کلاه قرمزی 92:وقتی اقای مجری مریض می شود

.: ته خنده :.