سرداران عشق


نه خــوابه !
نه مــسته !
نه خــماره !
فــقط ســینش بــخاطر گــاز شـیمایی خـــرابــه... 

  • چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۹۳
Designed By 2funny Powered by didestan