لطیفه ای از رمضان: از بالاترین فضیلت ها در ماه رمضان، افطاری دادن است منتظر تماس شما هستیم...!