.: شرکت مادر تخصصی جوک ،اس ام اس ،سرگرمی ،عکس و مطالب طنز :.

۲۶ مطلب با موضوع «حدس کلمه» ثبت شده است

 • سه شنبه, ۲۶ فروردين ۹۳
 • فامیل دور :)
 • ۲ نظر
نمایش تصویر
  
یکی از پیامبران الهی 

یـ ـعـ ـقـ ـو ب

پاسخ این سوال ثبت شد برای

"محمد" 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 27

 • چهارشنبه, ۲۰ فروردين ۹۳
 • فامیل دور :)
 • ۲۲ نظر
نمایش تصویر
  
نام وسیله

جـ ا م د ا د ی

پاسخ این سوال ثبت شد برای

"علی" 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 26

 • يكشنبه, ۲۵ اسفند ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۲ نظر
نمایش تصویر
  
فعالیت مرسوم این روز ها

خـ ر ی د

پاسخ این سوال ثبت شد برای

نجمه" 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 25

 • جمعه, ۱۶ اسفند ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۲۷ نظر
نمایش تصویر
  
کاری که ما تو سایت نمیکنیم...

فـ عـ ا لـ یـ ت

پاسخ این سوال ثبت شد برای

"محمد مهدی" 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 24

 • جمعه, ۹ اسفند ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۱۰ نظر
نمایش تصویر
  
نام میوه 

ا ز گ ی ل

پاسخ این سوال ثبت شد برای

"سید محمد حسین نایبی" 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 23

 • دوشنبه, ۵ اسفند ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۲۱ نظر
نمایش تصویر
  
 نام وسیله 

ر و م ی ز ی

پاسخ این سوال ثبت شد برای

سنجد" 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه22

 • شنبه, ۳ اسفند ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۱۱ نظر
نمایش تصویر
  
 نام وسیله 

ک ن ت ر ل  

پاسخ این سوال ثبت شد برای

"محمد مهدی" 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 21

 • شنبه, ۲۶ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۳۸ نظر
نمایش تصویر
  
 نام یک وسیله

خ و د ک ا ر  

پاسخ این سوال ثبت شد برای

"فیم" 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 19

 • يكشنبه, ۲۰ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۵۱ نظر
نمایش تصویر
  
 نام یک وسیله

ش ک ر پ ا ش

پاسخ این سوال ثبت شد برای

"فیم" 

خودم هم یادم رفته بود چیه 

خخخ

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 18

 • شنبه, ۱۹ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۵۸ نظر
نمایش تصویر
  
 نام یک غذا

آ ل ب ا ل و  پ ل و

پاسخ این سوال ثبت شد برای

"سید محمد حسین نایبی" 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 17

 • جمعه, ۱۸ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۱۴ نظر
نمایش تصویر
  
 نام کشور

م ا ل د ی و

پاسخ این سوال ثبت شد برای

"فیم" 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 16

 • چهارشنبه, ۱۶ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۱۶ نظر
نمایش تصویر
  
 نام خوراکی

ق ن د 

پاسخ این سوال ثبت شد برای

"محمد قاسمی" 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 15

 • سه شنبه, ۱۵ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۴۴ نظر
نمایش تصویر
  
 نام شهری

م ل ا ی ر

پاسخ این سوال ثبت شد برای

" محمد حسین نایبی" 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 14

 • دوشنبه, ۱۴ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۳۲ نظر
نمایش تصویر
  
 خواسته روزانه ما از شما

کلیک روی تبلیغات

پاسخ این سوال ثبت شد برای

همه ی توفانی هایی که جواب دادن 

یکی یک امتیاز نوش جان 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 13

 • يكشنبه, ۱۳ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۲۵ نظر
نمایش تصویر
  
 نام یک فوتبالیست 

خ ا ک پ و ر

پاسخ این سوال ثبت شد برای

کاربری به نام "علی" 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 12

 • شنبه, ۱۲ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۲۵ نظر
نمایش تصویر
  
 نام حیوان 

ک ا ن گ و ر و  

پاسخ این سوال ثبت شد برای

کاربری به نام "سید محمد حسین نایبی" 

**دوستانی که اسم حیوون های عجیب غریب گذاشتن 

عکس و اطلاعات مفید از اونا اگه بذارن 1 امتیاز میگیرن **

مشخصات حیوون های ناشناخته ای که بعضی دوستان نام بردن  تو ادامه مطلب هست 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 11

 • چهارشنبه, ۹ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۲۷ نظر
نمایش تصویر
  
 نام وسیله ای

پ ا ر چ 

پاسخ این سوال ثبت شد برای

کاربری به نام "سید محمد حسین نایبی" 

 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 10

 • يكشنبه, ۶ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۴ نظر
نمایش تصویر
  
 نام وسیله ای

ق ا ب ل م ه 

پاسخ این سوال ثبت شد برای

کاربری به نام "فیم" 

 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 9

 • جمعه, ۴ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۲۸ نظر
نمایش تصویر
 
 صفتی است 

ج ا ن ب ا ز

پاسخ این سوال ثبت شد برای

کاربری به نام "علی" 

 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 8

 • پنجشنبه, ۳ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۹ نظر
نمایش تصویر
  
 نام یک خوردنی 

آ ب گ و ش ت

پاسخ این سوال ثبت شد برای

کاربری به نام "اروند" 

 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 7

 • چهارشنبه, ۲ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۱۸ نظر
نمایش تصویر
  
 نام یک رشته ورزشی 

د ر س ا ژ

از این به بعدحدود ساعت 5 و 6 منتظر حدس کلمه باشید

پاسخ این سوال ثبت شد برای

کاربری به نام "منهاج" 

اما توضیحاتی راجع به این رشته ورزشی

کلیک کنید 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 6

 • چهارشنبه, ۲ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۴ نظر
نمایش تصویر
  
 نام یکی از بزرگان 

س ع د ی 

لازم به ذکر است این کاربر در اولین حدس ضارپ گفت سعدی 

به همین دلیل 2 امتیاز میگیرد 

پاسخ این سوال ثبت شد برای

کاربری به نام "محمد مهدی" 

 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 5

 • سه شنبه, ۱ بهمن ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۲۲ نظر
نمایش تصویر
  
 نام مکانی است

م د ر س ه

پاسخ این سوال ثبت شد برای

کاربری به نام "امیر حسینm-23" 

 البته ثبت شد به نام کاربر پیله ای به نام" امیر حسینm-23"

بقیه یاد بگیرن پشت کار رو 

انقد پرسید تا به جواب رسید 

مغز منم داره دود میکنه از دستش 

* ما فقط با بله و خیر جواب میدیم

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 4

 • دوشنبه, ۳۰ دی ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۱۵ نظر
نمایش تصویر
  
 نام وسیله ای است

ب خ ا ر ی

پاسخ این سوال ثبت شد برای

کاربری به نام "محمد اله دادیان" 

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 3

 • يكشنبه, ۲۹ دی ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۲۰ نظر
نمایش تصویر
  
 نام وسیله ای است

 هـ م  ز ن 

پاسخ این سوال ثبت شد برای

کاربری به نام "حامد موسوی" 

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

جایزه های که قبلن دادیم (کلیک کنین)

حدس کلمه 2

 • شنبه, ۲۸ دی ۹۲
 • فامیل دور :)
 • ۱۳ نظر
نمایش تصویر
  
 نام شهری است
ا هـ و ا ز

پاسخ این سوال ثبت شد برای

کاربری به نام "زهرا" 

تعداد حروفش که مشخصه

فقط و فقط تو نظرات میتونید بفهمید چیه 

اونم به این صورت که هر کی سوال میپرسه 

بعد ما جوابتون رو میدیم ، بعدد هی به پاسخ نزدیک میشید 

یه چیز تو مایه های همون 20 سوالی 

هر 5 تا پاسخ صحیح 1 امتیاز 

هرکی زود تر 5 امتیازی بشه یه جایزه بهش میدهیم (حال کردی یهو چه مودب شدم ؟)

حدس کلمه 1