تیکه خنده دار مدیری به فرار اختلاس گران به کانادا در برنامه دورهمی