سلام دیدم عکس دهه هفتادی و شصتی و پنجاهی گذاشتیم

گفتم فقط دهه هشتادی کمه

دهه هشتادی ها برای یادآوری خاطرات به ادامه بروید

راستی ممکنه به زودی دهه نودی هم گذاشته شود

این کارتون رو یادتونه؟گیسو کمند

همه ی دخترا آرزوشون این بود که اندازه ی گیسو کمند مو داشتند.

باربی رو چی؟خودم شخصا تموم ستش رو داشتم!

با این دستگاه هم کار مامانمون راحت شده بود!

خیاطی رو هم که با این یاد گرفته ایم

این نامرده هم بدجوری صدامونو تقلید میکرد

این بازیه هم برای معصومان اوایل دهه هشتاده.مثل خودم

خوب امیدوارم لذت برده باشید

خدا دهه نودی ها رو به خیر بگذرونه.