دوباره چارتا برگ از درخت افتاد
.
.
.
ناله های عاشقانه شروع شد!!!!

***

مرد: این لباسا چیه دوباره رفتی خریدی؟!

زن: آخ باز شیطون گولم زد گفت بهم میاد

مرد: مگه نگفتم هروقت شیطون داشت گولت میزد بگو دور شو، دور شو

زن: گفتم، ولی میگفت از دور خیلی بیشتر بهت میاد …! :|

***

مراحل روشنفکری در اروپا :

1. تحصیلات عالیه
2. مدارک معتبر
3. مطالعات گسترده
4. مطلاعات عمومی بسیار بالا
5. جامعه شناسی
6. نوشتن مقاله
7. نوشتن کتاب
8. نظریه های تایید شده
9. سفر به نقاط مختلف دنیا
10. شخصیت و انسانیت بالا


مراحل روشنفکری در ایران :

1. قهر کردن با ننه
2. مخالفت با دین و مذهب
3. خواندن جملاتی چند از نیچه و میچه
4. حمایت از همجنسبازان
5. موزیک خارجی گوش کردن
6. درک کردن تمام چرت گویان دنیا
7. طلاق گرفتن
8. بی غیرتی

غیر از اینه بگید