در آینده ای نزدیک

[تصویر: 1367517697480013_large.jpg]

در آینده ای نزدیک


نگاهی به دور و برت بینداز

یک وقت هایی می شود که

خودت را

تنها

چادریِ- کلِ خیابان می بینی

لبخند بزن، رو به آسمان کن و بگو:

خدایا ....

ممنونم که بهم اجازه دادی بین همه ی این آدمای رنگ وارنگ یه دونه باشم.

شک نداشته باش که این یک فرصتِ ویژه است تا برایِ او (خدا) هم یکی یک دانه باشی..

  • يكشنبه ۱۴ ارديبهشت ۹۳
Designed By 2funny Powered by didestan