بچگی ما کجا ...
بچگی اینا کجا ...
http://upload.tehran98.com/img1/n8o2yzykzjol5q8f6ws.jpg

بقیه عکس های باحال تو ادامه مطلب

همه با هم جمیعا

رحم الله من یقرا فاتحة مع صلوات !!!

***

***

قیافۀ من وقتی که دارم به غذا سیخونک میزنم و یهو مامانم خفتم میکنه ...

***

***

عاغاااااا کیا شمارشو میخوان دارماااا

پسرا زود باشین تا نپریده (:

 http://www.upload.tehran98.com/img1/0g13hxbr72hvbg49id5u.jpg

***

***

قیافه ی پسرا وقتی از جلو دخترا رد میشن (:

[تصویر: Funny-picture-radsms-59.jpg]

***

[تصویر: 73900862586823976230.jpg]

***

***

***

***

***

مراقبین امتحان دانشگاه ما l:

[تصویر: 28326129580897038650.jpg]

***