آقای روحانی اینو چی میگیییییی؟تـــوفانی:) جوک و اس ام اس و مطالب طنز