امیر حسین قیاسی کمدین مطرح مسابقه خنداننده شو ۲ با موضوع دوران بلوغ استندآپ کمدی جدیدی منتشر کرده است.