قسمت جکوزی ساختمان

عکس های جنجالی و لو رفته از پارتی در شمال تهران

عکس های جنجالی و لو رفته از پارتی در شمال تهران

عکس های جنجالی و لو رفته از پارتی در شمال تهران

عکس های جنجالی و لو رفته از پارتی در شمال تهران

حرکات ناشایستی که از دختران و پسران حاضر در پارتی مشاهده شد

عکس های جنجالی و لو رفته از پارتی در شمال تهران

عکس های جنجالی و لو رفته از پارتی در شمال تهران

عکس های جنجالی و لو رفته از پارتی در شمال تهران

عکس های جنجالی و لو رفته از پارتی در شمال تهران

واکنش تعدادی از دختران و پسران پس از دیدن پلیس

عکس های لو رفته از اتاق خواب ها در حالیکه بسیاری از آنها مست و لایعقل بودند ...


بعضی ها هم در جاهای مخفی پنهان شده بودند که پلیسها موفق به شناسایی آنها شدند


استفاده از مدلهای مو دور از شان یک جوان

رقص های زننده در پارتی تا نیمه های شب

کشف مقادیر زیادی CD مستهجن و ادوات موسیقی در پارتی:

 

و همچنین مجلات مستهجن:

بعضی ها هم احساس ندامت و پشیمانی داشتند

 

و بعضی دیگربا انواع سلاحها تلاش کردند که دستگیر نشوند

عکس خلاف کاران و متهمان ردیف اول این پارتی