ماشاالاه حریم سلطان دیگه حریم نیست.. ......

خونه تیمیه :-|
***
ارشاد اومده دهنمو بو میکنه میگه دهنت بو الکل میده،مشروب خوردی؟

من : پــَ نـــَ پَــ نه از زکریای رازی بوس گرفتم :|
***
مامانم به بچه ی خواهرم که پنج سالشه گفت: امیر علی بیا کشک بادمجون بخور
اونم با اخم گفت: من کفش باباجون نمیخواام
***
مدل های عزیز توجه کنن !!!
عکسای لب استخر تموم شد دیگه یواش یواش خودتونو اماده کنید نوبت عکسای تو پیست اسکیو برفه :|