وزیر ارتباطات با عذرخواهی از صاحبان کسب و کارهای نوپای فضای مجازی که به دلیل وضع اخیر متضرر شده اند، از مذاکره با شورای امنیت کشور برای رفع محدودیت‌ها خبر داد