواست به آنکادرت باشه. نگران نباشید همون روزهاى اول نحوه ى آنکادر کردن رو بهتون آموزش میدن

٢١.یک بسته دستمال کاغذى

٢٢.یک بسته پنبه: بعضى پوتین ها خیلى خشک هستند و به این زودى ها نرم نمیشن واسه همین ممکنه باعث بشه به پاهاتون فشار بیاد یا زخم بشه یا تاول بزنه. پشت پاى من همون روز اول زخم شد و تاول زد به طورى که درست نمیتونستم راه برم، واسه همین همیشه از داخل جورابم اون جاهایى که پوتین پام رو میزد پنبه میزاشتم؛ پوتین ها مثل کفش هاى معمولى سبک و راحت نیستند، برعکس خیلى خشن هستند واسه همین مى تونید تا زمانى که پوتین هاتون نرم میشه واسه اینکه پاهاتون رو نزنه از پنبه استفاده کنید

٢٣.کارت تلفن: از اونجایى که استفاده از تلفن همراه واسه سربازها ممنوعه و اگه با خودتون موبایل ببرید و بعد شما رو بگیرن، هم درج در پرونده دارى هم اضافه خدمت. حالا اگه موبایلتون دوربین دار باشه پروندتون رو به اتهام جاسوسى میفرستند دادسراى نظامى. پس بیخودى دنبال شر نگردید و با خودتون موبایل نبرید

٢٤.اسکاج کوچک

٢٥.کفى براى پوتین

٢٦.یک بسته کیسه فریزر

٢٧.یک عدد ساک متوسط براى قرار دادن همه اقلامى که عرض کردم.

این هم لیست اقلامى که بهتون میدند و انتهاى دوره باید اونها رو بهشون پس بدى:

١.کوله پشتى ٢.بیلچه ٣.فانسقه ٤.بند حمایل ٥.قمقمه ٦.ماسک ش.م.ر ٧. کیسه پوتین ٨.یَقلَوى(همون ظرف غذا) ٩.کلاه خود ١٠.اسلحه کلاشینکف

اگه احیاناً به این اقلام آسیب وارد کنید یا گمشون کنید خسارتش رو ازتون میگیرند بجز اسلحه که باید خیلى مراقب باشید؛ با آسیب رسوندن یا گم کردن اون بلافاصله شما رو میفرستند دادسراى نظامى.

یه مسأله اى که قطع به یقین تو چند هفته اول باهاش روبه رو میشید، به هم ریختن وضع مزاجتون هستش. بخصوص روزهاى اول بخاطر استرسى که دارید گلاب به روتون دفعات دفعتون کم میشه یا حتى ممکنه تا چند روز دفع نداشته باشید. که ممکنه شما رو دچار مشکل کنه، پس سع کنید یکم میوه با خودتون داشته باشید که شکمتون رو نرم بکنه، بعلاوه اینکه ویتامین بدنتون هم تأمین میشه، اگه هم میوه هاتون تموم شد وقتى واسه مرخصى از پادگان خارج میشید میتونید برید میوه بره خودتون بخرید.

دوستان عزیزم یادتون باشه که همیشه آراسته باشید و هیچوقت اجازه ندید که بابت وضعیت ظاهریتون بهتون تذکر بدند. این آراستگى شامل تمیزى لباس و کلاه و البسه زیر میشه. پوتین هاتون رو هر شب واکس بزنید، جوراب هاتون هم زود به زود بشورید که بو نده. موهاى زائد بدن رو هم اصلاح کنید که راحت تر باشید. هر روز صبح آنکادرتون رو مرتب کنید که بیخودى تنبیه نشید.

همیشه براى هر چیز یه جاى مشخصى در نظر بگیرید تا مدام دنبال وسایلتون نگردید؛ البته روزهاى اول مدام فراموش میکنید که مثلاً فلان وسیله رو کجا گذاشتید که اگه آدم مرتبى باشید زود به شرایط عادت میکنید.

لباس هاى سربازى که ما داشتیم(لباس سپاه) شامل ٨ تا جیب هستش؛ هر جیب رو براى قرار دادن یک یا چند چیز ضرورى در نظر بگیرید.

شب ها قبل از ساعت خاموشى کارهاتون رو انجام بدید چون بعد از اون وقت استراحته و طبیعتأ باید بخوابید. ولى با این حال بعضى بچه ها دیرتر میخوابن و تو اون تاریکى شروع میکنن به چرت و پرت گفتن؛ چند دقیقه بعد از خاموشى افسرنگهبان میاد سر بزنه تا مطمئن بشه همه تو تخت هاشون خوابیده باشند.

متأسفانه بعضى از بچه ها بعد از خاموشى، تلوزیون و روشن میزارن و فوتبال نگاه میکنند و اصلأ رعایت حال بقیه رو نمیکنند. تو همین دوره اى که من بودم شخصأ یه شب شاهد برخورد شدید افسر نگهبان با یکى از سربازهاى بخت برگشته بودم. پس بچه هاى خوبى باشید و بعد از خاموشى بگیرید بخوابید که خدایى نکرده غرورتون پیش بقیه دوستاتون خرد نشه.

هر شب بعد از خاموشى از بین خودتون یک نفر به عنوان پاسبان شب انتخاب میشه که باید تو آسایشگاه بیدار بمونه که اگه احیانأ مشکلى بوجود اومد افسرنگهبان رو خبر کنه. هر پاسبان یک ساعت ونیم بیداره و بعد سرباز دیگه اى رو بیدار میکنه و خودش میخوابه. هر شب چهار نفر پاسبان وجود داره که پاسبان آخر، صبح مسئول بیدار کردن بقیه بچه هاست. یادتون باشه تو اون یک ساعت و نیمى که پاسبان میشید به هیچ عنوان نخوابید چون اگه مشکلى بوجود بیاد شما مسؤل اون مشکل هستید.

هر روز صبح بعد از صرف صبحانه نظافت دارید، این نظافت شامل تمیز کردن آسایشگاه ها، محوطه گردان، سلف غذاخورى، ساختمان کلاسى، شستشوى سرویس بهداشتى و حمام هستش. در طول دو ماه آموزشى به طور متوسط دو بار هر یک از موارد فوق رو نظافت خواهید کرد.

راستى یادم رفت بگم که از اون جایى که در طى این دو ماه تحت فعالیت فیزیکى شدید قرار دارید، هفته اى چند جلسه براتون کلاس تربیت بدنى میزارن که بدنتون به جنب و جوش عادت کنه. بعلاوه صبح روزهاى فرد بعد از بیدارباش نیم ساعت ورزش صبحگاهى دارید واسه همین بهتون توصیه میکنم قبل از شروع خدمت آموزشى روزى ٢٠ دقیقه نرمش کنید که عضلات بدنتون دچار گرفتگى نشه! موقع ورزش هم نیاز نیست مثل یک ورزشکار حرفه اى به خودتون فشار بیارید، چون اونوقت احتمال مصدومیتتون زیاده. اون قدر هم سعى نکنید تربیت بدنى رو بپیچونید چون قطعأ سر هر فعالیت جزئى بدنتون خالى میکنه. به شخصه شاهد از حال رفتن خیلى از بچه ها بخصوص تو اردو بودم. پس سعى کنید سر کلاس هاى تربیت بدنى آروم آروم بدنتون رو آماده کنید که بعدأ کم نیارید.

استعمال دخانیات ممنوعه، اینجا هر هفته تو مراسم صبحگاه اسامى تنبیهات اعلام میشه که خیلى از اونها بخاطر استعمال سیگاره، اینجا اگه ببینند که سیگار میکشید همون دفعه اول ١٠ روز اضافه خدمت بدون بخشش دارید. حواستون باشه جاها و پستوهاى مخفى که بچه ها اونجاها سیگار میکشن واسه فرمانده ها و افسراى نگهبان تو این همه سال لو رفته و ممکنه خیلى راحت عین عجل معلق سرتون هوار بشند. در کل خیلى نسبت به مسأله سیگار حساس هستند و باید خیلى مراقب باشید.

حتى الامکان سعى با خودتون داروهاى خاص نیارید چون دژبان اجازه نمیده بیاریدش تو. اگر هم این دارو خیلى ضروریه باید برید از درمانگاه پادگان نامه بگیرید تا بتونید اون دارو رو بیارید تو.

سعى کنید ارتباطتون با سایر هم دسته اى هاتون خوب باشه؛ طبیعیه که افراد از جاهاى مختلف با فرهنگ ها و آداب و رسوم خاص خودشون میان که ممکنه به هیچ وجه با فرهنگ شما همخوانى نداشته باشه. پس تو این موارد خیلى انعطاف و سیاست از خودتون بخرج بدید که خدایى نکرده به مشکلى بر نخورید.

سعى کنید تو این دوره مطیع باشید و هرچى که گفتند بپذیرید؛ تو همین دوره ى ما، یکى از بچه ها بخاطر سینه کفترى بودن و لات و لوت بازى درآوردنش بعد از چند بار کسر درجه نهایتاً از دوره اخراج شد.

راستى اگه معاف از رزم هستید یه وقت خر نشید برید میدان تیر. میدان تیر واسه بچه هاى معاف از رزم مطلقاً ممنوعه و اگه این موضوع رو بفهمند بى برو برگرد اخراجید. تو این دوره ى ما یکى از بچه ها بخاطر همین موضوع اخراج شد. پس بیخودى پرونده تون رو سیاه نکنید!

البته بچه ها با وجود همه مواردى که خدمتتون عرض کردم باز هم تکرار میکنم که دو ماه آموزشى بهترین و شیرین ترین دوران زندگى شماست. اینجا هیچکس به دیگرى برترى نداره، همه یک شکل هستند، یه جور لباس میپوشند و همه کچل اند؛ همه اینجا سربازند، چه پزشک، چه مهندس، چه هنرمند، چه معلم.

ماها همه اینجا یک شکلیم، روز اولى که خرمن موهام رو از ته تراشیدم ناخداگاه اشک از چشم هام سرازیر شد ولى حالا که به آیینه نگاه میکنم میبینم که همچین بد هم نشدم. اصلأ نیاز داشتم که موهام رو از ته بتراشم و بیام اینجا و دو ماه از همه دغدغه هام فاصله بگیرم.

مطلب مهم دیگه اى که باید بهش اشاره کنم اینه که چند روز قبل پایان دوره آموزشى، شما رو میبرند اردو. که البته این اردو سخت ترین مرحله کار شماست. از همون ساعت هاى اول سختیش رو با تمام وجودتون احساس میکنید. فرماندهان و کلیه عوامل سعى میکنند تو این سه تا پنج روزى که شما اردو هستید شما رو تو یه شرایط کاملأ نظامى قرار بدند. اصلأ هم با کسى تعارف و شوخى ندارند و مدام میگن که اینجا شرایط جنگیه و شما باید هر لحظه آماده باشید.

از حموم خبرى نیست و مجبورید چند روز تو گرد و خاک و زیر آفتاب و عرق یا تو سرما سیر کنید. تو این اردو کلیه مواردى که تو این دو ماه بهتون آموزش دادند رو به طور عملى اجرا یا تکرار میکنن. بعد از برپا کردن چادرها شروع میکنید به سنگر کندن. فضاش بیشتر شبیه فیلم هاى جبه ایه. هر آن ممکنه شما رو غافلگیر کنند. این غافلگیرى شامل چندتا انفجار اطراف اردوگاه هستش. مربى هاى رزم هم میان پشت چادرها با مسلسل تیر گازى میزنند و با صداى بلند فریاد میزنند که از چادرهاتون بیایین بیرون و برید تو سنگرها موضع بگیرید. زمانى با انفجار غافلگیرتون میکنند که اصلأ فکرش رو هم نمیکنید.

ادعاشون هم اینه که شما باید در همه حال آماده حمله دشمن باشید، واسه همینه که به هیچ وجه نباید تجهیزاتتون رو از خودتون جدا کنید، این تجهیزات شامل بند حمایل، فانسقه، قمقمه، ماسک ش.م.ر، کلاه خود و اسلحه هستش. بعد از انفجار شما رو به خط میکنند و چک میکنند که تجهیزاتتون همراهتون هست یا نه! موقع خواب، موقع سرویس بهداشتى رفتن و حتى نماز خوندن هم نباید تجهیزاتتون رو از خودتون جدا کنید. چون هر لحظه ممکنه غافلگیر بشید. طى سه روز و دو شبى که ما اردو بودیم در کل پنج بار غافلگیرمون کردن که تو صبح، ظهر، شب، نصف شب و سحر اتفاق افتادن. درست زمانى هم اتفاق مى افتاد که فکرش رو هم نمیکردیم!!!

امیدوارم مطالبى که براتون گذاشتم بتونه یه پیش زمینه ذهنى در اختیارتون قرار بده.

علیرغم همه سختى هاى این دو ماه بچه ها یادتون باشه دوره آموزشى خدمت سربازى بهترین مرحله زندگى شما خواهد بود.

به امید سلامتى و موفقیت همه شما دوست هاى گلم.

نویسنده:مهندس هانی پاکوهی نژاد

 • جمعه ۱۷ مرداد ۹۳

داستان آخر شب ( آسایشگاه )

تو خیابون یه مرد میانسالی جلومو گرفت , گفت:آقا ببخشید, مادر من تو اون آسایشگاه روبرو نگهداری میشه,من روم نمیشه چشم تو چشمش بشم چون زنم مجبورم کرد ببرمش اونجا,این امانتی رو اگه از قول من بهش بدید خیلی لطف کردید.... قبول کردم و کلی هم نصیحتش کردم که مادرته بابا,اونم ابراز پشیمونی کرد و رفتم داخل آسایشگاه, پیر زن رو پیدا کردم,گفتم این امانتی مال شماس, گفت حامد پسرم تویی؟گفتم نه مادر, دیدم دوباره گفت حامد تویی مادر؟ دلم نیومد این سری بگم نه , گفتم آره, پیرزنه داد زد میدونستم منو تنها نمی ذاری,شروع کرد با ذوق به صدا کردن پرستار که دیدی پسر من نامهربون نیست؟پرستاره تا اومد گفت شما پسرشون هستید؟تا گفتم آره دستمو گرفت, گفت ۴ ماه هزینه ی نگهداری مادرتون عقب افتاده ,باید تسویه کنیدحالا از من هی غلط کردم و اینکه من پسرش نیستم ولی دیگه باور نمی کردن آخر چک و نوشتم دادم دستش,ولی ته دلم راضی بود که باز این پیر زن و خوشحال کردم ,هر چند که پسرش خیلی نامرد بود.اومدم از پیرزنه خدافظی کنم تا منو دید گفت دستت درد نکنه ,رفتی بیرون به پسرم حامد بگو پرداخت شد ,بیا تو مادر...

 • سه شنبه ۲۰ خرداد ۹۳

داستان آخر شب ( احتیاج )

اولین روزهایی که در سوئد بودم، یکى از همکارانم هر روز صبح مرا با ماشینش از هتل برمی داشت و به محل کار می برد. ماه سپتامبر بود و هوای سوئد در این ماه کمى سرد و گاهی هم برفى است. در آن زمان، 2000 کارمند ولوو با ماشین شخصى به سر کار می آمدند. ما صبح ها زود به کارخانه می رسیدیم و همکارم ماشینش را در نقطه دورترى نسبت به ورودى ساختمان پارک می کرد و ما کلی پیاده راه می پیمودیم تا وارد ساختمان محل کارمان شویم. روز اوّل، من چیزى نگفتم، همین طور روز دوم و سوم. تا اینکه بالاخره روز چهارم به همکارم گفتم: "آیا جاى پارک ثابتى داری؟ چرا ماشینت را این قدر دور از در ورودى پارک می کنى در حالى که جلوتر هم جاى پارک هست؟" او در جواب گفت: "چون ما زود می رسیم و وقت براى پیاده رفتن داریم." بعد ادامه داد: " باید این جاهای نزدیک را براى کسانى خالی بگذاریم که دیرتر می رسند و احتیاج به جاى پارکى نزدیک تر به در ورودى دارند تا به موقع به سرکارشان برسند."

 • دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۳

داستان آخر شب ( ملانصرالدین )

روزی دوستی از ملانصرالدین پرسید: ملا، آیا تا بحال به فکر ازدواج افتادی؟ ملا در جوابش گفت: بله، زمانی که جوان بودم به فکر ازدواج افتادم... دوستش دوباره پرسید : خب ، چی شد ؟ ملا جواب داد : بر خرم سوار شده و به هند سفر کردم، در آنجا با دختری آشنا شدم که بسیار زیبا بود ولی من او را نخواستم، چون از مغز خالی بود !!! به شیراز رفتم : دختری دیدم بسیار تیزهوش و دانا، ولی من او را هم نخواستم ، چون زیبا نبود... ولی آخر به بغداد رفتم و با دختری آشنا شدم که هم بسیار زیبا و همینکه، خیلی دانا و خردمند و تیزهوش بود. ولی با او هم ازدواج نکردم ...! دوستش کنجاوانه پرسید : دیگه چرا ؟ ملا گفت : برای اینکه او خودش هم به دنبال چیزی میگشت، که من میگشتم !!! هیچ کس کامل نیست!

 • شنبه ۱۷ خرداد ۹۳

داستان آخر شب ( جوان مرد )

شب از نیمه گذشته بود. پرستار به مرد جوانی که آن طرف تخت ایستاده بود و با نگرانی چشم به پیر مرد بیمار دوخته بود نگاهی انداخت. پیر مرد قبل از اینکه از هوش برود مدام پسر خود را صدا میزد. پرستار نزدیک پیر مرد شدو آرام در گوش او گفت:" پسرت اینجاست او بالاخره آمد." بیمار به زحمت چشمانش را باز کردو سایه ی پسرش را دید که بیرون چادر اکسیژن ایستاده بود. بیمار سکته قلبی کرده بود و دکتر ها دیگر امیدی به زنده ماندن او نداشتند. پیر مرد به آرامی دستش را دراز کرد و انگشتان پسرش را گرفت. لبخندی زد و چشمانش را بست. پرستار از تخت کنارکه دختری روی آن خوابیده بود یک صندلی آورد تا مرد جوان روی آن بنشیند.بعد از اتاق بیرون رفت.در حالی که مرد جوان دست پیر مرد را گرفته بود و به آرامی نوازش می داد . نزدیک های صبح حال پیرمرد وخیم شد. مرد جوان به سرعت دکمه های اضطراری را فشار داد. پرستار با عجله وارد اتاق شد و به معاینه بیمار پرداخت ولی او از دنیا رفته بود. مرد جوان با ناراحتی رو به پرستار کرد و گفت:"ببخشید این پیر مرد چه کسی بود؟؟" پرستار با تعجب گفت:"مگر او پدر شما نبود؟" مرد جوان گفت:"نه دیشب که برای عیادت دخترم آمدم برای اولین بار بود که او را دیدم."بعد به تخت کناری که دخترش روی آن خوابیده بود اشاره کرد. پرستار با تعجب پرسید:"پس چرا همان دیشب نگفتید که پسرش نیستی؟". مرد جوان پاسخ داد:" فهمیدم که پیر مرد می خواهد قبل از مردن پسرش را ببیند ولی او نیامده بود.آن لحظه که دستم را گرفت فهمیدم که او آنقدر بیمار است که نمیتواند مرا از پسرش تشخیص بدهد . من میدانستم که او در آن لحظات چه قدر به من احتیاج دارد.....".

 • جمعه ۱۶ خرداد ۹۳

داستان آخر شب ( کمک به خود )

مرد جوانی پدر پیرش مریض شد. چون وضع بیماری پیرمرد شدت گرفت او را در گوشه جاده ای رها کرد و از آنجا دور شد. پیرمرد ساعت ها کنار جاده افتاده بود و به زحمت نفس های آخرش را می کشید. رهگذران از ترس واگیرداشتن بیماری و فرار از دردسر روی خود را به سمت دیگری می چرخاندند و بی اعتنا به پیرمرد نالان راه خود را می گرفتند و می رفتند. شیوانا از آن جاده عبور می کرد. به محض اینکه پیرمرد را دید او را بر دوش گرفت تا به مدرسه ببرد و درمانش کند. یکی از رهگذران به طعنه به شیوانا گفت:" این پیرمرد فقیر است و بیمار و مرگش نیز نزدیک! نه از او سودی به تو می رسد و نه کمک تو تغییری در اوضاع این پیرمرد باعث می شود. حتی پسرش هم او را در اینجا به حال خود رها کرده و رفته است. تو برای چی به او کمک می کنی!؟ "شیوانا به رهگذر گفت:" من به او کمک نمی کنم!! من دارم به خودم کمک می کنم. اگر من هم مانند پسرش و رهگذران او را به حال خود رها کنم چگونه روی به آسمان برگردانم و از خالق هستی تقاضای هم صحبتی داشته باشم. من دارم به خودم کمک می کنم !"

 • پنجشنبه ۱۵ خرداد ۹۳

آقوی همساده

( ارسالی توسط آقای فرهاد)

آقو دیروز زنمون ازمون پرسید بهترین فیلمی که تو عمرت دیدی چی بود؟ گفتم فیلم عروسیمون،البته وقتی از آخر به اول دیدمش!گفت چرا از آخر به اول؟گفتم آخه اینجوری اول یه شام مفصل خوردیم،بعد یکم رقصیدیم،بعد تو همه طلاهاتو از دست و گردنت درآوردی دادی به مادرم،بعد حلقه رو درآوردی دادی به من،آخرشم سوار ماشین شدی رفتی خونه بابات!...آقو تا اینو گفتیم زنمون پرید سرمون به حد مرگ مارو زد!ها ها ها ها ها ها...داغونم کردا له له شدم! واقعاٌ این که میگن صداقت بهترین راهه بسیار حرف مزخرفیه!!

 • چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۳

امضا

( ارسالی توسط آقای فرهاد)

حق نه دادنی است و نه گرفتنی، بلکه خوردنی است !

(امضا:ذیحق)

 

شاهنامه آخرش “ه” است!

(امضا:حاج ابوالقاسم)

 

برای اینکه زیر پایم را خالی نکنند روی دستهایم راه می روم!

(امضا: ژیمناستیک کار)

 

من کلاه گیس و آبروی آدم کچل را با هم می برم!

( امضا:باد پاییز)

 

پله های ترقی برای بعضی ها سُر است!

(امضا: نظافتچی پله های اداره)

 

افراد نمک نشناس شوربخت می شوند !

(امضا: نمکی محل)

 

ما به جای “آن ور دنیا” شما را به “آن دنیا” می بریم !

(امضا: یک شرکت هواپیمایی)

 

محافظت از “اتو” های خود را به ما بسپارید !

(امضا:اتوبان)

 

لطفا پس از حذف یارانه لبنیات شیربهای ما را بدون یارانه حساب کنید !

(امضا: دختران دم بخت)

 

دوستت دارم ای میکروب آبله مرغان !

(امضا: میکروب خروسک)

 

آه ما سوزناک ترین آه های دنیاست !

(امضا:اژدهای هفت سر)

 

 

انواع گاز اشک آور برای سرکوب تظاهرات میوه ها موجود است !

(امضا:پیاز)

 

لطفا روی سگتان را بالا نیاورید !

(امضا:یک آدم گربه صفت)

 

در بیمارستان ها تنها ما هوایتان را خواهیم داشت !

(امضا: یک کپسول اکسیژن)

 

اگر از شنیدن حرف مخالف فشار خونتان بالا می رود به ما بپیوندید !

(امضا:اعضای گروه فشار)

 

پیشرفت علم پزشکی کار . بازار ما را کساد کرده است!

(امضا:حضرت عزراییل)

 

ما به جمله همیشه حق با «مشتری» است اعتراض داریم !

(امضا : جمعی از سیارات منظومه شمسی)

 

من بیشتر از سازمان تفکیک زباله قدر زباله ها را می دانم !

(امضا : گربه محله)

 

صدای آب اصلا هم طنین زندگی نیست!

(امضا:مرده شور بهشت زهرا)

 

قول می دهم شما را رو سفید کنم.

(امضا:گچکار سر گذر)

 

لطفا نان ما را آجر کنید.

(امضا : بساز و بفروش های شهر)

 

دوغ خیلی از نوشابه سیاه بهتر است .

(امضا : دانشمندان نژاد پرست)

 

سیفون برای من حکم نوشابه کنار غذا را دارد

(امضا : چاه دستشویی)

 

اهدای خون، اهدای زندگی است

(امضا : انجمن خون آشامان )

 

در رمانتیک بودن ما همین بس که هم شمع داریم و هم پروانه !

(امضا : جمعی از اتوموبیل ها)

 • چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۳

گیاه خواری

ﺗﻮﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﻪ ﻣﯿﮕﻪ، ﻓﻼ‌ﻥ ﺻﺎﺑﻮﻥ %۹۹ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﻪ.
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ %۱ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﮔﯽِ ﭘﺮ ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺵ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻢ..!
***
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ 10 ﺗﻮﻣﻦ ﺍﺯ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮕﯿﺮﯼ, ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﺻﻒ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻧﮕﺎﺕ ﻣﯿﮑﻨﻦ .
ﺣﺎﻻ‌ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ 200 ﺗﻮﻣﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ , ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﻣﺎﯾﻠﯽ, ﺧﺮ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻧﻤﯿﺰﻧﻪ!
***
ﺑﯿﺎﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﺸﻮﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﺭﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﻮﺍﺭ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺑﺸﻦ ، ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯿﻢ...
***
ﺍﻭﺝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﺴﻞ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﻲ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩ...
ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﺩﻣﺎﻍ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻴﺨﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﻩ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﻗﺼﻪ ﺑﮕﻦ
ﭼﻪ ﺷﻮد
***
ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮﺍﺭﯼ، ﻧﻈﺮﺕ ﭼﯿﻪ؟! ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻪ ﺁﻓﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺑﻪ ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﭼﯿﺖ ﺍﺯ ﺑُﺰ ﮐﻤﺘﺮﻩ!
***
لره میره خواستگاری ازش میپرسن شغلتون چیه؟ روش نمیشه بگه چوپونم، میگه: دامنه کوه نمایشگاه گوسفند دارم...!!!
 • چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۳

دوس دختر

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭘﺎﯾﻨﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ :
ﻣﺮﺩﯼ ﻧَﺒُﻮَﺩ ﻓﺘﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﭘﺎﯼ ﺯﺩﻥ ، ﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﮕﻴﺮﯼ ﻣﺮﺩﯼ
ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﻪ ﺭﻭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻡ ﺑﺮﻡ !! ﻣﺎ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺁﺩﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ …
***
یه جوونی از یه بزرگی پرسید اگه دنیا فانیه چرا همه دنبالش میدون؟
.
.
.
.
آن بزرگوار ازجیبش یه بسته کبریت درآورد و ۳تاش رو برداشت،۲تاش رو گذاشت تو جعبه و اون یکی رو از وسط نصف کرد
با اون نوک تیز چوب کبریت لای دندوناش رو تمیز کرد و گفت:
.
.
.
.
.
من چه میدونم!!!
***
بعضیا همچین با تعجب ازم می‌پرسن :.
«یعنی دوس دختر نداری؟!! »
انگار دست و پا ندارم
.....واااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااا
 • چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۳

جام جهانی 2014 برزیل

ﻣﺴﯿﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺍﯾﺮﺍﻥ 0-1 ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ
ﺍﯾﺮﺍﻥ 1-0 ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ‏( ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﻭ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺎﺷﻢ
ﺑﯿﮓ ﺯﺍﺩﻩ ‏)
ﺍﯾﺮﺍﻥ 0-2 ﺑﻮﺳﻨﯽ
ﺍﯾﺮﺍﻥ 1-2 ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
ﺍﯾﺮﺍﻥ 0-0 ﺁﻟﻤﺎﻥ ‏(ﺿﺮﺑﺎﺕ ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ 2-4 ﺍﯾﺮﺍﻥ ‏)
ﺍﯾﺮﺍﻥ 0-1 ﺑﺮﺯﯾﻞ ‏( ﭘﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺨﻮﺭﯾﻢ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ‏)
ﻓﯿﻨﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ 2-3 ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ‏( ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺭﻭ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﯿﮓ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ‏)
ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎ
ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﻭﯾﺪﺍﻥ
ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﺷﺎﺩﺍﻧﻪ ﺑﮑﻮﺏ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﮑﻮﺏ ﺑﺮﺧﯿﺰ ﭘﺮﭼﻢ
ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮑﻮﺏ
 • چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۳

امام مهربانی ها...

.: روح خدا به خدا پیوست :.

============================================

به حرمت وفات امام خوبی ها و قیام خونین 15 خرداد
مطالب به صورت موقت از دید بازدید کنندگان مخفی می ماند

============================================

السلام علیک یا روح الله موسوی الخمینی (ره)

امام مهربانی ها...


او همچون گلوله ای بود که از صدر اسلام شلیک شده و بر قلب قرن بیستم نشست. گویی شخصی از شخصیت های آزمون بزرگ صدر اسلام با معجزه ای به دنیا  بازگشته بود تا پس از پیروزی امویان و به خون غلتیدن اهل بیت (علیهم السلام) سپاه علی را رهبری کند. او روح خدا بود در کالبد زمان....«سالروز ارتحال خمینی کبیر(ره) تسلیت باد»

عکس های منتشر نشده از

بزرگترین تشییع جنازه تاریخ ، برای مردی که زمینه ساز

بزرگترین حکومت جهانی در آخرالزمان بود ، در ادامه مطلب ...

 • سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۳

السلام علیک یا امام زین العابدین (ع)

السلام علیک یا امام زین العابدین (ع)

 • سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۳

داستان آخر شب ( مسابقه )

یک روزنامه انگلستان مسابقه خوانندگان را برگزار کرد و قول داد به کسی که در این مسابقه پیروز شود، جایزه کلانی خواهد داد. سوأل مسابقه این بود که یک بالون حامل سه دانشمند بزرگ جهان است. یکی از آنها دانشمند علم حفاظت از محیط زیست و یکی از آنها دانشمند بزرگ انرژی اتمی و یکی دیگر دانشمند غلات است. همه کارهایشان بسیار مهم است و با زندگی مردم رابطه نزدیک دارند و بدون هر کدام زمین با مصیبت بزرگی مواجه خواهد شد. اما بدلیل کمبود سوخت، بالون بزدوی به زمین می افتد و باید با بیرون انداختن یک نفر، از سقوط خودداری کند. تحت همین وضعیت شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟ بسیاری پاسخ های خود را ارسال کردند. اما وقتی که نتیجه مسابقه منتشر شد، همه با تعجب دیدند که پسر کوچکی این جایزه کلان را کسب کرده است. جواب او این بود : سنگین ترین دانشمند را بیرون بیاندازید.

 • دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۳

داستان آخر شب ( تخم مرغ )

زنی مشغول درست کردن تخم مرغ برای صبحانه بود. ناگهان شوهرش سراسیمه وارد آشپزخانه شد و داد زد: مواظب باش، مواظب باش، یه کم بیشتر کره توش بریز.. وای خدای من، خیلی درست کردی ... حالا برش گردون ... زود باش. باید بیشتر کره بریزی ... وای خدای من از کجا باید کره بیشتر بیاریم؟؟ دارن می‌سوزن. مواظب باش. گفتم مواظب باش! هیچ وقت موقع غذا پختن به حرفهای من گوش نمی‌کنی ... هیچ وقت!! برشون گردون! زود باش! دیوونه شدی؟؟؟؟ عقلتو از دست دادی؟؟؟ یادت رفته بهشون نمک بزنی. نمک بزن... نمک..... . . زن به او زل زده و ناگهان گفت: خدای بزرگ چه اتفاقی برات افتاده؟! فکر می‌کنی من بلد نیستم یه تخم مرغ ساده درست کنم؟ شوهر به آرامی گفت: فقط می‌خواستم بدونی وقتی دارم رانندگی می‌کنم، چه احساسی دارد.

 • يكشنبه ۱۱ خرداد ۹۳

درد دل

share and like pls

 

وقتی داری با یکی درد و دل می کنی

اگه طرف گفت : “اینکه چیزی نیست”

دورخیز کن با آرنج راستت محکم بزن تو چشمش تا مغزش از گوشش بپاچه بیرون 

***

 

-.-یکی از مزایای مامان بودن اینه که

میتونی سیب زمینی سرخ کرده رو داغ داغ سر ماهیتابه بخوری

هیشکی هم نمیزنه رو دستت بگه کمه 

***

 

! گهگاهی هم از اینترنت کارتی استفاده کنید تا قدر ADSL رو که بهتون دادیم بدونید. 

***

 

”شرکت مخابرات ایران” هر کی بوده آشنا بوده چیست ؟

دیالوگ ایرانیان در مواجهه با خانه دزد زده ! 

***

 

http://2funny.ir/

 

follow us :)

 

facebook/2funny.ir

twitter/2funny_ir

instagram/2funny_ir

google plus/2funny_ir

cloob/2funny_ir

#2funny_ir

@2funny_ir

 

 • يكشنبه ۱۱ خرداد ۹۳

داستان آخر شب ( ناامیدی )

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﻨﻢ؟ ! ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﺟﻮﺍﺑﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ … ﻭ … ﮔﻔﺖ : ﺁﯾﺎ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﻭﺳﺮﺧﺲ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ؟؟؟ ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﻠﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ… ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ : ﻣﻮﻗﻌﯿﮑﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﻭ ﺳﺮﺧﺲ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪﻡ ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻧﻤﻮﺩﻡ … . ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺳﺮﺧﺲ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺭﺷﺪ ﻧﮑﺮﺩ… ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺳﺮﺧﺴﻬﺎﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﺷﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﺒﻮﺩ . ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻣﺒﻮﻫﺎ ﺭﺷﺪ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻛﻮﭼﻜﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﺷﺪ… ﻭ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺶ ﺍﺯ ﺳﺮﺧﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻓﺖ . ﺁﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻗﻮﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩ !!! ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﯽ ؟؟؟ !!! ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ . ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮ...

 • شنبه ۱۰ خرداد ۹۳

تنهایی یعنی

share and like plz

 

تنهایی یعنی:

بدونی که وقتی دستشویی هستی، کسی منتظر بیرون اومدنت نیس 

***

 

دوست عزیز اگر روزی دیدی دشمن داری

الزاما دلیل بر موفقیت شما نیست!

بدان یک جا یک کرمی ریخته‌ای 

***

 

این دستگاه فشار خون مچیا از یخچالم برا خونه واجبتره!

میشه باهاشون چند ساعت مهمونارو سرگرم کرد!

حتی میشه شام هم نداد به بهانه فشار بالا…!! 

***

 

عاشق فرهنگستان زبان و ادب فارسی ام میدونی چرا ؟

معادل فارسی ایمیل رو گذاشته پست الکترونیک ، درحالی که نه پست فارسیه و نه الکترونیک! 

***

 

http://2funny.ir/

 

follow us :)

 

facebook/2funny.ir

twitter/2funny_ir

instagram/2funny_ir

google plus/2funny_ir

cloob/2funny_ir

#2funny_ir

@2funny_ir

 • شنبه ۱۰ خرداد ۹۳

داستان آخر شب ( مرگ)

نشسته بود داشت تلویزیون میدید که یهو مرگ اومد پیشش مرگ گفت : الان نوبت توئه که ببرمت … مرده یه کم آشفته شد و گفت : داداش اگه راه داره بیخیال ما بشو بذار واسه بعدا … مرگ : نه اصلا راه نداره. همه چی طبق برنامست.طبق لیست من الان نوبت توئه مرده گفت : حداقل بذار یه شربت بیارم خستگیت در بره بعد جونمو بگیر … مرگ قبول کرد و مرده رفت شربت بیاره… توی شربت 2 تا قرص خواب خیلی قوی ریخت … مرگ وقتی شربته رو خورد به خواب عمیقی فرو رفت… مرده وقتی مرگ خواب بود لیستو برداشت اسمشو پاک کرد نوشت آخر لیست و منتظر شد تا مرگ بیدار شه … مرگ وقتی بیدار شد گفت .... . . دمت گرم داداش حسابی حال دادی خستگیم در رفت ! بخاطر این محبتت منم بیخیال تو میشم و میرم از آخر شروع به جون گرفتن میکنم

 • جمعه ۹ خرداد ۹۳
Designed By 2funny Powered by didestan