پیــــامبرِ اســـلام صَلى اللهُ عَلیهِ وَ آلِه :


دو چیز را خداوند در این جهان کیفر مى دهد؛ 

تعدى و ناسپاسى پدر و مادر.

• نهج الفصاحه، ص165 •

منبع