حضرتِ امـــام صادق علیـــه الســـــلام :


وقتی دو مسلمان با هم قهر میکنند، شیطان شادمان می شود.


•کافی، ج2، ص346 •

منبع