بدبخت شدیم :((((
.
.
.

.
.
.
.
.
خبری از 21 دسامبر نیست
.
.
.
.
.
ای تو روحت نستراداموس :|

.

بخونید بخونید که امتحانا به قوت خودش باقیه :))))

***