√ هر مردے کــ ه همسرش را در خانـ ه کمـک کنـد،
بـ ه تعداد موهاے بدنش، یکسـال عبـادت برایش بشمـار مےآورند؛
سالے کـ ه روزهایش روزه بوده و شب‏هایش را بـ ه پاخـاسته باشد.

+ پیامبر ِ رحمت(ص) +


√ زن در کشاکش زندگے ِ زنانــ ه ے خود،
به تلاطم هایے برخـورد مےکند،
و چون روح او ظریف تـر است؛
بیشتـر بــ ه آرامش، بـ ه آسایش، بـ ه تکیــ ه کردن بـ ه یک شخص مطمئـن احتیاج دارد.
او کیست؟
او « شـوهــر » است.

+ امام خامنه اے(حفظه الله) +