یک ویدیو دیگر با عنوان گزیده ای از برترین لحظات جناب خان