یه قانونی هست که میگه:یه مریضی میگیری که از هر یک میلیون نفر فقط یهنفر اونو میگیره؛
اما تو قرعه کشی بانک که باشه حتی اگه تو با یه نفر دیگه باقی بمونین،تو برنده نمیشی!

***

یارو به دوست دختر خارجیش میگه: I love you دخترمیگه: I love you too یارو میگه: I love you Three دختره میگه:?what یارو میگه: مگاوات کیلووات تف به قبر بابات بامن یکی بدو نکن!!

***

پسره تو خواستگاری از یه دختره می پرسه اسم شما چیه؟ دختره می گه اسم من توی تمام باغچه ها هست. پسره می گه: آهان فهمیدم ، اسمتون شلنگه

عکس:یکی از زیبا ترین عکس های نشنال ژئوگرافی!

خنده حلال :)