ﺟﺰﻭﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟؟؟؟ . . . . . . . . . . . . . ﺟﺴﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮﻭ ﻣﯿﺒﺮﺩ

***

این راننده هایی که دستشون از شیشه ماشین بیرون ِ و دارن با انگُشتاشون بازی میکنن،
.
.
.
.

اینا دستشون تو دماغشون بوده الان دارن گیگیلی درست میکنن سرگرم باشن تو ترافیک

***

بچه ی 3 چهار ساله ی دوستمو بردم تو سوپر
هرچی دید میخواست چن تا برداشتم براش
بازم هی میگفت از اینا از اینا
به فروشنده اشاره کردم گفتم عمو اینا رو نمیفروشه
بچه هم نه گذاشت نه برداشت، برگشت گفت "عمو گه خورده"
:|
اگه اینا بچه ان ما چی بودیم ؟
اینا گودزیلان :))

***

(حلزون اگر از روی لبه تیز تیغ هم رد بشه آسیبی نمیبینه!)
این جمله رو روری هزاربار میشنوم! گفتم ۱بار امتحان کنم, حلزونو گذاشتم رو تیغ از وسط نصف شد مُرد!
دارم فک میکنم تیغش تیز بود یا حلزونش شل بود؟ :|

***

ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﺩﻣﺎﻏﻢ
ﺍﻭﻣﺪﺑﯿﺮﻭﻥ
ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺸﻮﻥ ﺑﺪ ﺷﺪ ﻣﻨﻢ ﺩﻣﺎﻏﻢ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸﺘﻤﻮ ﮐﻮﺑﯿﺪﻡ
ﺯﻣﯿﻦ
ﺧﻮﺭﺩ ﺗﻮ ﻗﺎﺷﻖ ,ﻗﺎﺷﻖ ﭘﺮﺕ ﺷﺪﺗﻮﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﻢ
ﺩﻧﺪﻭﻥ ﻣﺼﻨﻮﻋﯿﺶ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺗﻮ ﺳﻮﭖ
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﺳﻔﺮﻩ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻦ
(((:

***

شما!آقا پسرى که ابروهاتو نخ میکنى شبیه جارى دختر عموى من میشى...
دیگه نباید از واژه نوکرتم و چاکرتم استفاده کنى!

شما از واژه هاى عجیجم اینا استفاده کن!! بوج برات!

***