چرا آن لاین نمی شی صبحه دلم تنگه برات

جینفر لوپز کجایی بیا رستم به فدات

بیا این چراغ خاموش ضد حاله به خدا

مایهء دلتنگیه ، اند ملاله به خدا

بی تو این شهر خیالی رنگ و رویی نداره

بی تو رستم بی سبیله های و هویی نداره

واسه"پنگلیش"نوشتن شور و شوقی ندارم

برا وبگردی و کل کل دیگه ذوقی ندارم

بی تو ملا نقطی دیکتهء من پر غلطه

بی تو رستم بی سواته الکی روی خطه

***

جلوه سرابو از زور عطش سر کشیدیم

دنبال یه هم زبون به هر دری پر کشیدیم

برامون نرمی بالش دیگه لالایی نبود

واسه چشمای خوابالو تو ی چت جایی نبود

گاهی از تایپ زیادی دسامون خسته می شد

قصه ناتموم می موند دفتر دل بسته می شد

تا خود صبح کلاغ خون خوابو هی پر می دادیم

زمانو وصله می کردیم چین و آستر می دادیم

"آی دی" بعضی مثه زندونی شماره بود

توی این زندون چت طفلکی دل بیچاره بود

***

اینروزا "بی زی "شدی سرت شلوغه می دونم

دیگه "این ویزی" شدی عشقا دروغه می دونم

ما توی ترکیم و روی دلمون پا می ذاریم

شما رو با "پی امای" داغ تنها می ذاریم

نوع ارتباطمون هر چقدم عالی باشه

رمز قفل دلامون حیفه دیجیتالی باشه

عشق اینترنتی والا کار ما نیست اخوی

آدم آهنی شدن قرار ما نیست اخوی

دلخوریم از شما نیس زندگی اینجوری شده

دست حق یار شما قسمت ما دوری شده