چیستان - سری دوم - شماره 9 .........................................جایزه دا ر

به بیشترین تعداد پاسخ صحیح جایزه داده میشه

عینه سری قبلی

البته جایزه بهتر میشه

این چیستان به دلیل اینکه 2 امتیاز داره فقط تا ساعت 21 همین امروز وقت دارید بهش جواب بدید

یک شخصی میگه :
دیروز اگر فردا بود الان پنجشنبه بود
اون فرد این حرف رو در چه روزی زده ؟
پاسخ چیستان هشتم: 

 جواب  گزینه D میشد مهره های سیاه از 4 شروع شده و هر بار یکی به اونها اضافه می شود