در گرفتاریها و ابتلائات،انسان چاره ای جز توسل به خدا و پناه آوردن لحظه به لحظه به خدا ندارد ! و آیا می شود کسی با خدا و اولیای خدا ارتباط معنوی داشته باشد ، ولی در مواقع مهم ، از او دستگیری نشود و راهنمایی نشود ! 
آیت الله العظمی بهجت فومنی (ره)