+ 5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گربه میگه میومیو من گربه ای باهوشم...!
همش دنبال موشم٬ ملوس و بازیگوشم...!
.
.
.
آخه ماموت با این سن وهیکلت 5+ میخونی؟؟؟!
خجالت نمیکشی؟ شرم نمیکنی؟ بزنم دکورت عوض شه؟؟!
سن کلاغ و داری میای 5+ میخونی؟؟!
دیگه نسلت داره منقرض میشه زود ازجلوی چشمام خفه شو!!!!!

***

تنها افتخارم تو زندگی روند کردن تعداد لایکاست. :D
نمیدونم چرا همیشه من باید این افتخار نصیبم بشه؟ آیا جهان با من کامل میشود یا برعکس؟ 
.
.
صلوات...!

***

تو اتوبان داشتم با 160 تا سرعت میرفتم،کنترل نامحسوس ناغافل خفتم کرد،زدم کنار.طرف گفت:کارت ماشین،گواهینامه...مدارک رو بهش دادم.گفت:این گواهینامته؟؟؟؟ 
گفتم:پـــــــ نــــــ پــــــــ ..... این علامت حاکم بزرگ می تی کمانه،احترام هم نمیخواد بزاری،فقط جان هرکی دوسش داری مارو بیخیال شو!
یه لبخند ناجور زد گفت:این که اعتبارش تموم شده،تمدیدش نکردی؟نه؟
گفتم:چی؟گواهینامه رو میگی؟
گفت:پـــــــ نــــــــ پــــــــ .... علامت مخصوص حاکم بزرگ رو میگم،حاکم بزرگ زیرشو مهر نکرده!
جناب سروان بشینید کناره آقای می تی کمان،ماشین رو ببرید پارکینگ!!!!!