اینو گذاشتم خواستید زن بگیرید حواستونو جمع کنید سرتون کلاه نرهآرام