به این میگن دو تا داداش غیرتی !!
                                     خخخخخخخ

خنده حلال :)