یه سوال جنسی از پسرااا داشتم !
.
.

.
.
.
شما پسرااا چرا انقدر جنستون خرابه؟

:)))

دخترا دست،سوت جیغ!

***

مامان و بابام نشسته بودن داشتن چای میخوردن؛
به مامانم گفتم:
خوب حال میکنیدا بچه به این ماهی دارید
یه لحظه به فکر فرو رفتن و بهم خیره شدن
بابام یه آهی کشید و با افسوس به مامانم گفت:
چاییتو بخور زن ...
من :| =-O
تروررررر شخصیت

***


پسر داییم رفته مهد کودک یه دختر سفید با موهای خیلی روشن دیده به مامانش گفته : مامان این دختره چرا انقدر کمرنگه؟


***