مشت می‌کوبم بر در،
پنجه می‌سایم بر پنجره‌ها
من دچار خفقانم، خفقان
من به تنگ آمده‌ام از همه چیز
بگذارید هواری بزنم
.
.
.
خسته ایم از خبر دلار ،رفع حصر الکی ... برجام آب دوغ خیاری ... 

محمدرضاشجریان چیزی بخوان ... خسته ایم