اگه یکی باگاری دنبالت کرد نترس ،نون خشکیه ،اونم فهمیده بانمکی...:) :| :D