امام رضا علیه السلام فرمودند :
هر مردی که زنش را خشنود کند، خداوند در روز قیامت او را خشنود خواهد کرد.
*فروع کافی، 6/6*