این دابسمش جهت فان میباشد و نه چیز دیگری 😂😂😂😂😂😂😂😂😂