این مدیر، نگرانی‌مون رو از زلزله و پس‌لرزه و هرچی که هست برطرف کرد INARO تلویزیون انیمیشنی