جسارتا یه معلم داشتیم می گفت گوساله ها به حرف من گوش بدبد من جای پدرتون هستم !!!

 ***

 

ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﻓﺎﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺮﻓﺘﻢ،
ﺩﯾﺪﻡ ﺣﯿفِ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻧﺬﺍﺭﻡ

.
.
.
.
.
.
..
.
اهم

ﺷﺎﻋﺮ شاعر میفرماید:

ﺧـــــﻮﺷـــﺎ ﺁﻥ پیجی ﮐﻪ ﺍﺩﻣﯿﻨﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ
خـــــوشــا جانی! که جانانش تو باشی
خوشی و خرمی و کامرانی
کسی دارد که ادمینش تو باشی

 ***

زن باید خوشگل ، خوش هیکل ، آشپزی خوب ، وارد به تمامی استایل ها و ماساژور نمونه باشد حالا:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اخلاقش با کتک درست میشه مهم نیست =))))))

 

 ***

 

ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﯽﺁﻓﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﭼﯽ ﻣﯽﺁﻓﺮﯾﺪ ؟
.
.
.
-1. ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﺁﻓﺮﯾﺪ
-2 ﭘﯿﺮﺍﺷﮑﯽ
-3ﻣﺮﻍ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ
-4 ﻓﻀﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ
ﺩﺧﯿﺎ ﭘﺮﭼﻤﻮ ﺩﺱ ﺑﻪ ﺩﺱ ﮐﻨﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻ ...
;)))))))

 

 ***

 

آیا از پست های من راضی نیستید ؟
آیا از من خسته شده اید ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
سرتان را به نزدیکترین دیوار بکوبید :|
همینه که هست :V

 ***