امـام صــادق علیـه السلام :


هر کس زن گـرفت ، بایــد او را گـرامى و محتــرم بشمـارد.

• بحار الانوار،ج 103،ص 224 •