امام علی علیه السّلام :

استواری شریعت، به امر معروف ونهی از منکر و برپا داشتن حدود است.

• غررالحکم، ح 6817 • 

منبع