سلام خدمت بازدید کننده های{}

در این صفحه نوشته های شما بدون تایید برای همه نمایش داده میشود.

ما رو در اصلاح و هر چه بهتر شدن مطلب یاری دهید

هرچه میخواهد دل تنگت بگو  »»  جوک و اسمس و  مطالب طنز و په نه په و ....

دیگران هم از مطالب و لطیفه های و... شما استفاده میکنند.

»»هرچه میخواهد دل تنگت بگو با رعایت ادب و بدون تمسخر اقوام ایرانی««


راستی بهتره که اسم زیباتون رو هم درج کنید

در ضمن هر چن وقت یه دفه هم بستگی به بودجمون داره البته

به بهترین ارسال و یا فعال ترین مخاطب جایزه میدیم