در جریان جشن قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر محسن مسلمان در حال پخش این مراسم به صورت زنده از حساب اینستاگرام خود بود که صحبت های مترجم برانکو وی را وادار به حذف سریع این فیلم کرد.