پیامــــبر اســـلام صلى الله علیه و آله :


اگر در میان جمعى بودى و از کسى غیبت شد، او را یارى کن و آن جمع را
از غیبت کردن بازدار و از میانشان برخیز و برو.

• کنزالعمال، ج3، ص586، ح8028 •

منبع