میگن شهرام شب پره با همین شعر
"این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مث اون شب نیست. امشب مث دیشب نیست، هیچ شبی مث امشب نیست"
معافیش رو گرفت !!!

***

مورد داشتیم طرف از بس خز بوده ازش پالتو ساختن !:D

***

یکی از سخت ترین خداحافظی ها خداحافظی با سنگیه که از سر کوچه تا دم خونه شوتش کرده ای !
***
اگه از اون دسته آدمایی هستین که موقع رقص قیافه میگیرین آهنگم میخونین
یه بار جلو آینه اینکارو بکنین ، شاید پشیمون شدین جلو جمع اینکارو بکنین !:D

***

قانون ایرانی جماعت اینه که هر چی از پول خوششون میاد
از پولدار خوششون نمیاد !:D

***

شاید وجودم به خیلیا ارامش نده ..... ولی همین که حرص بعضیارو در میاره بهم انگیزه میده:D