انقدر بدم میاد موقع درس خوندن یکی بیدارم میکنه:{

***

یکی از آشناهام زده تو کار پرورش کرم خاکی
حالا یکی بخواد ازش بخره چی باید بگه ؟
سلام آقا ، کرم داری ؟؟؟؟

***

دنیا اگه مردونگی سرش می شد اسمش دخترونه نبود :|

***

آیا میدانستید با همین کارتهای عضو شبکه شتاب که در دست دارید میتوانید بجای دریافت وجه نقد از این دستگاه و اون دستگاه
درزهای لپتاپتان را تمیز کنید؟!!؟
نــــــــــــــــــــه خدائیش میدونستید؟؟؟؟

***

قیافه که مهم نیست!
تیپ هم که مهم نیست...
اخلاق هم که همین طور...
مهم پوله،
که اونم من ندارم!

***

خخخخخخخخخخ