یه چیزی میگم ولی ریا نشه! 

آخر شبا با پروفایل ناشناس میرم فقرا رو لایک میکنم! 
خدایا خودت قبول کن��

***

ﺑﺒﯿﻦ دخترجووون 
ﺍﮔﻪ خوشگلی 
ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻗﯽ 
ﺍﮔﻪ ﻫﯿﮑﻠﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ 
ﺍﮔﻪ ﻟﺒﺎﺳﺎﺕ ﻣﺎﺭﮐﻪ 
ﺍﮔﻪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯼ 


بیا کامنت بزار خب... 
منتظرم عزیزم بوچ بوچ ((:�� 

***

اﯾﻨﻘﺪﺭ ﺭﻓﺘﯿﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﻑ ﻋﮑﺲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯿﺪ گذاشتید توفیس بوک, ﺑﺮﻑ ﺍﻡ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺩﻥ 

ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺯﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ! 
ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ ﻣﯿشه! 
ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺸﻪ 
هی زور میزنه !!! 
هی زور میزنه !!! 
هی زور میزنه!!! 

اما ﺑﺮﻑ ﻧﻤﯿﺎﺩ که نمیاد !!!! آسمونم یبوست گرفته��