انقدر دلم گرفته که
.
.
.ته دیگ سیب زمینی هم خوشحالم نمیکنه

***

یارو در به در دنبال آدم ایدزی میگشته میگن میخوای چیکار
میگه میخوام ازش ایدز بگیرم دهن این پشه ها رو سرویس کنم

***

وقتی تو ماشینید فحش ندید در برید!
ما یه بار فحش دادیم خوردیم به ترافیک...!
:|
:|
اصن یه وضــــــــــــــــی :|

خنده حلال :)