حسین

============================================

این وبگاه تا فردا بعد از اذان مغرب و عشا به روز نخواهد شد

مطالب به صورت موقت از دید بازدید کنندگان مخفی می ماند

============================================

عکس هوایی کربلا هم اکنون

تا کنون حضور نزدیک به  20 میلیون عاشق در کربلا ثبت شده

ایشالله یه روز همه باهم بریم

کاروان می آید از شهر دمشق

برسرِ خاکِ شهِ سلطان عشق

کاروان با خود رباب آورده است

بهر اصغر شیر وآب آورده است

کاروان آمد ولی اکبر نداشت

ام لیلا شبه پیغمبر نداشت

کاروان آمد ولی شاهی نبود

بر بنی هاشم دگر ماهی نبود

حسین

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

از کودکی به گردن ما شال ماتم است:::نابرده رنج ، گنج به ما داده ای " حسین"!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
حسین

============================================

اربعین که می آید، باید از زینب گفت؛ از حاصل زخم ها و نمازهای نشسته ای که هنوز او را به یاد دارند.
اربعین می آید؛ اما تلاوت زیبایی را تنها در چشمان زینب علیهاالسلام باید جست. اربعین می شکفد و نام زینب گل می کند. زینب از آن چه یزیدیان شرم زده هراس داشتند هم بالاتر بود. زینب علیهاالسلام ، با خطبه ای از غربت در میان هلهله زنان شام، گل گریه کاشت.

--------------------------------------------------------

از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است
ما را فدایی زیـنـب کبری نوشته اند....

--------------------------------------------------------

زینب

============================================

اصلاً حسین جنس غمش فرق می کند

این راه عشق پیچ وخمش فرق می کند

اینجا گدا همیشه طلبکار می شود

اینجا که آمدی کرمش فرق می کند

صد مرده زنده می شود از ذکر "یا حسین"

عیسای خانواده دمش فرق می کند

از نوع ویژگی دعا زیر قبه اش

معلوم می شود حرم اش فرق می کند

============================================

این وبگاه تا فردا بعد از اذان مغرب و عشا به روز نخواهد شد

مطالب به صورت موقت از دید بازدید کنندگان مخفی می ماند

============================================