به نظر شما علل بی حجابی یا بد حجابی کدوم یک از موارد پایینه ؟

اگه موردی هم شما به ذهنتون میرسه لطفن بگید

 

1- نا آگاهی 2- تعلیم و تربیت نادرست
3- ضعف اعتقادی و ایمانی 4- برداشت غلط از آزادی
5- غرب زدگی 6- بهره وری سود جویانه از زن
7- توطئه استعمارگران 8- لجاجت و موضع گیری لجوجانه

 


علل بی حجابی یا بد حجابی:

1- نا آگاهی: ممکن است شخصی که دچار این انحراف شده است، از احکام پوشش و حجاب در اسلام، و تأکید فراوان بر آن و یا از آثار سوء و شوم ترک آن در دنیا،

و عذاب شدید آن در آخرت مطلع نباشد.

2- تعلیم و تربیت نادرست: در بعضی از خانواده ها بر اثر نادرست بودن تعلیم و تربیت، بی حجابی و بد حجابی را بد نمی دانند.

و فقط هنگام نماز، با چادر نماز می خوانن، و در روز جمعه تا جلوی در مسجد بی حجاب می آیند و از آنجا به بعد چادری که همراهشان آوردند، می پوشند

و این عمل براشون کاملا طبیعی است.

3- ضعف اعتقادی و ایمانی:‌ هرگاه هواها و هوسها و تجمل خواهی های نا بجا بر کسی غلبه کند، دچار انحراف شده،

و دستور های خداوند متعال را به خاطر ضعف ایمان و اعتقاد زیر پا می گذارد.

4- برداشت غلط از آزادی: تفسیر غلطی که از آزادی در جوامع دیگر پیدا شد، و پدیده بی حجابی یا بد حجابی را بر زن تحمیل کرد، آن بود که انسان،

فقط در بعد زندگی مادی خلاصه می شود،

و باید از همه تمایلاتش بهره بگیرد و از تمامی میدانهایی که برای تمایلات او باز شده کاملا استفاده کند.

نتیجه این تفسیر غلط آن شد که به مرد آزادی کامل داد، و زن در خدمت آزادی مرد قرار گرفت به عبارت دیگه بی حجابی را بر زن تحمیل کرد تا باسلب شخصیت زن،

به قیمت از دست رفتن ارزشهای انسانی او، به عنوان یک وسیله آزادی، در اختیار مرد قرار گرفت.


5- غرب زدگی: مسأله غرب زدگی و خود باختگی در برابر مظاهر فریبنده آنها، از خطرناکترین انحرافات در جوامع مسلمانان است که فکر می کنند چون آنان از جهت علمی و مادی،

پیشرفت کرده اند، تمام کارهاشون درست است و باید از آنان تقلید کورکورانه کرد.

6- بهره وری سود جویانه از زن:
رشد نظام سرمایه داری حاکم، تودم با رقابتهای اقتصادی در کلیه زمینه های بهره گیری و استثمار جمعی، موجب شد که زن به عنوان یک وسیله تبلیغات،

در تجارت آزاد و در رشد اقتصادی آزاد، استثمار شود.

7- توطئه استعمارگران:
یکی از کارهایی که استعمارگران برای تسلط بر جوامع دیگر، و برای زمینه سازی استعمارشون انجام می دهند،

ترویج بی حجابی و بد حجابی از راههای مختلف است.

8- لجاجت و موضع گیری لجوجانه:
بد حجابی بعضی به خاطر لجاجت و موضع گیری لجوجانه شان در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی است.